Kommittén har i uppgift att behandla frågor och initiativ inom kommitténs verksamhetsområde, bereda dessa för behandling av styrelsen, besluta om frågor som har delegerats till kommittén samt planera och arrangera praktisk ungdomsverksamhet.

Finska Kennelklubbens ungdomsverksamhet började redan i slutet av 1970-talet. Ungdomskommittén inrättades år 2006, som är en permanent kommitté som lyder under styrelsen.

Kennelklubbens ungdomskommitté 2023                                            

Sanna Törnroos, ordförande
Hilde Fredriksson
Laura Lintenhofer
Carina Kitti
Riikka Niemikallio
Wilma Soudunsaari
Suvi-Tuuli Skyttä
Anu Lintula
Mirka Rautio
Viivi Ikävalko

Som ungdomskommitténs föredragande-sekreterare verkar Laura Jousi, tfn 09 8873 0245, nuorisotoimikunta@kennelliitto.fi.