Bedlingtonterrier

Bedlingtonterriers undersöks för ärftlig koppartoxikos. Som officiellt utlåtande godkänns markörtest, mutationsspecifik test eller leverbiopsiundersökning. Ytterligare information om undersökningar finns på webbplatsen för Bedlingtonklubb i Finland r.f.

Dobermann

Hundar av rasen dobermann undersöks för kronisk aktiv hepatit (CAH). Resultatet fås genom analys av blodprov som tagits av en veterinär. Analys görs på laboratoriena VETLAB eller Movet.