I Finland finns ca 13 000 hunduppfödare som har fött upp minst en valpkull under de fem senaste åren. Största delen av uppfödningsverksamheten drivs i väldigt liten skala. För uppfödaren är det viktigt att känna väl till väl den ras som hen föder upp samt känna till vilka faktorer som påverkar rasens hälsa. På så vis kan uppfödaren beakta dessa faktorer i sin verksamhet och förmedla viktig information för valpköpare för att stöda valpens utveckling och välbefinnande.

Finska Kennelklubben stöder ansvarsfull hunduppfödning. Specialklubbar och rasföreningar främjar aveln av sina raser. Kennelklubbens och specialklubbarnas gemensamma riktlinjer för hundavel och dess styrning finns definierade i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi.

Kennelklubben ger rådgivning i frågor som gäller hundavel och hundars välmåga. Vi arrangerar kurser för uppfödare och avelskonsulter i specialklubbar. Vi driver ett avelsdatasystem som innehåller data om hundars hälsa och mentalitet samt ansvarar för

  • registrering av hundar
  • id-märkningsfrågor
  • kennelnamn
  • kennelrådgivning

Verksamhet i anknytning till hunduppfödning samt välfärd och avel stöds av avelsvetenskapliga kommittén och uppfödarkommittén, som båda lyder under Kennelklubbens styrelse. Avelsvetenskapliga kommittén behandlar frågor som gäller hundar, bland annat frågor som gäller avelsprogram (PEVISA och JTO) samt överföring av hundar mellan register. Avelsvetenskapliga kommittén ansvarar också för utbildningen av avelskonsulter. Uppfödarkommittén behandlar frågor som gäller uppfödare och kennelrådgivning. Läs mera om de olika kommittéers uppgifter och kommittéledamöter.