Tallennettavat geenitestit

Lista Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettavista geenitesteistä ja eri testeille hyväksytyistä laboratorioista löytyy sivun alalaidasta.

  1. Varmista testin tilaamiseen liittyvät ohjeet haluamasi laboratorion kautta ja varaa koiralle näytteenotto.
  2. Ennen näytteenottoa tilaa koiralle Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähete haluttua geenitestiä varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteen, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.
  3. Kerro näytteenottajalle, että tulos halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta. Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- tai karvanäyte) tutkimukset voidaan tehdä.
  4. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka puolestaan toimittaa tulokset tilaajalle niiden valmistuttua.

Laboklin, Movet ja MyDogDNA/Wisdom panel tallentavat tulokset myös suoraan Kennelliiton tietokantaan. Edellytys tälle kuitenkin on Omakoiran kautta vahvistettu näytteenotto. Muista tallennettavien geenitestien listalla mainituista laboratorioista saadut tulokset toimitetaan tallennettavaksi osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi. Tulosten tallentamiseen liittyvissä mahdollisissa viiveissä toivotaan ensisijaisesti yhteydenottoa laboratorioon.

Ennen tulosten tallennuksen alkamista saatuja tuloksia tallennetaan takautuvasti Kennelliiton toimesta vain testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tuloksen tulee olla Kennelliiton hyväksymästä laboratoriosta ja sen mukana toimitetaan tiedot hyväksyttävästä näytteenotosta.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa. On kuitenkin pystyttävä todentamaan, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajana toimivan näytteenottajan ottama.

Tallennettavien testien hyväksyminen

Testitulokset hyväksytään tallennettaviksi rotujärjestön anomuksesta. Päätöksen tekee Jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän esityksestä.

Anomukset toimitetaan osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi, jossa vastataan myös geenitestejä koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Kennelliiton hyväksymien tutkimusten tulee testata suoraan sairauden tai ominaisuuden aiheuttavaa geenimutaatiota. Testin tulee perustua tieteellisessä julkaisussa esitettyihin tuloksiin ja testata rodulle merkityksellistä sairautta.

Kennelliittoon toimitettavan allekirjoitetun rotujärjestön anomuksen tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen
  • lyhyt selvitys tutkittavasta sairaudesta tai ominaisuudesta ja sen periytymismalli
  • testin perustana oleva tieteellinen julkaisu
  • onko yhdistys kerännyt aiemmin tehtyjen testien tuloksia ja jos on, millainen tulosjakauma on ollut tai minkä verran sairautta/ominaisuutta arvellaan rodussa esiintyvän esim. kliinisten tutkimusten perusteella
  • tutkimuksia tarjoavat laboratoriot ja yhdistyksen toive siitä, minkä laboratorion/laboratorioiden antamat tulokset Kennelliiton tulisi tallentaa. Testipaketeista tallennetaan vain erikseen hyväksyttyjen testien tulokset.

Mitä ovat "polveutumisen perusteella terve"-tulokset?

Kun kummallakaan vanhemmista ei ole tutkittavaa mutaatiota (eli ne ovat geneettisesti terveitä), ei mutaatio voi periytyä myöskään pennuille. Koiralle kirjataan tieto, että se on sairauden tai vian suhteen terve polveutumisen perusteella korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jotta ne saavat tuloksen. Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella.

Sukupolvien määrää rajoittamalla pyritään estämään, etteivät mahdolliset näytteenotoissa, testianalyyseissä, tallennuksessa tai sukutauluissa sattuneet virheet tai epäselvyydet levitä väärää tietoa kovin laajalle rodun kannassa. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Polveutumisen perusteella terve -statusta ei ole vielä teknisesti toteutettu Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis vielä tehdä.

Geenitestaamisen haasteita

Kaikki geenitestit eivät ole samalla viivalla niistä saatavan hyödyn suhteen. Usein laboratoriot tarjoavat yksittäisiä testejä vain tietyille roduille sen perusteella, että ne ovat tutkitusti kyseiselle rodulle merkityksellisiä, mutta kaikki laboratoriot eivät välttämättä toimi näin. Erilaisia laajempia testipaneeleja käytettäessä on tulokset myös saatettu jaotella sen mukaan, mitkä ovat rodun kannalta tarkoituksenmukaisia. Muissa kuin rodulle luotettavasti soveltuvissa tuloksissa paljastunut kantajuus jonkun testatun sairausgeenin suhteen voi aiheuttaa kasvattajalle lisäpohdintaa; tarvitseeko tulosta huomioida vai ei? Tähän ei ole välttämättä yksiselitteistä vastausta. Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellinen toimikunta onkin linjannut, että on jopa parempi pidättäytyä testaamasta rodulle merkitykseltään epävarmoja sairausgeenejä, kuin tehdä tulosten perusteella mahdollisesti turhaa karsintaa. Usein hyvä ratkaisu voikin olla laboratorion tarjoama ”rotupaketti”, johon on koottu rodulle tarkoituksenmukaiset testit hieman taloudellisemmaksi kokonaisuudeksi. Laajemman testipaneelin tilatessaan saa kuitenkin usein lisätietoa myös esim. perimän monimuotoisuudesta, mikä saattaa kiinnostaa kasvattajaa. Tällaisista monimuotoisuusarvioista tulee muistaa, että niiden tulokset eivät yleensä ole vertailukelpoisia eri laboratorioiden välillä.

Testituloksesta on ymmärrettävä vähintään sairauden periytymismalli. Lisäksi jos kyseessä on sairastumisriskiä lisäävä tulos, olisi hyödyllistä tietää myös, minkä verran riskiä epäedullinen testitulos lisää.  Väistyvästi periytyvissä sairauksissa kantajien käyttöä geneettisesti terveisiin yksilöihin yhdistettynä tulee ehdottomasti jatkaa, kunnes mutaation esiintyvyys rodussa on hyvin alhainen. Rotuyhdistykset ja -järjestöt seuraavat rotujensa geenitestaamisen tilannetta ja voivat Kennelliiton lisäksi usein auttaa myös testin tarkoituksenmukaisuutta pohdittaessa tai testaamisen käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Aina on joka tapauksessa muistettava, että jos koiralla ilmenee jalostuksellisesti merkittävän sairauden kliinisiä oireita, ei sitä pidä käyttää jalostukseen sen geneettisestä statuksesta riippumatta.

Eri roduille merkityksellisiä testejä voi tarkastella Harmonization of Genetic testing for Dogs-sivustolla, jonka kautta löytyy paitsi rodun ja testin perusteella toimiva haku, myös paljon testaamiseen ja testeihin liittyvää yleistä tietoa. Sivustoa ylläpitää Kennelliiton tukema International Partnership for Dogs-organisaatio.

 

DNA-tutkimuksiin liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Downloadable file
Tallennettavat geenitestit
Lista Kennelliiton tietokantaan tallennettavista geenitestituloksista. Päivitetty 16.5.2024.
Updated
Tallennettavat geenitestit
Lista Kennelliiton tietokantaan tallennettavista geenitestituloksista. Päivitetty 16.5.2024.
Updated
Downloadable file
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Updated
Downloadable file
PKU:n tieteellisen toimikunnan geenitesteihin liittyviä linjauksia
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Updated 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Updated
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Updated
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Updated

Laboratorioiden toimittamia ohjeita ja lomakkeita

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kävelytesti
BOAS-testissä arvioidaan koiran rasituksensietoa Lue lisää