Mitä on vastuullinen koirankasvatus?

Vastuullinen koirankasvatus on yksi Kennelliiton kulmakivistä. Vastuullinen koirankasvattaja toimii seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain terveitä koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain hyväluonteisia koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria
 • Kasvattaja antaa koiriaan toisen kasvattajan jalostuskäyttöön vain yhdistelmiin, joissa yllä olevat periaatteet toteutuvat molempien koirien osalta
 • Kasvattaja kertoo avoimesti koiriensa terveydentilasta
 • Kasvattaja huolehtii pentujen ja emän hyvinvoinnista
 • Kasvattaja huolehtii koiristaan niin, ettei niistä koidu ympäristölle haittaa
 • Kasvattaja totuttaa pennut käsittelyyn ja sosiaalistaa pennut ennen luovutusta
 • Kasvattaja myy pennut vain niille soveltuviin koteihin/sopiville henkilöille
 • Kasvattaja tekee kirjalliset sopimukset kaikista koirista
 • Kasvattaja rekisteröi kaikki pennut ja luovuttaa rekisteritodistukset pennunostajille viipymättä
 • Kasvattaja neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän
 • Kasvattaja allekirjoittaa Kennelliiton  Kasvattajasitoumuksen  ja sitoutuu noudattamaan siinä määriteltyjä vastuullisen koirankasvatuksen periaatteita

Lisäksi kasvattajan tulee kertoa pentujensa ostajille koiran omistamiseen liittyvästä vastuusta ja velvollisuuksista.

The form can be filled and saved
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Updated

Miten Kennelliitto edesauttaa kasvattajia toteuttamaan vastuullista koirankasvatusta?

Kennelliitto tarjoaa kasvattajille mm. seuraavat palvelut ja hyödykkeet vastuullista koirankasvatusta varten:

 • Koirarekisteri: Suomen ainoa virallinen rekisteri, joka oikeuttaa rotukoirat osallistumaan viralliseen koiratoimintaan sekä kotimaassa että ulkomailla
 • Jalostustietojärjestelmä: terveys-, koe- ja muiden tulosten julkinen järjestelmä, josta kasvattaja voi tarkistaa koirien sukujen tuloksia
 • Omakoira-palvelu: sähköinen palvelu, jossa kasvattaja voi ylläpitää omia sekä koiriensa tietoja ja hoitaa pentuerekisteröinnin nopeasti ja vaivattomasti
 • Pentulista: Kennelliiton kotisivuilla oleva pentulista, jolle kasvattaja voi ilmoittaa rekisteröidyt myynnissä olevat pentunsa
 • Sopimuslomakkeet: sopimuksissa on huomioitu kummankin osapuolen oikeudet
 • Erilaiset kurssit ja koulutukset: Kennelliitto ja kennelpiirit järjestävät vuosittain lukuisia tapahtumia, kuten kasvattajan perus- ja jatkokurssit, Koirankasvatus tänään -kurssit, KoiraExpo ja jalostusneuvojapäivät
 • Näyttelyt, kokeet ja kilpailut: tapahtumissa voi testata ja vertailla koirien ominaisuuksia ja valita parhaat koirat jalostuskäyttöön
 • Kennelneuvontatoiminta: kasvattajat voivat kysyä neuvoja luotettavalta puolueettomalta taholta
 • Kennelliiton pätevöimät tunnistusmerkitsijät: mikrosiruttavat tai tatuoivat pennut kotikäynneillä
 • Koiramme-lehti: monipuolisia artikkeleita kasvattamisesta, koiranpidosta ja elämästä koirien kanssa
 • Hankikoira.fi: sivusto, jonka materiaaliin kannattaa tutustua jo ennen kun pentu muuttaa uuteen kotiin