Mitä viiriäiskoirien metsästyskokeet ovat?

WACH-koe vastaa suurimmaksi osaksi Saksassa ja Ruotsissa olevaa virallista koetta nuorille ja aloitteleville koirille, sekä hieman vaativampaa avoimenluokan koetta. Ruotsista on otettu mallia myös metsäkokeeseen.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Kokeeseen saavat osallistua viiriäiskoirat ja rodut, joille Kennelliitto on Spanieliliiton esityksestä myöntänyt osallistumisoikeuden.

Mikä on lajin tarkoitus?

Suorittamalla rodun oman metsästyskokeen saadaan käsitys siitä, miten maassamme olevat koirat toimivat suhteessa toisiinsa. Kokeen samankaltaisuuden ansiosta pystytään koiria vertailemaan myös rodun alkuperämaihin Saksaan ja Ruotsiin.

Käyttämällä metsästyskokeita jalostustyön tukena, voidaan säilyttää viiriäiskoirien rotutyypillinen monipuolisuus. Rotutyypillinen viiriäiskoira on itsenäinen, yhteistyökykyinen koira, jolla on hyvä metsästyshalukkuus ja tasapainoinen luonne, joka soveltuu moniin metsästysmuotoihin. Enimmäkseen koiraa käytetään karkottavana kaikelle riistalle, noutavana koirana ja jäljestykseen, mutta viiriäiskoiraa voidaan myös käyttää riistan pysäyttämiseen.

Metsästyskokeiden aloittaminen Suomessa auttaa myös mahdollisia pennunostajia pennun valinnassa. Suomen Viiriäiskoirakerho suosittelee kaikkia pennunostajia valitsemaan pennun, jonka molemmat vanhemmat on testattu hyväksytyin tuloksin jostain metsästyskokeesta joko Suomessa, Ruotsissa tai Saksassa. Vaatikaa nähtäville myös todistus terveystarkastuksista. Näin toimimalla teet palveluksen sekä itsellesi pennunostajana että viiriäiskoirarodulle, koska saat todennäköisemmin toimivan metsästyskoiran ja huolehdit rodun terveyden, metsästyshalukkuuden ja -valmiuksien säilymisestä.

Miten kilpaillaan?

NUO- ja ALO-luokissa testataan ensisijaisesti viiriäiskoiran monipuolisia metsästystaipumuksia, eikä se ole mikään ”metsästyskoe” sanan varsinaisessa merkityksessä.

Koemuodon tarkoitus on testata koiran perinnöllisiä ominaisuuksia niin varhaisessa vaiheessa koiran kehitystä, ettei oppiminen ole vielä ehtinyt vaikuttaa koiran toimintaan. Kokeen alussa testataan, seuraako koira ihmisten muodostaman ajoketjun ylösnostamaa jäniksen jälkeä. Arvostelun kohteena ovat koiran valmiudet löytää jäniksen jälki ilman katsekontaktia jänikseen, miten koira seuraa tilannetta sekä koiran jäljestämistarkkuus ja -halukkuus. Koiraa tarkkaillaan ja etäisyyksiä mitataan samalla kun tilanteesta muodostetaan kokonaisarvio. 

Metsätyöskentelyyn kuuluu myös muita osioita, kuten koiran lähettäminen hakuun. Arvosteluperusteina on, miten koira läpikäy metsäalueen ja uskaltaako se lähteä tarpeeksi kauas ohjaajan lähettyviltä.

Vesityöskentelyssä koiran tulee mennä käskystä veteen ja uida, viiriäiskoira ei saa pelätä vettä. Reaktiot ammuntaan testataan myös mahdollisen paukkuarkuuden selvittämiseksi. Kokeen päätteeksi arvioidaan koiran noutotaipumusta. Tämä suoritetaan tekemällä vetojälki linnulla ja koira lähetetään noutamaan saalis. Valmius jäljen löytämiseen, noutohalukkuus, sekä koiran käyttäytyminen jäljellä arvostellaan. Koiran tottelevaisuutta arvostellaan koko kokeen ajan ja se muodostaa tärkeän osan kokeesta, koska toimiakseen parhaalla tavalla viiriäiskoiran on oltava ohjaajansa hallinnassa ja yhteistyöhalukas koko metsästyksen ajan.