Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä yhdessä kasvattajatoimikunnan kanssa.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2019:

Kirsi Sainio, puheenjohtaja
Marina Aaltio, varapuheenjohtaja
Jukka Immonen
Tuire Kaimio
Sanna Kumpulainen (6/19 alkaen)
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Saara Sampakoski (6/19 alkaen)
Maaret Tapio

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Päivi Rantasalo, puh. 09 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Toimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimii Katariina Mäki.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Toimikunnan alustavat alkuvuoden 2019 kokouspäivät ovat 11.3.,  9.4., 13.5., 10.6. ja 13.8. Loppuvuoden kokouspäivistä päätetään myöhemmin.
Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2020 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä. Esitykset toimitetaan osoitteeseen
jalostusposti@kennelliitto.fi.

Toimikunnan alaisuudessa toimii useita työryhmiä, jotka valmistelevat toimialaansa liittyvät asiat toimikunnalle.

Toimikunnan alaiset työryhmät:

DNA-työryhmä
Kirsi Sainio pj., Päivi Jokinen ja Inka Vaskimo. Sihteeri Johanna Kuru, johanna.kuru@kennelliitto.fi. Työryhmä käsittelee DNA-testaukseen liittyvät asiat.

JTO-työryhmä
Marina Aaltio, pj., Kirsi Sainio, ELL Nina Mahlanen, Maija Päivärinta ja käyttäytymisen jalostustyöryhmä.

Käyttäytymisen jalostustyöryhmä
Tuire Kaimio pj., Piritta Pärssinen, Jukka Immonen,
Tiina Karlström,Auli Kiminki ja Heli Väätäjä. Sihteeri Hanna Kaasalainen hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi Työryhmä kommentoi JTO-ohjelmien luonne- ja käyttäytymisosioita, arvioi luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä ihanneprofiileja sekä PEVISA-ohjelmaesityksiä.
Käyttäytymisen jalostustarkastuksista vastaa Auli Kiminki, Tuire Kaimio ja Tiina Vaittinen.

Luusto- ja nivelsairaustyöryhmä
Luusto- ja nivelasioita sekä niihin liittyviä poikkeuslupia ja valituksia hoitaa tällä hetkellä jalostustieteellinen toimikunta. Kennelliiton röntgenlausujat muodostavat röntgenlausuntojen konsultaatioryhmän. Yhteydenotot terveystulokset@kennelliitto.fi.

Neurologiatyöryhmä
Maaret Tapio pj., ELL Sigitas Cizinauskas, ELT Anna-Mariam Kiviranta ja ELT Tarja Pääkkönen (syringomyelialausunnot). Sihteeri Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi. Syringomyelia- ja kuulotutkimukset sekä neurologisten sairauksien vastustaminen ovat työryhmän toimialaa.

Silmäsairaustyöryhmä
Maija Päivärinta pj, ELL Sari Jalomäki, ELT Elina Pietilä ja ELL Päivi Vanhapelto (silmätarkastajat
Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden eli SOFT:n edustajina). Sihteeri Päivi Rantasalo paivi.rantasalo@kennelliitto.fi. Työryhmä seuraa rotujen silmätarkastustuloksia ja opastaa silmäsairauksien vastustamisessa ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists
) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja SOFT:n välistä yhteistyötä.

Sydänsairaustyöryhmä
Marina Aaltio pj., ELT Anders Eriksson, ELL Nina Mahlanen ja ELT Maria Wiberg. Sihteeri Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi. Työryhmän toimialaa ovat perinnöllisten sydänsairauksien rotukohtainen toteaminen ja vastustaminen.

Ulkomuodon jalostustarkastustyöryhmä
Kirsi Sainio kokoonkutsuja, ja näyttely-ja ulkomuototuomaritoimikunnan edustaja.
Työryhmä vastaa rotukohtaisten ohjeiden liioiteltujen piirteiden huomioimisesta koiran ulkomuodon arvostelussa eli niin sanotun RKO-ohjeistuksen huomioimisesta ulkomuodon jalostustarkastusprofiileissa.

 

Lisäksi toimikunnan edustajat ovat mukana hallituksen alaisessa geenivaratyöryhmässä:

Geenivaratyöryhmä
Kirsi Sainio pj.ja Katariina Mäki. Sihteeri Heidi Karjalainen, heidi.karjalainen@kennelliitto.fi
Työryhmä vastaa kansallisen geenivaraohjelman toteuttamisesta yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.