Suomessa on noin 13 000 koirankasvattajaa, jotka ovat kasvattaneet pentueen viimeisen viiden vuoden aikana. Suuri osa kasvatustyöstä on hyvin pienimuotoista kotikasvatusta. Kasvattajien on tärkeää tuntea hyvin kasvattamansa rotu ja sen terveyteen vaikuttavat asiat, jotta he voivat ottaa ne huomioon kasvatustyössään ja välittää pennunostajille tärkeää tietoa koiran kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi.

Kennelliitto tukee vastuullista koirankasvatusta. Rotujärjestöt ja rotua harrastavat yhdistykset edistävät omien rotujensa jalostusta. Kennelliiton ja rotujärjestöjen yhteiset suuntaviivat koirien jalostuksessa ja sen ohjauksessa määritellään Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa.

Kennelliitto antaa koirien jalostukseen ja hyvinvointiin liittyvää neuvontaa. Järjestämme kursseja kasvattajille ja rotuyhdistysten jalostusneuvojille. Ylläpidämme koirien terveys- ja luonnetietoja sisältävää jalostustietojärjestelmää ja vastaamme myös

  • koirien rekisteröinnistä
  • tunnistusmerkintäasioista
  • kennelnimistä
  • ja kennelneuvonnasta.

Koirien kasvatukseen sekä hyvinvointiin ja jalostukseen liittyvää toimintaa tukevat Kennelliiton hallituksen alaisista toimikunnista jalostustieteellinen toimikunta ja kasvattajatoimikunta. Jalostustieteellinen toimikunta käsittelee koiriin liittyviä asioita, muun muassa jalostusohjelmiin (PEVISA ja JTO) liittyviä asioita sekä rekisterisiirtoja, ja huolehtii jalostusneuvojien koulutuksesta. Kasvattajatoimikunta käsittelee kasvattajiin ja kennelneuvontaan liittyviä asioita. Tutustu tarkemmin toimikuntien tehtäviin ja jäseniin.