Toimikunnan keskeisin tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla.

Toimikunta tukee tuomareiden ja koetoimitsijoiden jatkokoulutuksen kehittämistä yhdessä kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliiton kanssa. Toimikunta tukee myös Kennelliiton nuorisotoimintaa osallistumalla nuorisotoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, leireille ja nuorille suunnattuihin kokeisiin ja kilpailuihin.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2018

Tapio Toivola, puheenjohtaja
Ari-Pekka Fontell
Mika Nyman
Jouni Vestu
Carina Savander-Ranne
Mika Tiihonen

Ari Honkanen
Esa Kukkonen


Esittelijänä ja sihteerinä toimii Jukka Lindholm, puh. 050 321 8714 jukka.lindholm@kennelliitto.fi
Avustavana sihteerinä toimii Kaisa Åkerman, puh. (09) 8873 0286 kaisa.akerman@kennelliitto.fi