Avel och hälsa

Aveln betyder att förbättra populations genetiska egenskaper genom att välja vilka djur används till att producera nästa generationen. I hundaveln man vill ha hundar som har balanserad och rastypisk karaktär, bra bruksegenskaper, hälsa och livslängd. 

I uppfödning och avel, välbefinnande av tiken och valparna måste garanteras.

Kennelklubben ger avelsråd och ordnar avelskurser. Kennelklubben upprätthålls en avelsdatasystem, som innehåller bland annat veterinärundersöknings- och tävlingsresultat av hundar, och ansvarar också av

  • registrering av hundar
  • ID-märkningsaffärer
  • kennelnamn
  • kennelrådgivning (kennelkonsulenter)

Specialklubbarna, med underordnade rasföreningar och rasklubbar, har hand om avelsstyrningen för sina resp. raser.

Kennelklubbens och specialklubbarnas gemensamma riktlinjer för hundavel och dess styrning finns definierade i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi.