Kasvatus ja terveys

Jalostus tarkoittaa eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin. Koiranjalostuksessa laadulla tarkoitetaan tasapainoista ja rodunomaista luonnetta, hyviä käyttöominaisuuksia sekä terveyttä ja pitkäikäisyyttä. Koiran tulisi olla tunnistettavissa rotunsa edustajaksi, ja sen rakenteen pitäisi olla kestävä ja toiminnallinen, liioittelematta mitään rotumääritelmässä mainittua ominaisuutta.

Jalostuksessa ja pennutuksessa tulee varmistaa sekä syntyvien pentujen että niiden emän hyvinvointi.

Kennelliitto antaa jalostukseen liittyvää neuvontaa ja järjestää kursseja kasvattajille ja rotuyhdistysten jalostusneuvojille. Kennelliitto ylläpitää koirien terveys- ja luonnetietoja sisältävää jalostustietokantaa ja vastaa myös

  • koirien rekisteröinnistä Hankikoira.fi - Tietoa koiraroduista
  • tunnistusmerkintäasioista
  • kennelnimistä
  • kennelneuvonnasta

Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset vastaavat omien rotujensa jalostuksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista. Tutustu rotujärjestöjen ja -yhdistysten jalostustoimikuntien toimiohjeeseen.

Kennelliiton ja rotujärjestöjen yhteiset suuntaviivat koirien jalostuksessa ja sen ohjauksessa määritellään Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa.

Kennelliiton jalostukseen liittyvää toimintaa tukevat hallituksen alaisista toimikunnista jalostustieteellinen toimikunta ja kasvattajatoimikunta. Jalostustieteellinen toimikunta käsittelee koiriin liittyviä asioita, muun muassa jalostusohjelmiin (PEVISA ja JTO) liittyvät asiat, rekisterisiirrot ja huolehtii jalostusneuvojien koulutuksesta. Kasvattajatoimikunta käsittelee kasvattajiin ja kennelneuvontaan liittyviä asioita. Tutustu tarkemmin toimikuntien tehtäviin ja jäseniin.