Finskt utställningschampionat

För finskt utställningschampionat måste hunden ha erhållit minst tre certifikat på utställning i Finland, utdelade av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska ha tagits efter att hunden har fyllt 24 månader, oavsett i vilken klass hunden har tävlat i. Därtill kan rasspecifika provmeriter krävas.

Har din hund uppnått championat i något annat land i minst 24 månaders ålder behövs endast ett certifikat från Finland utöver eventuella rasspecifika krav. Även ett certifikat som hunden har tagit i Finland i under 24 månaders ålder är meriterande för finskt utställningschampionat.

Nordiskt utställningschampionat (Nord Ch) fram till 31.12.2019

En hund som har uppnått utställningschampionat i tre olika nordiska länder (Finland, Sverige, Norge, Island eller Danmark) kan tilldelas Nordiskt utställningschampionat.

Nytt nordiskt utställningschampionat fr.o.m. 1.1.2018: Nordic Show Champion (Nordic Ch)

Det nya nordiska utställningschampionatet Nordic Ch ersätter det gamla nordiska utställningschampionatet Nord Ch. Gamla och nya regler används parallellt fram till 1.1.2020. Från och med 2020 är det endast de nya reglerna som gäller. En hund kan erhålla både den nya och gamla titeln fram till 1.1.2020.

För att uppnå titeln Nordic Ch ska hunden vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Därtill behövs tre Nordic Show certifikat från tre olika nordiska länder, utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

Ansökan om titeln Nordic Show Champion skickas till kennelklubben i det land där hunden är registrerad. Om hunden inte är registrerad i något nordiskt land skickas ansökan till kennelklubben i det land där hunden tog sitt sista Nordic Show certifikat.

Ansök om championat digitalt via Omakoira-tjänsten

Är du medlem i Finska Kennelklubben kan du enkelt ansöka om championat digitalt på Omakoira-tjänsten. Du kan också beställa ett avgiftsbelagt diplom i samband med ansökan om championat. Det går snabbt och enkelt att fylla i ansökan på webben. Via Omakoira kan du enbart ansöka om finska championat.

På Omakoira kan du också skriva ut en bekräftelse på erhållet championat på engelska. Läs mera om Omakoira-tjänsten.

Är du inte medlem i Finska Kennelklubben kan du ansöka om championat för din hund genom att fylla i blanketten för championatansökan. Den ifyllda blanketten kan skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen valiot@kennelliitto.fi eller per post till adressen:

Finska Kennelklubben
Championat
PB 20
79101 Leppävirta

För hund i utländskt register ska en kopia av registerboken bifogas till ansökan om championat. Ytterligare bifogas kopior på redan beviljade championat samt intyg på provmeriter, ifall sådana behövs för respektive ras.

Registrering av utländska titlar till avelsdatasystemet

Utländska championat (t.ex. EE UCH) kan registreras i hundens uppgifter genom att en kopia av bekräftelsen / diplomet skickas till Kennelklubben per post eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Du behöver inte bifoga Kennelklubbens blankett för ansökan om championat vid registrering av utländska championat.

Utländska vinnartitlar (t.ex. EEV-07) kan registreras i hundens uppgifter genom att en kopia av kritiken skickas per post till Kennelklubben eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi eller med fax (09) 8873 0302. Du behöver inte bifoga Kennelklubbens blankett för ansökan om championat vid registrering av utländska titlar.

Ansökan om internationellt championat

Om hunden erhåller internationellt championat, ska alla nödvändiga utställnings- och provmeriter antecknas på ansökningsblanketten. Tänk på att vid ansökan om internationellt championat ska FCI:s egen blankett användas. Observera att det finns en särskild blankett för raser av vilka det krävs provmeriter. Den ifyllda blanketten skickas till Finska Kennelklubben som skickar ansökningarna vidare till FCI.

Du behöver inte skicka en kopia till Kennelklubben av den bekräftelse du får av FCI. FCI skickar kopior av bekräftade championat direkt till Kennelklubben som registrerar championatet i hundens uppgifter.

Blanketter

The form can be filled and saved
Ansökan för titeln C.I.B. eller C.I.E
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälinen valionarvohakemus
Vain FCI:n valionarvoihin (kirjoitettava englanniksi), päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen: Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökningsblankett för titeln C.I.B
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälinen valionarvohakemus
roduille, joilta vaaditaan koetulos, päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Uppdaterad
Application form for the title C.I.B.
for breeds subject to a working test result. Updated 22.11.2012. Application forms with an attached copy of the dog's pedigree are sent to Showlink, Champion titles, PL20, 79101 Leppävirta or valiot@kennelliitto.fi, from where they will be sent further to the FCI.
Uppdaterad

Regler och direktiv