Kaipaatko tarkempaa taustatietoa syringomyeliasta? Lue asiantuntija-artikkeli aiheesta.

Kuvausikä ja tunnistusmerkintä

Kuvaus voidaan suorittaa koiran täytettyä 18 kuukautta. Kuvaus voidaan suorittaa aikaisemmin, mikäli koiralla todetaan sairaudelle tyypillisiä oireita.

Lausunto annetaan vain sellaisista magneettikuvista, joita otettaessa koira on ollut tunnistusmerkitty. Koira voidaan myös tunnistusmerkitä kuvauksen yhteydessä. Tunnistusmerkintä on aina tarkastettava kuvauksen yhteydessä.

Kuvauksen suorittaminen

Magneettikuvauksen suorittaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alaisen neurologiatyöryhmän hyväksymä eläinlääkäri. Kuvaajaksi hyväksytyn eläinlääkärin on aina oltava paikalla kuvaustilanteessa. Kuvaus tehdään neurologiatyöryhmän antaman erillisen ohjeistuksen (Syringomyeliakuvauksen suorittaminen) mukaisesti. Koira rauhoitetaan tai nukutetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen.

Muistathan ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralla on syringomyeliaan viittaavia oireita. Oireet kirjataan lähetteeseen.

Kuvien käsittely Kennelliitossa

Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten. Kun kuvat saapuvat Kennelliittoon, ne kirjataan vielä saman viikon aikana saapuneiksi. Tämän jälkeen kuvat lähetetään lausujalle. Kuvia lähetetään Kennelliitosta kerran viikossa. Lausuja arvioi kuvat ja lähettää tulokset Kennelliittoon tallennettavaksi noin viiden päivän kuluttua siitä kun on saanut kuvat. Tulos tallennetaan mahdollisimman pian ja lausunto toimitetaan sinulle sähköpostitse.

Lausuntomaksu

Tutkimuslausunnosta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lähete tilattava etukäteen Omakoirassa.

Jos koiralla on syringomyeliaan tai Chiari-epämuodostumaan liittyviä oireita, on lausunto maksuton.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koira voidaan uusintakuvata aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta tai aiemmin, jos koiralla on syringomyelialle tyypillisiä oireita. Jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi, on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Ulkomaisten lausuntojen hyväksyminen

Syringomyelialausunto on annettava koiranomistajan kotimaassa tai Suomessa. Muualla kuin Suomessa annetuissa syringomyelialausunnoissa tulee käydä ilmi lausuntamaa, koska arvosteluasteikot voivat vaihdella eri maissa eivätkä siten ole suoraan verrannollisia.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään lausunnot, jotka ovat verrattavissa Kennelliiton asteikkoon, ja joissa koiran kuvausasento on ollut Kennelliiton suositusten mukainen. Tällaisia lausuntoja ovat ainakin British Veterinary Associationin (BVA) syringomyelialausunnot; Kennelliitonkin lausunnot perustuvat BVA:n ohjeisiin. BVA-lausuntojen lisäksi ulkomaisista tuloksista hyväksytään ECVN-diplomaattien antamat lausunnot (ECVN = European College of Veterinary Neurology). Muut ulkomaiset lausunnot käsitellään tarvittaessa Neurologiatyöryhmässä tapauskohtaisesti. Lausunnosta tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Jos Suomeen ostettavalle tai jalostuskäyttöön aiotulle ulkomaiselle koiralle ei saada Kennelliiton arvosteluperiaatteiden mukaisesti annettua lausuntoa koiranomistajan kotimaassa, voidaan tunnistusmerkitty koira kuvauttaa BVA:n ja Kennelliiton ohjeiden mukaisesti ja magneettikuvat lähettää arvosteltavaksi Kennelliittoon suomalaista lausuntoa varten. Mukaan laitetaan saate, jossa selvitetään, miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta.

Myös vanhoista kuvista on mahdollista saada virallinen lausunto

Myös ennen virallisen syringomyeliaohjeen voimaan tuloa (1.1.2014) kuvatuista koirista voi saada Kennelliiton syringomyelialausunnon, jos kuvien laatu on riittävä ja ne lähetetään lähetteen kera Kennelliittoon. Pyydä eläinlääkäriä lähettämään kuvat Kennelliittoon, mikäli haluat niistä virallisen lausunnon.

Entä jos oireellisen syringomyelian vuoksi kuvatun koiran kuvat eivät täytä virallisen lausunnon vaatimuksia?

Jos magneettikuvat eivät täytä virallisen lausunnon kriteerejä, voi sairaalle koiralle saada epävirallisen lausunnon. Koiran kuvat lähetetään Kennelliittoon ja mukaan liitetään sairaskertomus. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Kuvat hyväksytään tässä tapauksessa lausuttaviksi myös muilta kuin virallisilta kuvaajilta, jos niiden laatu ja sairaskertomus ovat riittävät. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Kuvien säilytys

Magneettikuvia säilytetään Kennelliiton määräämässä paikassa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Koiranomistaja saa kuvat lainaan kirjallista pyyntöä vastaan. Omistaja voi pyytää itselleen kuvat myös suoraan kuvaajalta.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi tehdä kirjallisen valituksen. Valitukset käsittelee Kennelliiton neurologiatyöryhmä. Työryhmän eläinlääkärit lausuvat valituksen kohteena kuvat itsenäisesti ilman koiran tunnistetietoja sekä ilman tietoa alkuperäisestä lausunnosta. Lopullinen lausunto muodostuu työryhmän enemmistöpäätöksellä.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetty Kennelliitosta. Valitusmaksu on kaksi kertaa lausuntomaksun suuruinen. Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI75 8000 1502 0746 78. Lähetä allekirjoitettu valitus ja kuitti sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton terveystutkimusosastolle osoitteeseen Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy, PL 20, 79010 Leppävirta.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli valitus todetaan aiheelliseksi. Neurologiatyöryhmän päätös on lopullinen, joten koirasta ei voi valituksen jälkeen toimittaa enää kuvia uutta lausuntoa varten.

Kysymykset

Syringomyeliakuvausta ja -lausuntoja koskevat kysymykset voi esittää neurologiatyöryhmälle sähköpostilla: jalostusposti@kennelliitto.fi

Syringomyeliakuvaukseen liittyvä ohje

Downloadable file
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 7.10.2021 alkaen.
Updated
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 7.10.2021 alkaen.
Updated
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Updated

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Koira eläinlääkärin tarkastuksessa
Perinnölliset sairaudet ja koiran hyvinvointi Lue lisää