Kommittén har i uppgift att behandla frågor och initiativ inom kommitténs verksamhetsområde, bereda dessa för behandling av styrelsen, besluta om frågor som har delegerats till kommittén samt planera och arrangera praktisk ungdomsverksamhet.

Finska Kennelklubbens ungdomsverksamhet började redan i slutet av 1970-talet. Då ansvarade arbetsgruppen för ungdomar för verksamheten. Ungdomskommittén inrättades år 2006, som är en permanent kommitté som lyder under styrelsen.

Kennelklubbens ungdomskommitté 2018                                                         

Kimmo Nokelainen, ordförande
Saana Jansson
Tytti Lintenhofer
Anu Lintula
Piritta Pärssinen
Katri Schadewitz
Pauliina Sneck
Nina Frantsi,
ungdomskommitténs föredragande, ungdomskoordinator

Downloadable file
Uppdaterad
Nuorisotoimikunnan toimiohje
Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 5.2.2015. Voimassa 5.2.2015 alkaen.
Uppdaterad