Uuden sirun tiedot lisätään vanhojen tietojen viereen

Jos koira on jo tunnistusmerkitty mikrosirulla tai tatuoinnilla, voidaan se silti merkitä myös toisella tavalla. Tällöin toimenpiteen suorittava tunnistusmerkitsijä tai eläinlääkäri merkitsee uuden mikrosirun tai tatuoinnin tiedot vanhan merkinnän viereen rekisteritodistukseen tai rokotustodistukseen sekä mahdolliseen kilpailukirjaan.

Lisäksi tunnistusmerkitsijä tai eläinlääkäri toimittaa Kennelliittoon tiedon uudesta tunnistusmerkinnästä joko sähköisesti Omakoira-palvelun kautta tai allekirjoitetulla paperisella todistuksella. EU-passiin voi muutoksia tehdä ainoastaan eläinlääkäri. Lisätietoja EU-passiin tehtävistä muutoksista antaa Ruokavirasto.

Joskus koiran mikrosiru lakkaa toimimasta ja koira täytyy mikrosiruttaa uudelleen. Ota silloin ensisijaisesti yhteyttä siihen tahoon, joka on mikrosiruttanut koiran. Toimitaan kuten yllä. Ja vaikka siru ei sillä hetkellä toimi, saattaa se alkaa toimimaan uudelleen jossakin vaiheessa. Näin ollen vanhan sirun tietoja ei saa peittää missään dokumentissa, vaan uuden sirun tiedot lisätään aina vanhan sirun tietojen viereen.

Jos vanha tatuointi muuttuu epäselväksi, voidaan koira tatuoida uudelleen toiseen korvaan. Uuden tatuoinnin tiedot merkitään kuten uuden mikrosirun.

Aina kun koira tunnistusmerkitään uudelleen tai lisäksi, tulee koiralle kirjoittaa tunnistusmerkintätodistus. Tunnistusmerkinnän suorittanut eläinlääkäri tai tunnistusmerkitsijä allekirjoittaa vapaamuotoisen todistuksen, josta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

  • tunnistusmerkinnän päivämäärä
  • mikrosirunumero tai tatuointitunnus
  • koiran nimi
  • koiran rekisterinumero
  • koiran rotu
  • lisäksi suositellaan, että todistukseen merkitään koiran omistaja sekä tämän yhteystiedot.