Finskt utställningschampionat

För finskt utställningschampionat måste hunden ha erhållit minst tre certifikat på utställning i Finland, utdelade av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska ha tagits efter att hunden har fyllt 24 månader, oavsett i vilken klass hunden har tävlat i. Därtill krävs eventuella rasspecifika pris i prov.


För hund i utländskt register ska en kopia av registerboken bifogas till ansökan om championat. Ytterligare bifogas kopior på redan beviljade championat samt intyg på provmeriter, ifall sådana behövs för respektive ras.


Utländska championat (t.ex. EE UCH) kan registreras i hundens uppgifter genom att en kopia av bekräftelsen / diplomet skickas till Kennelklubben per post eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Du behöver inte bifoga Kennelklubbens blankett för ansökan om championat vid registrering av utländska championat.


Utländska vinnartitlar (t.ex. EEV-07) kan registreras i hundens uppgifter genom att en kopia av kritiken skickas per post till Kennelklubben eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi eller med fax (09) 8873 0302. Du behöver inte bifoga Kennelklubbens blankett för ansökan om championat vid registrering av utländska titlar.


Om hunden erhåller internationellt championat, ska alla nödvändiga utställnings- och provmeriter antecknas på ansökningsblanketten. Tänk på att vid ansökan om internationellt championat ska FCI:s egen blankett användas. Blanketten hittar du på denna sida (LINKKI). Observera att det finns en särskild blankett för raser av vilka det krävs provmeriter. Blanketten kan fyllas i och sparas på den egna datorn, varifrån den enkelt kan skickas per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.


Du behöver inte skicka en kopia till kansliet av den bekräftelse du får av FCI. FCI skickar kopior av bekräftade championat direkt till den person som svarar för championat på Kennelklubben.
 

Ansök digitalt om championat via Omakoira


Är du medlem i Kennelklubben kan du enkelt göra ansökan om championat digitalt på Omakoira-tjänsten. Du kan också beställa ett avgiftsbelagt diplom i samband med ansökan om championat. Det går snabbt och enkelt att fylla i ansökan på webben. Via Omakoira kan du emellertid enbart ansöka om finska championat. Utländska championat registreras i hundens uppgifter genom att du skickar en kopia av kritiken och bekräftelsekortet för beviljad championat / diplomet till Kennelklubben.

På Omakoira kan du också skriva ut en bekräftelse på erhållet championat på engelska. Läs mera om Omakoira-tjänsten.