Toimikunnan keskeisin tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla.

Toimikunta tukee tuomareiden ja koetoimitsijoiden jatkokoulutuksen kehittämistä yhdessä kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliiton kanssa. Toimikunta tukee myös Kennelliiton nuorisotoimintaa osallistumalla nuorisotoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, leireille ja nuorille suunnattuihin kokeisiin ja kilpailuihin.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2023

Jukka Immonen, puheenjohtaja
Tiina Flytström
Ari-Pekka Fontell
Mika Laaksonen
Mika Tiihonen
Kari Leppänen       
Jouni Vestu       
Jouni Kautto

Toimikunnan sähköpostiosoite on KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi.

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Hannu Liedes, puh. 09 8873 0287 ja avustavana sihteerinä Kaisa Åkerman, puh. 09 8873 0286.

Downloadable file
Koe- ja kilpailutoimikunnan toimiohje
Koe- ja kilpailutoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty 9.12.2022
Koe- ja kilpailutoimikunnan toimiohje 2023
Koe- ja kilpailutoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty