Mitä on spanielien metsästyskoe?

Kokeen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää ylösajavien ja noutavien koirien käyttöä metsästyskoirina sekä haavoittuneen ja kadoksiin jääneen riistan talteenottajina.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Kokeisiin saavat osallistua FCI:n roturyhmiin 8.2 ja 8.3 kuuluvat koirat. Yleisimpiä kokeisiin osallistuneita rotuja ovat englannin- ja walesinspringerspanielit sekä cockerspanielit.

Mikä on lajin tarkoitus?

Spanielien metsästyskokeen (SPME) tarkoituksena on pitää ylösajavalla ja noutavalla koiralla metsästävien osaamistasoa hyvänä. Samalla saadaan kehitettyä ja koulutettua käytännön metsästyksessä hyvin toimivia koiria. Kokeiden avulla saadaan tietoa koirien käyttöominaisuuksista jalostustyön pohjaksi. Koetoiminta kehittää myös lajin harrastajia sekä heidän yhteistoimintaansa.

Miten kilpaillaan?

Ennen varsinaiseen kokeeseen osallistumista koiralla tulee olla hyväksytty suoritus spanielien vesityökokeesta. Siinä testataan koiran halukkuus työskennellä vedessä ja riittävä koulutustaso riistan noudossa.

Spanielien metsästyskoe suoritetaan aidossa metsästystilanteessa. Koepäivänä koiran ja ohjaajan mukaan koemaastoon lähtevät tuomari, maasto-opas sekä tarkka-ampuja, mikäli koiran ohjaaja ei itse kanna asetta. Yleisimmin kokeiden riistana on fasaani. Vesilinnuilla ja kahlaajilla suoritetusta metsästyskokeesta käytetään nimitystä spanielien vesilintukoe SPME-V. Muutamia kokeita järjestetään myös metsäkanalinnuilla.

Koiran tulee aktiivisesti, hakukuviota käyttäen, etsiä riistaa haulikon kantaman sisäpuolella. Koiralla tulee olla luontaista halua hakeutua riistaa suojaavan kasvillisuuden sekaan. Lähestyvästä ylösajosta koira viestii selkeästi ja ajaa riistan omatoimisesti liikkeelle. Koiran tulee pysähtyä ylösajoon ja se suorittaa luvan saatuaan suoraviivaisen noudon.

Miten harrastus aloitetaan?

Rotu- ja alueyhdistykset järjestävät metsästyskoulutuksia, joihin kannattaa osallistua. Lisäksi yhdistysten internetsivuilta löytyy koulutusohjeita. Myös kokeita on mahdollisuus päästä katsomaan.