Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä yhdessä kasvattajatoimikunnan kanssa.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2020

Kirsi Sainio, puheenjohtaja
Marina Aaltio
Jukka Immonen
Tuire Kaimio
Sanna Kumpulainen
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Saara Sampakoski
Maaret Tapio


Esittelijänä ja sihteerinä toimii Päivi Rantasalo, puh. 09 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Toimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimii Katariina Mäki.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2021 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä. Esitykset toimitetaan osoitteeseen
jalostusposti@kennelliitto.fi.

Toimikunnan vuoden 2020 kokouspäiviä: ke 1.4., ke 6.5., ke 3.6., ke 24.6., ke 12.8. ja ke 23.9.

 

Toimikunnan alaisuudessa toimii useita työryhmiä, jotka valmistelevat toimialaansa liittyvät asiat toimikunnalle.

Toimikunnan alaiset työryhmät:

DNA-työryhmä
Kirsi Sainio pj., Päivi Jokinen ja Inka Vaskimo. Sihteeri Johanna Kuru, johanna.kuru@kennelliitto.fi. Työryhmä käsittelee DNA-testaukseen liittyvät asiat.

Hyvinvointityöryhmä
Kirsi Sainio, Saara Sampakoski ja Tuire Kaimio. Työryhmän tehtäväaluetta ovat mm. RKO-ohjeet ja ulkomuodon jalostustarkastusprofiilit.

JTO-työryhmä
Toimikunnan ja käyttäytymisen jalostustyöryhmän jäsenet.

Käyttäytymisen jalostustyöryhmä
Tuire Kaimio pj., Piritta Pärssinen, Jukka Immonen,
Tiina Karlström,Auli Kiminki ja Heli Väätäjä. Sihteeri Hanna Kaasalainen hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi Työryhmä kommentoi JTO-ohjelmien luonne- ja käyttäytymisosioita, arvioi luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä ihanneprofiileja sekä PEVISA-ohjelmaesityksiä.
Käyttäytymisen jalostustarkastuksista vastaa Auli Kiminki, Tuire Kaimio ja Tiina Vaittinen.

Luusto- ja nivelsairaustyöryhmä
Luusto- ja nivelasioita sekä niihin liittyviä poikkeuslupia ja valituksia hoitaa tällä hetkellä jalostustieteellinen toimikunta. Kennelliiton röntgenlausujat muodostavat röntgenlausuntojen konsultaatioryhmän. Yhteydenotot terveystulokset@kennelliitto.fi.

Neurologiatyöryhmä
Maaret Tapio pj., ELL Sigitas Cizinauskas, ELT Anna-Mariam Kiviranta ja ELT Tarja Pääkkönen (syringomyelialausunnot). Sihteeri Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi. Syringomyelia- ja kuulotutkimukset sekä neurologisten sairauksien vastustaminen ovat työryhmän toimialaa.

Silmäsairaustyöryhmä
Maija Päivärinta pj, ELL Sari Jalomäki, ELT Elina Pietilä ja ELL Päivi Vanhapelto (silmätarkastajat
Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden eli SOFT:n edustajina). Sihteeri Päivi Rantasalo paivi.rantasalo@kennelliitto.fi. Työryhmä seuraa rotujen silmätarkastustuloksia ja opastaa silmäsairauksien vastustamisessa ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists
) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja SOFT:n välistä yhteistyötä.

Sydänsairaustyöryhmä
Marina Aaltio pj., ELT Anders Eriksson, ELL Nina Mahlanen ja ELT Maria Wiberg. Sihteeri Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi. Työryhmän toimialaa ovat perinnöllisten sydänsairauksien rotukohtainen toteaminen ja vastustaminen.

 

Lisäksi toimikunnan edustajat ovat mukana hallituksen alaisessa geenivaratyöryhmässä:

Geenivaratyöryhmä
Kirsi Sainio pj. Sihteeri Hanna Kaasalainen, hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi
Työryhmä vastaa kansallisen geenivaraohjelman toteuttamisesta yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

 

Downloadable file
Jalostustieteellisen toimikunnan toimiohje
Dokumentti sisältää toimikunnan tehtävät ja noudatettavan kokouskäytännön sekä menettelyn toimikunnan nimeämiseksi. Voimassa 1.6.2020 alkaen.
Päivitetty 18.5.2020
Jalostustieteellisen toimikunnan toimiohje
Dokumentti sisältää toimikunnan tehtävät ja noudatettavan kokouskäytännön sekä menettelyn toimikunnan nimeämiseksi. Voimassa 1.6.2020 alkaen.
Päivitetty