Toimikunnan keskeisin tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla.

Toimikunta tukee tuomareiden ja koetoimitsijoiden jatkokoulutuksen kehittämistä yhdessä kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliiton kanssa. Toimikunta tukee myös Kennelliiton nuorisotoimintaa osallistumalla nuorisotoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, leireille ja nuorille suunnattuihin kokeisiin ja kilpailuihin.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2020

Esa Kukkonen, puheenjohtaja
Ari-Pekka Fontell
Jessi Landen
Mika Nyman
Carina Savander-Ranne
Mika Tiihonen
Tapio Toivola
Jouni Vestu

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Jukka Lindholm, puh. 050 321 8714 jukka.lindholm@kennelliitto.fi
Avustavana sihteerinä toimii Kaisa Åkerman, puh. (09) 8873 0286 kaisa.akerman@kennelliitto.fi

Downloadable file
Koe- ja kilpailutoimikunnan toimiohje
Koe- ja kilpailutoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Ohje on voimassa 1.6.2020 alkaen.
Päivitetty 15.1.2019
Koe- ja kilpailutoimikunnan toimiohje 2020
Koe- ja kilpailutoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Ohje on voimassa 1.6.2020 alkaen.
Päivitetty