Bedlingtonterrier

Bedlingtonterriers undersöks för ärftlig koppartoxikos. Som officiellt utlåtande godkänns resultat från direkt gentest, analysen ska vara gjord av laboratoriet Movet. Också DNA-markörtester gjorda före 1.1.2021 godkänns.

Noggrannare anvisningar för genomförande av undersökningen finns på webbplatsen för Bedlingtonklubb i Finland r.f. (på finska). Remiss till koppartoxikosgentest bör beställas för hunden via Omakoira före provtagning.

Dobermann

Hundar av rasen dobermann undersöks för kronisk aktiv hepatit (CAH). Resultatet fås genom analys av blodprov som tagits av en veterinär. Analys görs på laboratoriena Idexx/VETLAB och Movet.

Remiss till leverundersökning bör beställas för hunden via Omakoira före provtagning.