Toimikunnan keskeisin tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla.

Toimikunta tukee tuomareiden ja koetoimitsijoiden jatkokoulutuksen kehittämistä yhdessä kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliiton kanssa. Toimikunta tukee myös Kennelliiton nuorisotoimintaa osallistumalla nuorisotoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, leireille ja nuorille suunnattuihin kokeisiin ja kilpailuihin.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2021

Esa Kukkonen, puheenjohtaja
Ari-Pekka Fontell
Jessi Landen
Mika Nyman
Mika Laaksonen
Mika Tiihonen
Kari Leppänen
Jouni Vestu

Toimikunnan sähköpostiosoite on KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi.

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Jukka Lindholm, puh. 050 321 8714 ja avustavana sihteerinä Kaisa Åkerman, puh. 09 8873 0286

Downloadable file
Koe- ja kilpailutoimikunnan toimiohje
Koe- ja kilpailutoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Ohje on voimassa 28.3.2021 alkaen.
Päivitetty 15.1.2019
Koe- ja kilpailutoimikunnan toimiohje 2021
Koe- ja kilpailutoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Ohje on voimassa 28.3.2021 alkaen.
Päivitetty