Mitä on hirvenhaukkukoe?

Kokeessa jäljitellään käytännön metsästystä laskemalla koira irti maastoon etsimään hirveä. Hirven löydyttyä tuomarit pyrkivät lähestymään haukussa olevaa hirveä, kuten metsästyksessä tehtäisiin ampumatilaisuuteen pyrittäessä. Aina tämä ei heti onnistu myöskään käytännössä ja tilanne toistetaan mahdollisuuksien mukaan useita kertoja päivän aikana. Kokeen kuluessa testataan myös koiran yhteistyöhalukkuutta ja tottelevaisuutta. Lisäksi koiran suoritusta arvostellaan eri ominaisuuksien osalta kuten esim. haukun kuuluvuus.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Hirvenhaukkukokeisiin saavat osallistua Suomen Harmaahirvikoirajärjestön, Suomen Laikajärjestön ja Suomen Pystykorvajärjestön alaiset rodut. Yleisimpiä hirvenmetsästykseen tarkoitettuja rotuja ovat mm. harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, laikat, suomenpystykorva ja pohjanpystykorva.

Mikä on lajin tarkoitus?

Hirvenhaukkukokeen tarkoituksena on saada selville koiran hirvenmetsästysominaisuudet jalostusta varten, pitää hirvenmetsästys korkeatasoisena koiraurheiluna, kehittää sen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa sekä tarjota kilpailumahdollisuus näissä kokeissa. Samalla saadaan käytännön metsästyksessä toimivia koiria.

Miten kilpaillaan?

Hirvenhaukkukoe on yksiluokkainen yksipäiväinen koe.

Koe-erä muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat

1. hakuaika (enintään 300 min),
2. työskentelyaika (enintään 300 min) ja
3. koiran kytkeminen/kytkemisyritys (niin pian kuin koiranohjaajalla on mahdollisuus yrittää kutsua koiraa).

Koepäivänä kullekin koiralle arvotaan maasto, jossa koiran työskentelyn arvostelee palkintotuomariryhmä. Ryhmään kuuluu ryhmätuomari, palkintotuomari ja mahdollisesti myös maasto-opas. Ryhmätuomari esittää ryhmän arvostelukortit ja suullisen selostuksen kokeen kulusta sekä arvosteluperusteista ylituomarille, joka varmistaa, että kaikkien ryhmien arvostelu on samassa linjassa.

Yksityiskohtaiset arvosteluperusteet määritellään arvosteluohjeissa.

Miten harrastus aloitetaan?

Pentua tulee ryhtyä kuljettamaan mahdollisimman usein metsässä, erilaisissa ja hirvivapaissa maastoissa, jotta pentu tutustuu tulevaan työskentely-ympäristöönsä. Koiran aistit ja kaikki muut toiminnot kehittyvät ja hakukuvio muotoutuu. Samalla isännän ja koiran välit kehittyvät. Koiran varttuessa haku johtaa hirven löytymiseen ja työskentely kehittyy luonnostaan.

Isännän tulee selvittää mahdollisuutensa käyttää alueen maastoja koiransa koulutukseen, metsästykseen ja kokeisiin esim. paikallisen metsästysseuran kautta. Kannattaa myös osallistua palkintotuomareiden koulutuksiin, jotka antavat runsaasti tietoa kokeesta ja yleisestikin hirvikoiran toiminnasta metsässä.

Katso video hirvenhaukkukokeesta