Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2018:

Maaret Tapio, puheenjohtaja
Marina Aaltio
Tuire Kaimio
Juha Kallio
Nina Mahlanen
Esa Ojanen
Maija Päivärinta
Kirsi Sainio

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Päivi Rantasalo, puh. (09) 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Toimikunnan ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Anu Lappalainen ja Katariina Mäki.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Toimikunnan kokouspäivät vuonna 2018:
12.2, 5.3., 23.4., 14.5., 9.-10.6. (JTO-kokous), 27.8., 24.9., 15.10., 5.11. ja 18.12.
Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2019 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä.

Toimikunnan alaiset pysyvät työryhmät

Silmäsairaustyöryhmä
Kirsi Sainio pj., Marina Aaltio, Sari Jalomäki , Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto.
Sihteerinä toimii Päivi Rantasalo, puh. (09) 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

DNA-työryhmä
Kirsi Sainio pj., Päivi Jokinen ja Inka Vaskimo.
Sihteerinä toimii Johanna Kuru, puh. (09) 8873 0294, johanna.kuru@kennelliitto.fi

Koirien terveydenhuoltotyöryhmä
Maaret Tapio pj., Jessica Aschberg, Merja Dahlbom, Iris Kaimio, Sanna Koponen, Lena Lindh ja Maija Päivärinta sekä kasvattajatoimikunnan edustaja Theresia Wikström.
Sihteeri Eva Bensky, puh. (09) 8873 0235, eva.bensky@kennelliitto.fi

Sydänsairaustyöryhmä
Maaret Tapio pj., Anders Eriksson, Nina Mahlanen ja Maria Wiberg.
Sihteerinä toimii Katariina Mäki, puh. (09) 8873 0228, katariina.maki@kennelliitto.fi

Neurologiatyöryhmä
Maaret Tapio pj., Sigitas Cizinauskas, Anna-Mariam Kiviranta, Anu Lappalainen ja Tarja Pääkkönen.
Sihteerinä toimii Katariina Mäki, puh. (09) 8873 0228, katariina.maki@kennelliitto.fi

Käyttäytymisen jalostustyöryhmä
Tuire Kaimio pj., Auli Kiminki vpj., Jukka Immonen, Pirita Pärssinen ja Heli Väätäjä.
Työryhmän osana toimii käyttäytymisen jalostustarkastusryhmä, jonka vetäjä on Maaret Tapio, jäseninä Auli Kiminki, Tuire Kaimio ja Tiina Vaittinen.
Sihteerinä toimii Heidi Karjalainen, puh. (09) 8873 0213, heidi.karjalainen@kennelliitto.fi

Terveydenedistämistyöryhmä
Työryhmä kokoontuu tarvittaessa ja kokouksiin kutsutaan kulloinkin käsittelyssä olevan kysymyksen asiantuntijoita.
Työryhmä vastaa lisäksi RKO-ohjeistuksen huomioimisesta ulkomuodon jalostustarkastusprofiileissa ja näihin kokouksiin kutsutaan mukaan Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan edustaja.