Milloin ja miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tulee tehdä, kun koira suljetaan tapahtumasta, sen osallistuminen keskeytetään tai tulos hylätään vihaisen käyttäytymisen vuoksi. Ilmoitus voidaan tehdä myös koirasta, joka käyttäytyy vihaisesti tapahtuma-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä riippumatta siitä, onko sitä ilmoitettu tapahtumaan.

Ilmoituksen tekee ensisijaisesti henkilö, joka itse tai jonka koira on joutunut vihaisen käyttäytymisen kohteeksi. Toissijaisesti ilmoituksen voi tehdä myös tapahtuman edustaja. Ilmoitus on tehtävä ennen tapahtuman päättymistä Kennelliiton lomakkeelle, jonka voi saada tapahtuman järjestäjältä.

Täyttämällä ja allekirjoittamalla ilmoituksen koiran vihaisesta käyttäytymisestä tapahtuman ulkomuototuomari/näyttelyohjaaja/kokeesta vastaava ylituomari/Junior handler-tuomari asettaa koiran sen vihaisen käyttäytymisen vuoksi väiaikaiseen viiden (5) vuorokauden mittaiseen osallistumiskieltoon tapahtumapäivästä alkaen.

Mitä ilmoituksen lähettämisen jälkeen tapahtuu?

Kennelliiton toimiston työryhmä käy läpi saapuneet ilmoitukset ja hallitus käsittelee tapaukset, joille esitetään osallistumiskieltoa. Koira on tällöin osallistumiskiellossa, kunnes hallitus päättää kiellon lopullisesta pituudesta. Mahdollisesta kiellosta ja sen pituudesta päätettäessä huomioidaan tapauksen seuraukset ja sen vakavuus.

Tieto kaikista saapuneista ilmoituksista tallennetaan Kennelliiton tietokantaan sisäisesti ja mahdolliset aikaisemmat ilmoitukset huomioidaan uusien käsittelyssä. Tieto osallistumiskiellosta näkyy osallistumiskiellon ajan koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä. Kaikille omistajille, joiden koirasta on tehty ilmoitus Kennelliittoon, lähetetään myös sivun alalaidasta löytyvä lyhyt kirje, jossa käydään läpi vihaiseen käyttäytymisen mahdollisia syitä, muistutetaan koiranomistajan vastuusta sekä ohjataan tarttumaan ongelmaan kouluttamisen kautta.

Kennelliitto toimittaa rotujärjestöille aika ajoin tilastomuotoisen listauksen tehdyistä ilmoituksista ja niiden seuraamuksista.

Mitä tapahtuman järjestäjän tulee muistaa?

Järjestäjän velvollisuus on pitää tapahtumassa saatavilla Showlinkistä tilattavia ilmoituslomakkeita. Päivän aikana tehdyt ilmoitukset tulee tarkastaa heti tapahtuman päätyttyä ja toimittaa ne ilman viivettä suoraan Kennelliittoon joko sähköpostitse kayttaytymisilmoitus@kennelliitto.fi tai postitse. Ilmoitukseen pyritään saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka koiran käyttäytymisestä kyseinen ilmoitus tehdään. Jos sitä ei saada paikan päällä, voi tarvittaessa lausunnon pyytää myös Kennelliitto.

Downloadable file
Ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä ilmoituksista
Ohjeessa kerrotaan milloin ja miten ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä tapahtumissa tehdään. Ohje sisältää myös tiedot ilmoitusten käsittelystä sekä mahdolliset seuraamukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated 30.11.2022
Ohje koiran vihaisesta käyttäytymisestä 2023 alkaen
Ohjeessa kerrotaan milloin ja miten ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä tapahtumissa tehdään. Ohje sisältää myös tiedot ilmoitusten käsittelystä sekä mahdolliset seuraamukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Ohje koiran vihaisesta käyttäytymisestä 2023 SV
Updated
Downloadable file
Neuvontakirje vihaisen koiran omistajalle
Neuvontakirje lähetetään omistajalle, kun jonkin tapahtuman yhteydessä koiran vihaisesta käyttäytymisestä on tehty ilmoitus Kennelliittoon. Kirjeen tarkoitus on opastaa omistajaa ja muistuttaa häntä vastuustaan, jotta vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa.
Updated
Neuvontakirje vihaisen koiran omistajalle
Neuvontakirje lähetetään omistajalle, kun jonkin tapahtuman yhteydessä koiran vihaisesta käyttäytymisestä on tehty ilmoitus Kennelliittoon. Kirjeen tarkoitus on opastaa omistajaa ja muistuttaa häntä vastuustaan, jotta vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa.
Updated
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Updated

 

koirapuisto
Vihainen vai arka?

Ilmoitusmenettelyn tarkoitus on tuoda turvaa kaikille osallistujille. Pelko on hyvin yleinen aggressiivisen käyttäytymisen syy ja pelkäävä koira voi puolustaa itseään tarvittaessa vaikka purren. Vaikka tätä ei itse mieltäisi vihaisuudeksi, on lopputulos kohteelle sama ja siksi ilmoitus tehdään myös koirista, joiden käytöksen taustalla on pelko.