Kommittén har i uppgift att behandla frågor och initiativ inom kommitténs verksamhetsområde, bereda dessa för behandling av styrelsen, besluta om frågor som har delegerats till kommittén samt planera och arrangera praktisk ungdomsverksamhet.

Finska Kennelklubbens ungdomsverksamhet började redan i slutet av 1970-talet. Ungdomskommittén inrättades år 2006, som är en permanent kommitté som lyder under styrelsen.

Kennelklubbens ungdomskommitté 2021                                                          

Vesa Lehtonen, ordförande
Tytti Lintenhofer
Anu Lintula
Piritta Pärssinen
Katri Schadewitz
Hilde Fredriksson
Wilma Soudunsaari

Som ungdomskommitténs föredragande-sekreterare verkar Laura Jousi, tfn 09 8873 0245, nuorisotoimikunta@kennelliitto.fi.