Kilpailukokeeseen osallistuvien koirien on juostava valjakossa, joka koostuu kokonaan rekisteröidyistä, samanrotuisista koirista. Kilpailukoetulokset lasketaan vertaamalla valjakon, jossa osallistuva koira juoksee, aikaa kilpailun perusaikaan. Sitä laskettaessa huomioidaan vain samanrotuiset valjakot, eli vain samanrotuisia koiria verrataan keskenään.

Kilpailuissa koirat vetävät kevyttä rekeä ajajan ohjatessa sitä jalaksilta ja auttaessa koiria potkuttemalla vauhtia. Ajettavat matkat vaihtelevat valjakon koiramäärän mukaan. Yleisimmät kilpailuluokat ovat kolmen-neljän, kuuden ja kahdeksan koiranluokat, joissa ajettavat matkat ovat noin 10, 15-20 ja 20-25 km.

Kilpailuissa voi olla myös avoin, koiramäärältään rajoittamaton luokka, jonka reitti on yleensä yli 30 km. Vuosittain järjestetään myös muutamia keskipitkän matkan kilpailuja, joissa päivämatkat ovat noin 60-150 km. Pitkien matkojen monipäiväisissä etappikilpailuissa matkaa saattaa kertyä jo yli 500 km. Kilpailuissa on usein myös omat luokat nuorille ja lapsille.

Kokeet ja kilpailut ovat paitsi koirien ominaisuuksien testausta jalostuskäyttöä varten, myös koko perheen hauskaa yhdessäoloa mukavan harrastuksen ja ystävien parissa.