Kennelliiton rokotusmääräykset

Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä olevilla koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Rokotteet ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti. Huomioi rokotteen varoaika ennen rokotteen voimassa oloa.

Raivotauti- eli rabiesrokotus: Koiran pitää olla rokotettu raivotautia vastaan. Rokotteet ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti. Huomioi rokotteen varoaika ennen rokotteen voimassa oloa.

Rokotteiden voimassaoloaika tulee olla merkitty koiran rokotuskorttiin, passiin tai Omakoira-mobiilisovellukseen. Rokotteiden yhteiskäyttö valmisteyhteenvedon mukaisesti. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa.

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään valmisteyhteenvedon mukaisen varoajan mukaisesti ennen tapahtumaa (yleensä 21–30 vrk). Esimerkiksi 21 vuorokauden varoaika lasketaan niin, että koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koska rokotteita on useita erilaisia, saat omalta eläinlääkäriltäsi selville juuri sinun koirallasi käytetyn rokotteen ja sen pakkausyhteenvedon mukaisen käytön. Eri rokotteilla on eri suosituksia pennun rokotusohjelmasta, ja käytettynä valmisteyhteenvedon mukaisesti, ne kaikki täyttävät Kennelliiton rokotusmääräykset, kunhan yllä olevat ehdot täyttyvät.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista. Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa Ruokaviraston kotisivuilta.

Lisäksi koirille suositellaan kennelyskärokotetta. Näyttelyissä ja koiratapahtumissa kennelyskä leviää tehokkaasti.

Rokotusmerkinnät Omakoira-mobiilisovellukseen

Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Sovellusta pääsee käyttämään vain Kennelliiton jäsenet. Eläinlääkäri voi rokotuskäynnin yhteydessä tallentaa koiran rokotukset Omakoira-järjestelmään, jos koiranomistaja antaa siihen luvan etukäteen. Katso ohjeet miten annat luvan rokotustietojen tallentamiseen videolta.

Tartuntatauteja koskevat määräykset

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria.

Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Vastuullinen koiranomistaja pitää koiran rokotukset ajan tasalla

Rokottamisen tarkoituksena on suojata koiraa tartuntatauteja vastaan. Jotta koiran puolustusjärjestelmä pystyisi reagoimaan rokottamiseen parhaalla mahdollisella tavalla, koiran tulee olla terve ja matolääkitty. Taudit, joita vastaan koiria rokotetaan, ovat usein vakavia, jopa kuolemaan johtavia, tai pysyviä haittoja aiheuttavia. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen tapa ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä.

Penikkatauti on virussairaus, jonka oireet ovat hyvin monimuotoisia. Kuume, silmätulehdukset sekä hengitystie- ja ruoansulatuskanavaoireet ovat tyypillisiä taudin ensivaiheessa. Myöhemmin, yleensä muutaman viikon kuluttua ensioireiden parannuttua, todetaan erilaisia hermostooireita. Taudinmääritys varmistetaan  laboratoriotutkimuksilla. Tauti on invalidisoiva ja johtaa usein koiran lopettamiseen tai kuolemaan. 

Raivotauti eli vesikauhu on rabiesviruksen aiheuttama keskushermostotauti, joka johtaa eläimen kuolemaan. Raivotautia levittävät luonnossa petoeläimet, ja siksi erityisesti metsästyskoirat ovat vaarassa. Tartunnan saanut eläin voi levittää tautia syljen välityksellä esimerkiksi pureman kautta, tai jos sylkeä pääsee rikkoutuneelle iholle. Tauti voi tarttua kaikkiin nisäkkäisiin eli myös ihmiseen. Sairauden itämisaika vaihtelee muutamasta viikosta vuosiin.

Tarttuva maksatulehdus on virustauti, joka on nykyisin harvinainen rokottamisen yleistyttyä. Rokottamattomille koirille virus aiheuttaa vakavan taudin, johon erityisesti pennut usein menehtyvät. Sairastuneilla koirilla on yleensä kuumetta ja turvotusta kehon eri puolilla sekä oksentelua ja ripulia. 

Parvoviruksen aiheuttama ripuli on pahimmillaan niin raju, että se voi lyhyessä ajassa johtaa pennun kuivumiseen ja nestehukkaan menehtymiseen. Verisen ripulin lisäksi koira oksentaa ja on kuumeinen. Pennuilla virus saattaa myös aiheuttaa sydänlihastulehduksen, joka johtaa kuolemaan. Virus on kestävä ympäristössä, ja tartuntaa on siksi vaikea estää. Suomessa tautia esiintyy jatkuvasti paikallisesti. 

Koiran parainfluenssavirusinfektiossa saatetaan todeta kuumetta ja hengitystieoireita, kuten sierainvuotoa ja yskää. Tautia kutsutaan myös kennelyskäksi. On todennäköistä, että taudin kehittymiseen vaaditaan myös muita taudinaiheuttajia, kuten viruksia ja bakteereja. Kennelyskää esiintyy Suomessa paikallisesti.

Leptospiroosirokotetta suositellaan koirille, jotka matkustavat maihin, joissa tartunta on yleinen. Valmistajan ohjeita rokotteiden käytöstä, kuten esimerkiksi rokotusohjelmasta, on syytä noudattaa tarkasti, koska ne perustuvat juuri kyseisellä rokotteella tehtyihin tutkimuksiin.

Koiranpennun suositeltu rokotusohjelma

Ensimmäisen elinvuoden aikana pennulle annettavat rokotukset:

  • Penikkatauti-, parvovirusripuli-, tarttuva maksatulehdus- ja kennelyskärokote (nelosrokote tai kolmoisrokote ja kennelyskärokote) suositellaan annettavaksi ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti.
  • Ensimmäinen raivotautirokotus (rabies) annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti, yleensä 4 kuukauden ikäiselle pennulle.

Rokotteiden tehosteet annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti, ennen rokotuksen voimassaolon päättymistä. Lisäksi kennelyskärokotuksen uusimista suositellaan vuosittain, jos koira osallistuu tapahtumiin.

Varoajat

Kennelliiton tapahtumiin osallistuvilta koirilta vaadittavien rokotteiden valmistekohtaiset varoajat (immuniteetin muodostuminen):

Eurican DAPPi 14 vrk
Nobivac DHPPi 7 vrk (kennelyskän osalta 28 vrk)
Nobivac Rabies Vet 30 vrk
Rabisin 21 vrk
Versican Plus DHP 21 vrk
Versican Plus DHPPi 21 vrk
Versigiard Rabies 21 vrk

Valmisteesta riippuen varoaika lasketaan ensimmäisestä tai tehosteannoksesta.

 

Downloadable file
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.6.2023 alkaen.
Updated 5.4.2023
Muut versiot
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.6.2023 alkaen.
Updated
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Updated
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.6.2023.
Updated