Registrering av hund är en väldigt viktig del av ansvarsfull hunduppfödning och -ägarskap.

  • Registrering är ett sätt att motarbeta valpfabriker, eftersom registrering möjliggör uppföljandet av antalet valpkullar som tas på en enskild tik.
  • En upphittad hund, som är registrerad och id-märkt, kan i bästa fallet hitta hem tillbaka direkt när den har hittats.
  • Ett register underlättar bekämpningen av zoonoser, övervakningen av djurs välbefinnande och ingripande i problemfall, när både hunden och ägaren kan identifieras och deras uppgifter kopplas till varandra.
  • Med hjälp av registrering kan man övervaka ansvarsfull avel som står i harmoni med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi, eftersom man i det offentliga avelsdatasystemet kan försäkra sig om hälso-, prov- och utställningsresultat av registrerade individer som används i avel.
  • Också en blandrashund kan tävla i många hundsporter, så som agility och lydnad, förutsatt att den är registrerad.

Vem registrerar hunden?

Beroende på hundens ursprung är det antingen hundens uppfödare eller ägare som svarar för registrering av hunden. Valpkullar registreras alltid av uppfödaren, som även ser till att valparna blir id-märkta. Efter registrering finns valparnas stamtavlor samt hälso-, prov- och utställningsresultat i avelsdatasystemet – en databas som är öppen för alla. Uppfödaren ger alltid ett registreringsbevis till valpköparen. I registreringsbeviset finns uppgifter av en rashund och dess stamtavla. Registreringsbeviset fungerar även som en bekräftelse på att valpkullen uppfyller Finska Kennelklubbens registreringsbestämmelser.

Köparen bör alltid se till att hen gör en anmälan om ägarbyte till Finska Kennelklubben, antingen via Omakoira-tjänsten eller per post. Att uppdatera de egna kontaktuppgifterna vid behov är väldigt viktigt, så att hundens ägare kan kontaktas ifall hunden upphittas.

Ägaren svarar för hundens registrering, om hunden är oregistrerad eller om den har importerats från utlandet.

Registernumror med förstavelserna FI- och ER- berättar om stamboksregistrering av inhemska rashundar. Registernumret för en blandrashund kännetecknas av förstavelsen FIX.

The form can be filled and saved
Blankett för ägaranmälan eller -byte
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan. Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Uppdaterad
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad 20.11.2023
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad
Entering a mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database)
Enter your mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database) and order an Ownership Certificate for the dog in question by using this form. Fill out the form and mail it or email it to the address mentioned on the form.
You can also register your mixed-breed dog or unregistered dog in the Finnish Kennel Club’s Omakoira member service.
Uppdaterad

 

 

Jackrussell juoksee nurmikolla
Kennelklubbens hundregister och databas
  • FI = Stamboksregister för rashundar. I FI-registret registreras hundar, vars förfäder i tre generationer är införda i register som godkänts av det internationella hundavelsförbundet FCI.
  • ER = Ett specialregister för hundar, som inte uppfyller samtliga krav för FI-registrering. Hela valpkullen införs i ER-registret till exempel om det är fråga om en lovlig raskorsning.
  • Id-märknings- och ägardatabas för blandrashundar.