Kokeissa kokeillaan koirien haku riistan löytämiseksi ja riistatyö maastossa olevalla villillä riistaeläimellä. Lisäksi kokeisiin kuuluu koeluokista riippuen nouto, tiedotus, vesityö ja jälkityö. Myöskin kiinnitetään huomiota koiran luonteeseen ja toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä.

Sekä mannermaisille että englantilaisille kanakoirille on olemassa omat koemuotonsa.