Finskt utställningschampionat

För finskt utställningschampionat måste hunden ha erhållit minst tre certifikat på utställning i Finland, utdelade av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska ha tagits efter att hunden har fyllt 24 månader, oavsett i vilken klass hunden har tävlat i. Därtill kan rasspecifika provmeriter krävas.

Har din hund uppnått championat i något annat land i minst 24 månaders ålder behövs endast ett certifikat från Finland utöver eventuella rasspecifika krav. Även ett certifikat som hunden har tagit i Finland i under 24 månaders ålder är meriterande för finskt utställningschampionat.

Finskt Juniorchampionat (FI JunCH)

För Finskt Juniorchampionat krävs tre juniorcertifikat i Finland av tre olika domare. Ingen provmerit krävs för titeln. Eventuella juniorchampionat tagna i andra länder påverkar inte kraven för det finska juniorchampionatet. (Regeln gäller från 1 januari 2022)

Finskt Veteranchampionat (FI VetCH)

För Finskt Veteranchampionat krävs tre veterancertifikat i Finland av tre olika domare. Ingen provmerit krävs för titeln. Eventuella veteranchampionat tagna i andra länder påverkar inte kraven för det finska veteranchampionatet. (Regeln gäller från 1 januari 2022)

Nordic Show Champion (Nordic UCH)

Det nya nordiska utställningschampionatet Nordic UCH ersätter det gamla nordiska utställningschampionatet Nord UCH. Gamla och nya regler användes parallellt fram till 1.1.2020. Från och med 2020 är det endast de nya reglerna som gäller. En hund kunde erhålla både den nya och gamla titeln fram till 1.1.2020.

För att uppnå titeln Nordic UCH ska hunden vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Därtill behövs tre Nordic Show certifikat från tre olika nordiska länder, utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

Ansökan om titeln Nordic Show Champion skickas till kennelklubben i det land där hunden är registrerad. Om hunden inte är registrerad i något nordiskt land skickas ansökan till kennelklubben i det land där hunden tog sitt sista Nordic Show certifikat.

Det gamla nordiska utställningschampionatet (Nord UCH)

Det gamla nordiska utställningschampionatet, som krävde tre nationella utställningschampionat från tre olika nordiska länder, upphörde 1.1.2020. Titeln kan dock ansökas ansökas ännu under år 2020, förutsatt att meriter som krävs för detta championat är tagna senast 31.12.2019.

Ansök om championat digitalt via Omakoira-tjänsten

Är du medlem i Finska Kennelklubben kan du enkelt ansöka om championat digitalt på Omakoira-tjänsten. Du kan också beställa ett avgiftsbelagt diplom i samband med ansökan om championat. Det går snabbt och enkelt att fylla i ansökan på webben. Via Omakoira kan du enbart ansöka om finska championat.

På Omakoira kan du också skriva ut en bekräftelse på erhållet championat på engelska. Läs mera om Omakoira-tjänsten.

Är du inte medlem i Finska Kennelklubben kan du ansöka om championat för din hund genom att fylla i blanketten för championatansökan. Den ifyllda blanketten kan skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen valiot@kennelliitto.fi eller per post till adressen:

Finska Kennelklubben
Championat
PB 20
79101 Leppävirta

För hund i utländskt register ska en kopia av registerboken bifogas till ansökan om championat. Ytterligare bifogas kopior på redan beviljade championat samt intyg på provmeriter, ifall sådana behövs för respektive ras.

Registrering av utländska titlar till avelsdatasystemet

Utländska championat (t.ex. EE UCH) kan registreras i hundens uppgifter genom att en kopia av bekräftelsen / diplomet skickas till Kennelklubben per post eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Du behöver inte bifoga Kennelklubbens blankett för ansökan om championat vid registrering av utländska championat.

Utländska vinnartitlar (t.ex. EEV-07) kan registreras i hundens uppgifter genom att en kopia av kritiken skickas per post till Kennelklubben eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi eller med fax (09) 8873 0302. Du behöver inte bifoga Kennelklubbens blankett för ansökan om championat vid registrering av utländska titlar.

Ansökan om internationellt championat

Om hunden erhåller internationellt championat, ska alla nödvändiga utställnings- och provmeriter antecknas på ansökningsblanketten. Tänk på att vid ansökan om internationellt championat ska FCI:s egen blankett användas. Observera att det finns en särskild blankett för raser av vilka det krävs provmeriter. Den ifyllda blanketten skickas till Finska Kennelklubben som skickar ansökningarna vidare till FCI.

Du behöver inte skicka en kopia till Kennelklubben av den bekräftelse du får av FCI. FCI skickar kopior av bekräftade championat direkt till Kennelklubben som registrerar championatet i hundens uppgifter.

Blanketter

The form can be filled and saved
Championatansökan
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 7.4.2020
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om championat hos Finska Kennelklubben
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Champion Title application form
Please use this form when applying for a Finnish Champion title for your dog. The form is used for applications for both Working and Show Champion titles. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B. and C.I.E.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog without working trial merits. For dogs with no working trial merits, a minimum of four CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, joilla on käyttötulos. Kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 2 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog with working trial merits. A minimum of two CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad 15.5.2019
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad
Application form to turn a reserve CACIB to a CACIB
A dog owner can request that a reserve CACIB is changed to a CACIB by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a CACIB announces that his or her dog does not need the CACIB.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet. Den ifyllda blanketten skickas som e-postbilaga till cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad 8.9.2023
Anomuslomake NORD-varasertin muuttamiseksi NORD-sertiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Nord-varasertin muuttamista Nord-sertiksi. Näin voi tehdä jos näyttelyssä Nord-sertin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse Nord-sertiä. Täytetty lomake lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet. Den ifyllda blanketten skickas som e-postbilaga till cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Application form to turn a reserve Nordic Show Certificate to a Nordic Show Certificate
A dog owner can request that a reserve Nordic Show Certificate is changed to a Nordic Show Certificate by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a Nordic Show Certificate announces that his or her dog does not need the Nordic Show Certificate. The form is sent to cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad

Regler och direktiv

Missing content item.