Jos nartulle syntyy vahinkopentue, tulee kasvattajan itse ilmoittaa asiasta Kennelliittoon kirjallisella ilmoituksella (sähköpostitse osoitteeseen kasvattajatmk@kennelliitto.fi tai postitse). Ilmoituksesta tulee ilmetä pentueen syntymäpäivä sekä emän tiedot, ja myös pentueen isän tiedot, jos pentueen isä on tiedossa. 

Vahinkopentueista ilmoittaminen juontaa kasvattajasitoumukseen sekä koirarekisteriohjeeseen.

  • Kasvattajasitoumuksen kohdassa 4 mainitaan: Kasvatan Kennelliiton rotukoirarekisteriin rekisteröitäviä koiria.
  • Koirarekisteriohjeeseen on kirjattu, että: Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta. Kaikki todistettavasti Kennelliiton tietoon tulleet pentueet huomioidaan syntyneinä pentueina.

Vahinkopentueiden tietoon saaminen on ensisijaisen tärkeää nartun kokonaispentuemäärän laskemisen takia.

Ilmoitettuja vahinkopentueita käsitellään Kennelliiton kasvattajatoimikunnan kokouksissa. Mikäli asia on kasvattajan itsensä ilmoittama, ei asia lähtökohtaisesti johda muuhun, kuin että pentue merkitään nartun tietoihin Kennelliitossa sisäiseen käyttöön. Ilmoittaja saa asiasta pöytäkirjanotteen kokouksen jälkeen.

Kennelliittoon tulee ilmoituksia muista kuin roturekisteriin rekisteröidyistä pentueista myös muilta, kuin kasvattajalta itseltään. Näissä tapauksissa asia käsitellään kasvattajasta tulleena ilmoituksena ja siitä lähetetään vastinepyyntö ilmoituksen kohteelle ja asia käsitellään yleensä toimikunnan lisäksi myös Kennelliiton hallituksessa.