Minkä ikäisenä ja miten mikrosiru asetetaan koiraan?

Siru asetetaan paikoilleen isoa rokoteneulaa muistuttavalla asettimella. Sirun koodi ei ole koiran rekisterinumero, vaan se on valmistajan koodaama muuttumaton merkkisarja, joka on tallennettu sirun mukana tuleville tarraliuskoille. 

Mikrosirun asettamisen alaikäraja on viisi viikkoa, jos Kennelliiton tunnistusmerkitsijä suorittaa merkitsemisen. Eläinlääkäri voi tarvittaessa mikrosiruttaa pennun tätä nuorempana.

Kennelliitto suosittelee mikrosirun asettamista lapaluiden väliin. Jos koira on kovin karvainen, harjataan tai kammataan ihoa ensin esiin. Tämän jälkeen siruttaja nostaa löysää niskanahkaa näppiotteella, työntää neulan ihon alle ja painaa sirun siihen.

Sirun toimivuus tarkistetaan lukulaitteella heti asettamisen jälkeen. Erittäin runsasturkkisia koiria on hyvä varovasti harjata asetuspaikasta ja siten tarkistaa, ettei siru ole jäänyt karvoihin. Kun sirun todetaan olevan varmasti koiran nahan alla, täyttää siruttaja vaadittavat paperit.

Tunnistusmerkitsijäkoulutus

Kennelliiton tunnistusmerkitsijäkoulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuunsa tuntevia tunnistusmerkitsijöitä. Kennelliitto kouluttaa vain mikrosirumerkitsijöitä. Tunnistusmerkitsijöillä on Kennelliiton viralliset kuvalliset tunnistusmerkitsijäkortit. Voit pyytää korttia nähtäväksesi tunnistusmerkitsijän tullessa merkitsemään koiraasi.

Tunnistusmerkitsijän on pidettävä kirjaa merkitsemistään koirista niin, että hän voi tarpeen tullen esittää kaikista tarkat tiedot. Hänen on noudatettava työssään koulutuksessa annettuja ohjeita ja määräyksiä ja on pyydettäessä merkittävä kaiken rotuisia koiria. Tunnistusmerkintäoikeuksia ei myönnetä pelkästään omien koirien merkitsemistä varten.

Kennelpiirit huolehtivat, että niiden alueilla on riittävästi tunnistusmerkitsijöitä. Kennelpiirit järjestävät tarpeen mukaan kursseja yhteistyössä Kennelliiton kanssa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tunnistusmerkitsijän peruskurssille, voit tarkistaa pidettäviä kursseja Koiramme-lehdestä, kennelpiirien kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä oman kennelpiirisi aluekouluttajaan.

Tunnistusmerkitsijäksi aikovalle henkilölle asetettavat vaatimukset

Tunnistusmerkitsijän on täytettävä seuraavat pätevyysehdot:

  • luotettavaksi tunnettu täysivaltainen henkilö, joka on myös kenneltoiminnassa tunnettu rehelliseksi ja vastuuntuntoiseksi.
  • moitteeton toiminta kennelharrastuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana (ei ole saanut Kennelliitolta kurinpitorangaistuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta).
  • täysi-ikäisyys
  • voimassaoleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa
  • vankka koiratietämys sekä käytännön kokemus koirien käsittelystä.
  • rotujärjestön ja kennelpiirin lausunto
  • suoritettu kasvattajan peruskurssi

Tunnistusmerkitsijäkortti on voimassa neljä vuotta hyväksymisvuosi mukaan lukien. Tunnistusmerkitsijän tulee itse huolehtia kortin uusimisesta. Tunnistusmerkitsijäkortti uusitaan lähettämällä vapaamuotoinen anomus Kennelliittoon, joko postitse tai sähköpostilla osoitteeseen kasvattajatmk@kennelliitto.fi.

Hyväksytyt tunnistusmerkitsijät

Kennelliiton hyväksymät tunnistusmerkitsijät löydät hakemalla kennelpiireittäin yhteystiedot-sivuilta.

Tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet

Downloadable file
Tunnistusmerkintäohje
Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. Voimassa 1.8.2022 alkaen.
Updated 26.4.2022
Tunnistusmerkintäohje
Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. Voimassa 1.8.2022 alkaen.
Updated