Bedlingtoninterrieri

Bedlingtoninterriereitä tutkitaan perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Viralliseksi lausunnoksi hyväksytään suora geenitesti, jonka alalyysi tehty MOVET-laboratoriossa tai ennen 1.1.2021 tehty DNA-markkeritutkimus. Tarkemmat ohjeet tutkimusten suorittamiseksi löytyvät Suomen Bedlingtonkerho ry:n sivuilta. Lausunnolle tilattava DNA-lähete ennakkoon Omakoirassa.

Dobermanni

Dobermanneja tutkitaan kroonisen aktiivisen hepatiitin (CAH) varalta. Lausunto annetaan eläinlääkärin ottaman verinäytteen pohjalta VETLAB- tai Movet-laboratorioissa. Lausunnolle tilattava ennakkoon Maksatutkimuslähete Omakoirassa.
 

The form can be filled and saved
Maksatutkimuslomake
Tähän lomakkeeseen kirjataan koiran maksatutkimukstestin tulos. Eläinlääkäri toimittaa lomakkeen testinäytteen tutkivaan laboratorioon.
Päivitetty 30.5.2018
Maksatutkimuslomake
Tähän lomakkeeseen kirjataan koiran maksatutkimukstestin tulos. Eläinlääkäri toimittaa lomakkeen testinäytteen tutkivaan laboratorioon.
Päivitetty
Klinisk leverundersökning
Päivitetty
Clinical liver examination
Päivitetty