Mitä on vesipelastuskoe?

Vesipelastuskoe koostuu erilaisista vedessä suoritettavista liikkeistä. Liikkeitä ovat mm. veneestä hyppy, veneen hinaus, esineen vienti ja hukkuvan pelastus. Liikkeet ja liikkeiden suoritustavat vaihtelevat tasoluokittain.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Landseer- ja newfoundlandinkoira -rotuiset, 9 kk täyttäneet, Kennelliiton tai FCI:n hyväksymän maan kennelkeskusjärjestön rekisteröimät koirat, saavat osallistua ko. roduille rajattuun kokeeseen (junioriluokka).

Avoimeen kokeeseen saavat osallistua 12 kk täyttäneet, Kennelliiton tai FCI:n hyväksymän maan kennelkeskusjärjestön rekisteröimät, myös muut kuin em. rotuiset koirat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti soveltuvuuskokeen.

Mikä on lajin tarkoitus?

Vesipelastuskokeiden tarkoituksena on pitää yllä erityisesti landseer- ja newfoundlandinkoirarotuisten koirien pelastusvaistoa ja uintitaitoa.

Kokeen tarkoituksena on myös kehittää vesipelastuksen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa, lisätä tietoa koiran koulutuksesta ja sen soveltuvuudesta pelastustoimintaan vedessä sekä testata koiran rodunomaisia taipumuksia. 

Miten kilpaillaan?

Vesipelastuskokeessa koirat jaetaan kolmeen tasoluokkaan, joista alokasluokka (ALO) on tarkoitettu aloitteleville koirille. Alokasluokassa menestyneet koirat nousevat avoimeen luokkaan (AVO) ja siinä menestyneet vuorostaan voittajaluokkaan (VOI). Koe on aina yksipäiväinen.

Jokaisessa tasoluokassa koirat suorittavat neljä eri osasuoritusta. Junioriluokassa (JUN) osasuorituksia on vain kaksi. Osasuoritukset vaihtelevat tasoluokittain.  Osasuoritukset tehdään veteen merkatulla radalla. Avoimeen kokeeseen osallistuvan koiran uintimatka kokonaisuudessaan on noin 220 m.

Kaikissa tasoluokissa koirat suorittavat saman osasuorituksen peräkkäin arvotussa järjestyksessä. Näin jää koirille lepoaikaa ja koevälineitä ei tarvitse siirrellä edestakaisin.

Yksityiskohtaiset liikkeiden suoritustavat ja arvosteluperusteet määritellään vesipelastuskokeen säännöissä.

Miten harrastus aloitetaan?

Koiraa voi alkaa totuttaa veteen jo pentuiässä (uintiharjoittelua), mutta veteen meneminen pitää olla omaehtoista. Varsinaisen liikkeiden harjoittelun voi aloittaa jo nuorella koiralla, mutta liikaa rasitusta tulee välttää. Koiran tulee olla perustottelevainen ja uintitaitoinen.

Paikalliset yhdistykset/koirakerhot järjestävät koirien vesipelastusharjoituksia eri puolella Suomea.