Kun koira rekisteröidään ja tunnistusmerkitään, koira on yksilöitävissä ja sen tiedot pystytään yhdistämään omistajan tietoihin. Jos koira katoaa, tunnistusmerkitty ja rekisteröity koira voi palautua kotiin parhaimmillaan heti löydettäessä. Rekisteröinti helpottaa myös eläintautien torjuntaa, eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ongelmatapauksiin puuttumista.

Rekisteröinti on myös keino suitsia pentutehtailua, sillä sen avulla voidaan seurata nartulla teetettyjen pentueiden määrää. Lisäksi se mahdollistaa Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaisen  vastuullisen jalostuksen valvomisen, sillä jalostuksessa käytettävien rekisteröityjen koirien terveys koe- ja näyttelytulokset voidaan varmistaa jalostustietojärjestelmästä.

 

Kasvattaja rekisteröi pentueen

Rekisteröityjen rotukoirien kasvattajat  rekisteröivät aina myymänsä koiranpennut. Rekisteröinnin jälkeen pentujen sukutaulut sekä terveys-, koe- ja näyttelytuloksia voi lukea kaikille avoimesta tietokannasta, jalostustietojärjestelmästä. Kasvattaja antaa rekisteritodistuksen pennun ostajalle. Rekisteritodistus sisältää rotukoiran tiedot sekä sukutaulun ja toimii vakuutena siitä, että pentue täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintimääräykset. Lue lisää pentueen rekisteröinnistä täältä. 

Kasvattaja on myös käyttänyt pennut tunnistusmerkitsijällä eli pennuille on laitettu yksilölliset mikrosirut.Tunnistusmerkintä on koiran yksilöllinen tunniste ja turva samaan tapaan kuin sosiaaliturvatunnus on ihmisillä.

Pennun ostajan tehtäväksi jää omistajailmoituksen tekeminen. Jos kasvattaja on tehnyt sen pennunostajan puolesta, siitä on lähtenyt ostajalle sähköposti ja ostajan täytyy käydä hyväksymässä muutos. Muussa tapauksessa sen voi tehdä näppärästi Omakoira-palvelussa tai -mobiilisovelluksessa. Tällä tavalla pennun tunnistetiedot pystytään yhdistämään sen omistajaan. Jos koira esimerkiksi katoaa tai varastetaan, tunnistusmerkintä helpottaa löydetyn koiran tunnistamista ja ajantasaiset omistajatiedot omistajan löytämistä.

 

Ulkomailta tuodun rotukoiran eli tuontikoiran rekisteröi ostaja

Ulkomailta tuodun rekisteröidyn rotukoirankoiran rekisteröinnistä vastaa koiran ostaja. Kun ostaja rekisteröi koiran Suomen Kennelliiton rekisteriiin, koiran ja sen sukulaisten tiedot kirjautuvat Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tähän vaaditaan usein tuontimaasta riippuen erilaisia asiakirjoja.

Lue lisää tuontikoiran rekisteröinnistä täältä.

 

Ostaja ilmoittaa monirotuisen koiran tunnistusmerkintätietokantaan

Jos koiran vanhemmat eivät kuulu Suomessa tai ulkomailla rotukoirarekisteriin ja/tai kyseessä on monirotuinen koira tai pentu, ostaja rekisteröi koiran Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan eli FIX-rekisteriin. Fix-koirilta puuttuu sukutaulu, mutta koira tunnistusmerkitään ja tunnistetietojen yhteyteen liitetään omistajan tiedot.

Lue lisää monirotuisen koiran rekisteröimisestä täältä.

 

Kennelliiton rekisterit ja tietokannat

Kotimaisten rotukoirien kantakirjarekisterinumeroista kertovat FI-, EJ- ja ER-alkuiset rekisterinumerot. FIX-tietokantaan merkityllä monirotuisella koiralla on FIX-tunniste.

Jackrussell juoksee nurmikolla
Neljä eri rekisteriä ja tietokantaa
  • FI = Rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.
  • ER = Erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. Koko pentue kirjataan ER-rekisteriin esimerkiksi silloin, jos kyse on luvallisesta roturisteytyksestä. 
  • EJ = Rekisteri koirista, joita ei saa käyttää jalostukseen. Yksittäinen pentu voidaan laittaa rekisteriin, jos sillä on joku ominaisuus tai sairaus, jonka vuoksi sitä ei tule käyttää jalostukseen.
  • FIX = Monirotuisten koirien tunnistusmerkintä- ja omistajatietokanta.