Arvosteluasteikko

Koiran kuulo luokitellaan testauksen perusteella erikseen kummallekin korvalle seuraavasti: Kuuleva / Kuuro / Avoin.

Jos tulos on avoin, suositellaan, että koira tutkitaan uudestaan noin neljän viikon kuluttua, jolloin koira saa virallisen tuloksen. Avoin tulos on epävirallinen.

Koiran virallinen tutkimustulos on huonomman korvan mukainen.

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Tutkimus suositellaan tehtävän nuorelle koiralle. Koiran on kuitenkin oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. Huomioithan, että tutkimus voidaan tehdä vasta kun koira on tunnistusmerkitty.

Alle kolmen kuukauden iässä saatu tulos voidaan muuttaa uusintatutkimuksella siihen asti, kunnes koira täyttää kuusi kuukautta. Jos koira tutkitaan ensimmäistä kertaa kolmen kuukauden iässä tai vanhempana, voi saadun virallisen testituloksen muuttaa vain paneeli.

Jos kuuro pentu päädytään lopettamaan tutkimuksen yhteydessä, kasvattaja tallentaa tiedon lopetettujen pentujen lukumäärästä ja lopetuksen syystä pentueilmoitukseen. 

Suomalaisille koirille hyväksyttävät lausunnot

Kuulotutkimuslausunto on annettava koiranomistajan kotimaassa tai Suomessa. Listan Kennelliiton hyväksymistä, yhteystietonsa julkaisun sallineista kuulotutkimuseläinlääkäreistä löydät täältä.

Kuulotutkimukseen on aina tehtävä lähete etukäteen. Tutkimuksen tekevä eläinlääkäri tai klinikka tallentaa lausunnon lähetteen perusteella Kennelliiton tietokantaan.

Lausunto annetaan vain sellaisesta koirasta, joka on tutkimushetkellä tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Tunnistusmerkintä on aina tarkastettava tutkimuksen yhteydessä.

Ulkomaiset kuulotutkimuslausuntojen hyväksyminen

Ulkomaisten lausuntojen hyväksymiskriteerit koskevat tilanteita, joissa rodun PEVISA-ohjelma sisältää kuulotutkimuksen ja jalostukseen halutaan käyttää ulkomaista tai tuontikoiraa. 

Ulkomaisista lausunnoista hyväksytään sellaiset, joissa on käytetty samoja ohjearvoja kuin Kennelliiton Kuulotutkimusohjeessa ja joiden mukana toimitetaan kuulokäyrät. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä. Lausunnon tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tai käännetty jollekin kyseisistä kielistä.

Lausunnosta valittaminen

Koiran omistaja voi valittaa lausunnosta vain, jos koira on saanut toisistaan poikkeavat lausunnot. Paneelina toimii Kennelliiton neurologiatyöryhmä. Paneelieläinlääkärinä ei voi toimia eläinlääkäri, joka on antanut ko. koirasta valituksen kohteena olevan lausunnon.

Koiran omistajan tulee tehdä valitus kirjallisesti ja suorittaa Kennelliiton päättämä käsittelymaksu ennen paneelia. Valitukseen liitetään mukaan koiran aiemmat kuulokäyrät. Käsittelymaksua ei palauteta. Huonompi lausunto jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran. Paneelin päätös korvaa aiemman lausunnon.

Ohje kuulotutkimuksen toteutuksesta

Downloadable file
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Updated
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Updated
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Updated

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kävelytesti
BOAS-testissä arvioidaan koiran rasituksensietoa Lue lisää
Röntgenkuva koiran lonkista
Lonkka- ja kyynärnivellausunnot annetaan röntgenkuvista Lue lisää