PKU:n puheenjohtajuus- ja sihteeristökausi kiertää kolmen vuoden jaksoissa jäsenmaiden välillä. PKU:n puheenjohtajamaana kaudella 2022-2024 toimii Islanti. 

Ensimmäinen Pohjoismaiden Voittaja -näyttely järjestettiin 1970-luvun loppupuolella, ja tämän jälkeen yhteistyötä on tiivistetty kaikessa koiraharrastustoiminnassa. Näyttelysääntöjen lisäksi PKU:n jäsenet tekevät yhteistyötä:

  • yhteispohjoismaisissa rotukohtaisissa ulkomuototuomareiden näyttelyohjeissa (RKO), joilla pyritään kitkemään liioiteltuja piirteitä
  • DNA-ohjeissa ja -strategiassa
  • yhteispohjoismaisessa röntgenpaneelissa
  • pohjoismaisissa Voittaja-näyttelyissä
  • PKU:n junior handler -toiminnassa
  • eri harrastusmuodoille tarkoitetuissa toimikunnissa.
Pku logo

Suunnitteilla on lisätä yhteistyötä eri harrastusmuotojen parissa.

PKU:n työvaliokunnaksi kutsuttu hallitus tekee päätösesityksiä. Merkittävät, kaikkia Pohjoismaita koskevat asiat viedään kansallisten päättävien elinten käsittelyyn. Esimerkiksi yhteispohjoismaiset näyttelysäännöt on käsitelty Kennelliiton hallituksessa ja hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.

Lisäksi PKU:ssa on tavallisesti kerran vuodessa kokoontuvia useita toimikuntia. Niiden tekemät päätösesitykset annetaan tarvittaessa PKU:n työvaliokunnan käsiteltäviksi.

PKU on asettanut esimerkiksi brakykefaalisten rotujen työryhmän. Työryhmä esitti toukokuussa 2017 valmistuneessa raportissaan toimenpiteitä, joilla lyhytkuonoisten ja -kalloisten rotujen terveydentilaa voitaisiin parantaa brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) osalta.


Suomalaiset PKU:ssa vuonna 2023

Agilitytoimikunta

Anders Virtanen (Suomen Agilityliitto)

Freestyle & HTM -toimikunta

Tiina Jounio (Suomen Palveluskoiraliitto)

Lyhytkuonoisten rotujen toimikunta
Kirsi Sainio (Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta)
Tiina Taulos 

Metsästyskoiratoimikunta

Esa Kukkonen (Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta)

Junior handling -toimikunta

Hilde Fredriksson (Kennelliiton nuorisotoimikunta)

Näyttelysääntötoimikunta
Jussi Liimatainen (Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta)
 

Rallytoko-toimikunta

Tytti Lintehofer (Kennelliiton nuorisotoimikunta)

Tieteellinen toimikunta

Kaisa Metteri-Gold (Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta)

Tottelevaisuustoimikunta

Carina Savander-Ranne (Suomen Palveluskoiraliitto)

Työvaliokunta

Eeva Anttinen

 

Esa Kukkonen

 

Markku Mähönen