Strategiakauden 2017–2021 painopistealueita ja tavoitteita ovat:

Kennelliiton strategiakauden painopistealueet kuvattuna

Suomen Kennelliiton strategiatyön lähtökohtana on liiton säännöissä määritelty tarkoitus sekä liiton tehtävät ja arvot.

Kennelliiton valtuusto hyväksyy strategian aina viisivuotiskaudelle. Vuosien 2017–2021 toteutetaan vuosittain laadittavissa toimintasuunnitelmissa. Lisäksi teemavuodet tukevat strategian toteuttamista erityisillä painopistealueilla.

Tarvittaessa suuntaa voidaan muuttaa tai painopistealueita täsmentää. Vuosittaisten toimintakertomusten avulla hallitus ja valtuusto seuraavat strategian toteutumista. Koko jäsenistölle toiminta ja taloustiedot avataan Kennelliiton vuosikertomuksessa.