Suomessa on 19 kennelpiiriä.

Det finns 19 kenneldistrikt och var och en representeras av två ledamöter i Kennelklubbens fullmäktige. Kenneldistrikt arrangerar utbildning och evenemang samt utvecklar hundsporten inom sina verksamhetsområden.

I kenneldistrikt verkar distriktsutbildare, kennelkonsulter, ungdomsansvariga, utställningsinstruktörer och kompishundansvariga, som har befullmäktigats till sina uppdrag av Kennelklubben.

Kenneldistrikter bl.a.:

  • koordinerar utställnings-, prov- och tävlingsverksamheten inom sitt område
  • utbildar arrangörer och funktionärer för utställningar, prov och tävlingar
  • koordinerar kompis- och läshundsverksamheten inom sitt område
  • informerar sina medlemsföreningar och funktionärer om aktuella ämnen i kennelorganisationen.

Kenneldistrikt driver också hundsportens intressen inom sitt område. Kenneldistrikt håller kontakt med aktörer inom sina verksamhetsområden, så som politiker och myndigheter samt övriga intressentgrupper och samarbetspartners.

En omfattande grupp av representanter för olika hundföreningar är med i kenneldistriktens verksamhet. Rasföreningar, rasklubbar samt lokala hundföreningar är medlemmar i kenneldistrikt. Bekanta dig med verksamheten i ditt distrikt på kenneldistriktets webbplats.