Vuonna 2001 perustettiin Suomen Metsästysjäljestäjät ry (SMJ), jonka tavoitteena on yleisen jäljestämistietouden lisääminen ja valmiuksien parantaminen, kouluttamalla osaavia koiranohjaajia ja jäljestäviä koiria. Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää koiranohjaajien valmiutta vahingoittuneen riistaeläimen talteenottoon mahdollisimman tehokkaasti luontoa kunnioittaen.

SMJ vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että vahingoittuneet riistaeläimet pääsevät nopeasti tuskistaan, ja arvokas, ravinnoksi kelpaava saalis saadaan talteen. Tätä työtä SMJ tekee mahdollisuuksien mukaan kaikkien jäljestämisen parissa toimivien tahojen kanssa yhteistyössä ympäri Suomen. Suurriistavirka-apu (SRVA) on poliisin koordinoimaa vapaaehtoistoimintaa metsästäjien ja viranomaisten kesken. Verijälkikoirina on perinteisesti noutajia, spanieleita ja mäyräkoiria sekä lukuisa joukko muiden rotujen edustajia, metsästyspystykorvia unohtamatta.

Verijäljen jäljestäminen on lähes kaikille koirille sisäsyntyinen taito, jota ylläpidetään harjoittelulla. Kyseessä on saaliin löytäminen. Pätevä verijälkikoira on varma ja jäljestää häiriintymättä kunnes kohde löydetään. Aina tämä ei ole mahdollista, jos eläin pakenee edelleen. Tällöin avuksi tarvitaan pysäyttävää koiraa, joka haukulla ilmoittaa haavakon sijainnin ja kiinnittää sen huomion kunnes ohjaaja on paikalla.

Jäljestäminen käytännön tilanteessa on aina yhteistyötä eri osaajien kesken. Käytettävissä on oltava sekä jäljestävä, että pysäyttävä koira. Eri riistanhoitopiirien alueella toimivat SMJ:n alueyhdyshenkilöt ovat yhdistyksen kontaktihenkilöinä muiden toimijoiden ja oman alueensa jäsenkunnan kanssa.

Jäljestämisen harjoittelu sopii kaikille koirille, mutta käytännön jäljestystehtävään täytyy myös koiranohjaajan valmentautua huolella. Asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kehittämään käytännön jäljestystä yhdessä SMJ:n kanssa. Yhdistys on tuottanut kolmen ohjelman ”Jäljestäminen” DVD-sarjan, jossa kerrotaan hyvin havainnollisesti, mistä jäljestämisessä on kyse.

Suomen Metsästysjäljestäjät