Kuvausikä

Kuvaus voidaan suorittaa rodusta riippuen koiran täytettyä 12, 18 tai 24 kuukautta. Kannattaa lisäksi huomioida, että koira saattaa vuoden ikäisenä olla vielä kasvuvaiheessa. Usein voikin olla hyvä odottaa kuvauksen suhteen ainakin pari kuukautta pidempään.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon ja lausunto maksettu. HUOM! Kuvat arvostellaan vasta sen jälkeen, kun maksu on kirjautunut Koirarekisteriin. On hyvä huomioida, että lonkka- ja kyynärlausunto voivat valmistua eri aikaan. Kuvia arvostelevat eläinlääkärit löytyvät tästä linkistä. Lausunto toimitetaan sähköpostitse ja/tai postitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version. Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koiran lonkkanivelet voidaan uusintakuvata aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta, kyynärnivelet voidaan kuvata 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Tuonti- ja ulkomaisten koirien lonkkalausunnot

Viralliset, FCI:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot hyväksytään kaikista koirista. Lausunnosta tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Tuonti- ja ulkomaisille koirille hyväksytään FCI:n kuvausohjeen mukaisten lausuntojen lisäksi myös OFA-, BVA- ja PennHip-lausuntoja, jos voidaan osoittaa, että koira on kuvaushetkellä ollut tunnistusmerkitty. Lausunnot hyväksytään rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mahdollisen raja-arvon puitteissa. OFA:n preliminary-lausunnot hyväksytään, jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt Suomessa vaaditun alaikärajan.

 

Ulkomaisten lonkkalausuntojen vastaavuus ja hyväksyminen

FCI

OFA

BVA, vain huonoimman lonkan pisteet huomioidaan

PennHip

A

Excellent

max 3 pistettä

max 0,3

B

Good/Fair

max 6 pistettä

0,31- 0,4

C

Borderline

max 12 pistettä

0,41- 0.5

 

PEVISA-ohjelmaan liittyvät kuvauksen ikärajat ulkomaisissa lonkkalausunnoissa

FCI:n ohjeiden mukaisesti koiran on kuvattaessa oltava vähintään 12 kk ikäinen. Tätä myöhäisempi kuvausikäraja on lisätty joillakin roduilla PEVISA-ohjelmaan. Ulkomailla ikäraja saattaa kuitenkin olla tätä alempi. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta onkin päättänyt ulkomaisiin tuloksiin sovellettavista ikärajoista seuraavaa (JTT 3/2018):

  • Tuontikoirat: rotujärjestö voi ilmoittaa Kennelliittoon (jalostusposti@kennelliitto.fi), jos haluaa, ettei rodun suomalaisen PEVISA-ohjelman kuvausikärajaa sovelleta tuontikoirien lausuntoihin.
  • Ulkomaiset jalostusurokset: suomalaisen PEVISA-ohjelman sisältämää kuvausikärajaa ei sovelleta ulkomaisiin, ulkomailla tutkittuihin jalostusuroksiin.

 

Röntgenkuva koiran kyynäröistä

Kyynärnivelen tietokonetomografiatutkimus (TT-tutkimus)

Koira voi saada kyynärnivellausunnon TT-tutkimuksen perusteella, joko tarkentamaan aiempaa tämän ohjeen mukaista kyynärnivelen röntgenlausuntoa tai ensisijaisena kuvausmenetelmänä. TT-tutkimuksen tulos on lopullinen eikä koiralle sen jälkeen enää anneta lausuntoa röntgenkuvista.

TT-tutkimuksia tekevät:
Eläinlääkäriasema HauMau, Helsinki
Eläinsairaala Aisti, Vantaa
Eläinsairaala EvidensiaTammisto, Vantaa
Eläinsairaala Veter, Tampere
Eläinsairaala Vethaus, Hattula
Eläinsairaala Vettori, Raisio
Kouvolan Eläinsairaala Evidensia
Omaeläinsairaala Mevet, Helsinki
Pohjois-Suomen Eläinsairaala, Oulu
Yliopistollinen eläinsairaala, Helsinki

Tuonti- ja ulkomaisten koirien kyynärlausunnot

Kaikista koirista hyväksytään viralliset, IEWG:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Tuonti- ja ulkomaisista koirista hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu IEWG:n asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen.

PEVISA-ohjelmaan liittyvät kuvauksen ikärajat ulkomaisissa kyynärlausunnoissa

IEWG:n ohjeiden mukaisesti koiran on kuvattaessa oltava vähintään 12 kk ikäinen. Tätä myöhäisempi kuvausikäraja on lisätty joillakin roduilla PEVISA-ohjelmaan. Ulkomailla ikäraja saattaa kuitenkin olla tätä alempi. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta onkin päättänyt ulkomaisiin tuloksiin sovellettavista ikärajoista seuraavaa (JTT 3/2018):

  • Tuontikoirat: rotujärjestö voi ilmoittaa Kennelliittoon, jos haluaa, ettei rodun suomalaisen PEVISA-ohjelman kuvausikärajaa sovelleta tuontikoirien lausuntoihin.
  • Ulkomaiset jalostusurokset: suomalaisen PEVISA-ohjelman sisältämää kuvausikärajaa ei sovelleta ulkomaisiin, ulkomailla tutkittuihin jalostusuroksiin.

Ulkomaiselle koiralle suomalainen lausunto?

Ulkomaiselle koiralle on mahdollista saada suomalainen lausunto, mikäli Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle koiralle ei saada hyväksyttävää lausuntoa koiran kotimaasta. Koira kuvautetaan tällöin FCI:n (lonkat) tai IEWG:n (kyynärpäät) ohjeiden mukaisesti ja röntgenkuva lähetetään arvosteltavaksi Kennelliittoon. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Koiranomistaja saa kuvat lainaan kirjallista pyyntöä vastaan. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lähete suositellaan tilamaan ennakkoon; lausuntomaksu on kalliimpi, jos lähete tehdään klinikalla.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.
Toive maksuttomuudesta kirjataan tällöin lähetteeseen. Mukaan liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneelissa. PKU:n paneelilausunto koostuu Tanskan, Norjan ja Ruotsin Kennelliittojen antamista lausunnoista. Lopullinen tulos on kokoomatulos ja lausujana PKU:n röntgenpaneeli. Valituspaneeli käsittelee tapauksen ilman tietoa alkuperäisestä lausuntotuloksesta.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on postitettu Kennelliitosta. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu (4 x lausuntomaksu) on lonkka- tai kyynärlausunnosta 84 euroa ja lonkka- ja kyynärlausunnosta 168 euroa. Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä allekirjoitettu valitus ja kuitti sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton terveystutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen lausunto muuttuu. PKU:n paneelin päätös on lopullinen, joten koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta lausuntoa varten.

Kyynär- ja lonkkaniveltutkimuksiin liittyvät ohjeet

Downloadable file
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2019 alkaen
Päivitetty 6.9.2018
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Päivitetty
Instruktion för undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Päivitetty
Downloadable file
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2021.
Päivitetty 4.1.2021
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2020.
Päivitetty
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2019.
Päivitetty
Muut versiot
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2021.
Päivitetty
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Downloadable file
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden tutkimusohjeeseen liittyvä rotulista
Tässä ohjeessa lista roduista, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärlausuntoja.
Päivitetty 4.2.2021
Kyynärnivelohjeen rotulista
Tässä ohjeessa lista roduista, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärlausuntoja.
Päivitetty
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Päivitetty

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Bostoninterrieri
DNA-tutkimukset ovat kasvattajien täsmätyökaluja Lue lisää
Koira juoksemassa niityllä lelu suussa
Polvilumpioluksaatiotutkimus kertoo pysyykö patella paikoillaan Lue lisää