Toimikunnan keskeisin tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla.

Toimikunta tukee tuomareiden ja koetoimitsijoiden jatkokoulutuksen kehittämistä yhdessä kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliiton kanssa. Toimikunta tukee myös Kennelliiton nuorisotoimintaa osallistumalla nuorisotoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, leireille ja nuorille suunnattuihin kokeisiin ja kilpailuihin.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2019

Tapio Toivola, puheenjohtaja
Ari-Pekka Fontell
Ari Honkanen
Esa Kukkonen
Mika Nyman
Carina Savander-Ranne
Mika Tiihonen
Jouni Vestu

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Jukka Lindholm, puh. 050 321 8714 jukka.lindholm@kennelliitto.fi
Avustavana sihteerinä toimii Kaisa Åkerman, puh. (09) 8873 0286 kaisa.akerman@kennelliitto.fi