Vastuullinen koiranomistaja pitää koiran rokotukset ajan tasalla

Rokottamisen tarkoituksena on suojata koiraa tartuntatauteja vastaan. Jotta koiran puolustusjärjestelmä pystyisi reagoimaan rokottamiseen parhaalla mahdollisella tavalla, koiran tulee olla terve ja matolääkitty. Taudit, joita vastaan koiria rokotetaan, ovat usein vakavia, jopa kuolemaan johtavia, tai pysyviä haittoja aiheuttavia. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen tapa ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä.

Penikkatauti on virussairaus, jonka oireet ovat hyvin monimuotoisia. Kuume, silmätulehdukset sekä hengitystie- ja ruoansulatuskanavaoireet ovat tyypillisiä taudin ensivaiheessa. Myöhemmin, yleensä muutaman viikon kuluttua ensioireiden parannuttua, todetaan erilaisia hermostooireita. Taudinmääritys varmistetaan  laboratoriotutkimuksilla. Tauti on invalidisoiva ja johtaa usein koiran lopettamiseen tai kuolemaan. 

Raivotauti eli vesikauhu on rabiesviruksen aiheuttama keskushermostotauti, joka johtaa eläimen kuolemaan. Raivotautia levittävät luonnossa petoeläimet, ja siksi erityisesti metsästyskoirat ovat vaarassa. Tartunnan saanut eläin voi levittää tautia syljen välityksellä esimerkiksi pureman kautta, tai jos sylkeä pääsee rikkoutuneelle iholle. Tauti voi tarttua kaikkiin nisäkkäisiin eli myös ihmiseen. Sairauden itämisaika vaihtelee muutamasta viikosta vuosiin.

Tarttuva maksatulehdus on virustauti, joka on nykyisin harvinainen rokottamisen yleistyttyä. Rokottamattomille koirille virus aiheuttaa vakavan taudin, johon erityisesti pennut usein menehtyvät. Sairastuneilla koirilla on yleensä kuumetta ja turvotusta kehon eri puolilla sekä oksentelua ja ripulia. 

Parvoviruksen aiheuttama ripuli on pahimmillaan niin raju, että se voi lyhyessä ajassa johtaa pennun kuivumiseen ja nestehukkaan menehtymiseen. Verisen ripulin lisäksi koira oksentaa ja on kuumeinen. Pennuilla virus saattaa myös aiheuttaa sydänlihastulehduksen, joka johtaa kuolemaan. Virus on kestävä ympäristössä, ja tartuntaa on siksi vaikea estää. Suomessa tautia esiintyy jatkuvasti paikallisesti. 

Koiran parainfluenssavirusinfektiossa saatetaan todeta kuumetta ja hengitystieoireita, kuten sierainvuotoa ja yskää. Tautia kutsutaan myös kennelyskäksi. On todennäköistä, että taudin kehittymiseen vaaditaan myös muita taudinaiheuttajia, kuten viruksia ja bakteereja. Kennelyskää esiintyy Suomessa paikallisesti.

Leptospiroosirokotetta suositellaan koirille, jotka matkustavat maihin, joissa tartunta on yleinen. Valmistajan ohjeita rokotteiden käytöstä, kuten esimerkiksi rokotusohjelmasta, on syytä noudattaa tarkasti, koska ne perustuvat juuri kyseisellä rokotteella tehtyihin tutkimuksiin.

Koiranpennun rokotusohjelma

Ensimmäisen elinvuoden aikana pennulle annetaan kolme rokotusta:

  • Penikkatauti-, parvovirusripuli-, tarttuva maksatulehdus- ja kennelyskärokote (nelosrokote tai kolmoisrokote ja kennelyskärokote) suositellaan annettavaksi ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta.
  • Ensimmäinen raivotautirokotus (rabies) suositellaan annettavaksi 4 kuukauden ikäiselle pennulle.

Tämän jälkeen koira saa tehosterokotukset täytettyään vuoden, ja sen jälkeen tehosteet annetaan kolmen vuoden välein. Lisäksi kennelyskärokotuksen uusimista suositellaan vuosittain, jos koira osallistuu tapahtumiin.

Kennelliiton määräykset rokotuksiin ja muihin tartuntatauteihin 

Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä olevilla koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtumanhetkellä olla kulunut vähintään 21vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotauti- eli rabiesrokotus: Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumanhetkellä olla kulunut vähintään 21vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

Rokotteiden yhteiskäyttö valmisteen yhteenvedon mukaisesti. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa.

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Kolmen viikon varoajan lasketaan niin, että koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koska rokotteita on useita erilaisia, saat omalta eläinlääkäriltäsi selville juuri sinun koirallasi käytetyn rokotteen ja sen pakkausyhteenvedon mukaisen käytön. Eri rokotteilla on eri suosituksia pennun rokotusohjelmasta, ja käytettynä pakkausyhteenvedon mukaisesti ne kaikki täyttävät Kennelliiton rokotusmääräykset, kunhan yllä olevat ehdot täyttyvät.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista. Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa Ruokaviraston kotisivuilta.

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria.
Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Sovellusta pääsee käyttämään vain Kennelliiton jäsenet. Eläinlääkäri voi rokotuskäynnin yhteydessä tallentaa koiran rokotukset Omakoira-järjestelmään, jos koiranomistaja antaa siihen luvan etukäteen. Katso ohjeet miten annat luvan rokotustietojen tallentamiseen videolta.

Maahantuontimääräykset

Maahantuontiin liittyvät rokotusmääräykset ja muita rokotuksiin liittyviä suosituksia löydät Ruokaviraston sivuilta.

 

Downloadable file
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Päivitetty 17.12.2019
Rokotusmääräykset
Voimassa 1.1.2015 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Päivitetty
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Päivitetty
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Päivitetty