Registrering av hund är en väldigt viktig del av ansvarsfull hunduppfödning och -ägarskap.

  • Registrering är ett sätt att motverka valpfabriker, då registrering möjliggör att antalet valpkullar som tas på en tik följs upp.
  • En id-märkt och registrerad hund som försvunnit kan i bästa fall återkomma hem direkt efter att den har upphittats.
  • Registret underlättar bekämpningen av djursjukdomar, övervakandet av djurs välbefinnande samt ingripande i problemfall, då såväl hunden som dess ägare kan identifieras och uppgifterna kan kopplas till varandra.
  • Med hjälp av registrering kan man övervaka att hunduppfödning sker ansvarsfullt och enligt Kennelklubbens allmänna avelsstrategi, eftersom man kan försäkra sig om hälso-, prov- och utställningsresultat av registrerade hundar via det offentliga avelsdatasystemet.
  • En registrerad hund – också en blandras – kan delta i tävlingar i många slags hundsporter, som t.ex. agility och lydnad.

Vem registrerar hunden?

Beroende på hundens ursprung är det antingen hundens uppfödare eller ägaren som ansvarar för registrering av hunden. En valpkull registreras alltid av dess uppfödare, som ser också till att valparna blir id-märkta. Efter registrering finns valparnas stamtavlor samt senare erhållna hälso-, prov- och utställningsresultat i det offentliga avelsdatasystemet, som är öppet för alla. Uppfödaren ger alltid registreringsbeviset till valpköparen. I registreringsbeviset finns hundens uppgifter och dess stamtavla. Registreringsbeviset garanterar att hunden uppfyller Finska Kennelklubbens registreringsbestämmelser.

Köparen bör se till att hen gör en anmälan om ägarbyte till Kennelklubben, antingen via Omakoira-tjänsten eller per post. Det är väldigt viktigt att de egna uppgifterna uppdateras vid behov – då kan ägaren kontaktas om hunden upphittas. 

Om hunden är oregistrerad eller har importerats från utlandet är det ägaren som ansvarar för registrering.

Registernumror som börjar med bokstavsbeteckningarna FI-, EJ- eller ER- berättar att hunden är en rashund som är registrerad i Finland. Registernumret för en blandrashund föregås av beteckningen FIX-.

 

 

 

 

Jackrussell juoksee nurmikolla
Fyra register
  • FI = stamboksregister för rashundar. I FI-registret registreras hundar, vars förfäder i tre generationer är registrerade i register som erkänns av det internationella hundavelsförbundet FCI.
  • ER = specialregister för hundar som inte uppfyller alla villkor som ställs för FI-registrering. Hela valpkullen registreras i ER-registret t.ex. när det är fråga om en lovlig raskorsning. 
  • EJ = register för hundar som inte får användas i avel. En enskild valp eller hund kan registreras i EJ-registret, om den har en sjukdom eller en egenskap som gör att hunden inte ska användas i avel.
  • FIX = id-märknings- och ägarregister för blandrashundar.