Registrering av hund är en väldigt viktig del av ansvarsfull hunduppfödning och -ägarskap.

  • Registrering är ett sätt att motarbeta valpfabriker, eftersom registrering möjliggör uppföljandet av antalet valpkullar som tas på en enskild tik.
  • En upphittad hund, som är registrerad och id-märkt, kan i bästa fallet hitta hem tillbaka direkt när den har hittats.
  • Ett register underlättar bekämpningen av zoonoser, övervakningen av djurs välbefinnande och ingripande i problemfall, när både hunden och ägaren kan identifieras och deras uppgifter kopplas till varandra.
  • Med hjälp av registrering kan man övervaka ansvarsfull avel som står i harmoni med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi, eftersom man i det offentliga avelsdatasystemet kan försäkra sig om hälso-, prov- och utställningsresultat av registrerade individer som används i avel.
  • Också en blandrashund kan tävla i många hundsporter, så som agility och lydnad, förutsatt att den är registrerad.

Vem registrerar hunden?

Beroende på hundens ursprung är det antingen hundens uppfödare eller ägare som svarar för registrering av hunden. Valpkullar registreras alltid av uppfödaren, som även ser till att valparna blir id-märkta. Efter registrering finns valparnas stamtavlor samt hälso-, prov- och utställningsresultat i avelsdatasystemet – en databas som är öppen för alla. Uppfödaren ger alltid ett registreringsbevis till valpköparen. I registreringsbeviset finns uppgifter av en rashund och dess stamtavla. Registreringsbeviset fungerar även som en bekräftelse på att valpkullen uppfyller Finska Kennelklubbens registreringsbestämmelser.

Köparen bör alltid se till att hen gör en anmälan om ägarbyte till Finska Kennelklubben, antingen via Omakoira-tjänsten eller per post. Att uppdatera de egna kontaktuppgifterna vid behov är väldigt viktigt, så att hundens ägare kan kontaktas ifall hunden upphittas.

Ägaren svarar för hundens registrering, om hunden är oregistrerad eller om den har importerats från utlandet.

Registernumror med förstavelserna FI-, EJ- och ER berättar om stamboksregistrering av inhemska rashundar. Registernumret för en blandrashund kännetecknas av förstavelsen FIX.

The form can be filled and saved
Ansökan om ägarintyg för blandras/oregistrerad hund
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg Updaterad 01.01.2020
Uppdaterad 1.1.2020
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
(FIX) och ansökan om ägarintyg

Updaterad 01.01.2020
Uppdaterad
FIX ID register application
Registration of a mixed breed or an unregistered
dog to the Finnish Kennel Club’s ID Register (FIX)
and application for an Ownership Certificate

Updated 1.1.2020
Uppdaterad

 

 

Jackrussell juoksee nurmikolla
Fyra register
  • FI = Stamboksregister för rashundar. I FI-registret registreras hundar, vars förfäder i tre generationer är införda i register som godkänts av det internationella hundavelsförbundet FCI.
  • ER = Ett specialregister för hundar, som inte uppfyller samtliga krav för FI-registrering. Hela valpkullen införs i ER-registret till exempel om det är fråga om en lovlig raskorsning.
  • EJ = Ett register för hundar som inte får användas i avel. Uppfödaren kan välja att EJ-registrera en enskild valp, om den har en egenskap eller en sjukdom på grund av vilket den inte bör användas i avel.
  • FIX = Id-märknings- och ägarregister för blandrashundar.