Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä yhdessä kasvattajatoimikunnan kanssa.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2024

Kirsi Sainio, puheenjohtaja
Tuire Kaimio
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Piritta Pärssinen
Piia Pekkola

Toimikunnan sähköpostiosoite on jalostusposti@kennelliitto.fi. Esittelijänä ja sihteerinä toimii Kaisa Metteri-Gold, puh. 09 8873 0252.

Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2025 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä toimikunnan sähköpostiosoitteeseen.

Toimikunnan alaisuudessa toimii useita työryhmiä, jotka valmistelevat toimialaansa liittyvät asiat toimikunnalle.

Toimikunnan alaiset työryhmät:

DNA-työryhmä

Päivi Jokinen pj., Kirsi Sainio ja Inka Vaskimo. Sihteeri Hanna Kaasalainen. Työryhmä käsittelee DNA-testaukseen liittyvät asiat. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Geenivaratyöryhmä

Suomen kansallista eläingeenivaraohjelmaa toteutetaan Luonnonvarakeskuksen koordinoimana maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alaisen geenivaratyöryhmän tehtävänä on huolehtia koirien geenivaraohjelman toteutumisesta sekä tehdä hallitukselle esitykset geenipankin kokoamisesta, hallinnoimisesta ja käytöstä.

Geenivaraohjelmassa mukana olevat rodut ovat suomenpystykorva, suomenajokoira, karjalankarhukoira, lapinporokoira, suomenlapinkoira sekä pohjanpystykorvan suomalainen kanta.

Kirsi Sainio pj.,Juha Kantanen, Heli Lindeberg, Lena Lindh. Sihteeri Hanna Kaasalainen. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi

Käyttäytymisen jalostustyöryhmä

Piritta Pärssinen pj., Auli Kiminki, Tiina Vaittinen ja Heli Väätäjä. Sihteeri Hanna Kaasalainen. Työryhmä mm. arvioi luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä ihanneprofiileja sekä PEVISA-ohjelmaesityksiä sekä vastaa käyttäytymisen jalostustarkastukseen liittyvistä asioista. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Luusto- ja nivelsairaustyöryhmä

Luusto- ja nivelasioita sekä niihin liittyviä poikkeuslupia ja valituksia hoitaa tällä hetkellä jalostustieteellinen toimikunta. Kennelliiton röntgenlausujat muodostavat röntgenlausuntojen konsultaatioryhmän. Yhteydenotot terveystulokset@kennelliitto.fi.

Neurologiatyöryhmä

ELT Tarja Pääkkönen pj, ELL Sigitas Cizinauskas, ELT Anna-Mariam Kiviranta ja Maaret Tapio. Sihteeri Laura Ripatti. Syringomyelia- ja kuulotutkimukset sekä neurologisten sairauksien vastustaminen ovat työryhmän toimialaa. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Roturisteytystyöryhmä

Kirsi Sainio pj., ELL Nina Mahlanen, Maija Päivärinta, Maaret Tapio. Sihteeri Kaisa Metteri-Gold. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Silmäsairaustyöryhmä

Maija Päivärinta pj, ELT Maria Kaukonen, ELL Lotta Axelson, ELL Pasi Hallikainen ja ELL Kaisa Wickström (Silmätarkastajat Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden eli SOFT:n edustajina). Sihteeri Laura Ripatti. Työryhmä seuraa rotujen silmätarkastustuloksia ja opastaa silmäsairauksien vastustamisessa ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja SOFT:n välistä yhteistyötä. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Sydänsairaustyöryhmä

Kirsi Sainio pj., ELT Anders Eriksson ja ELT Maria Wiberg. Sihteeri Laura Ripatti. Työryhmän toimialaa ovat perinnöllisten sydänsairauksien rotukohtainen toteaminen ja vastustaminen. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.