Kennelliiton strategiakaavio 2022-2026

Suomen Kennelliiton strategiatyön lähtökohtana on liiton säännöissä määritelty tarkoitus sekä liiton tehtävät ja arvot.

Downloadable file
Suomen Kennelliiton säännöt
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Updated

Kennelliiton valtuusto hyväksyy strategian aina viisivuotiskaudelle. Vuosien 2022–2026 toteutetaan vuosittain laadittavissa toimintasuunnitelmissa. Lisäksi teemavuodet tukevat strategian toteuttamista erityisillä painopistealueilla.

Tarvittaessa suuntaa voidaan muuttaa tai painopistealueita täsmentää. Vuosittaisten toimintakertomusten avulla hallitus ja valtuusto seuraavat strategian toteutumista. Koko jäsenistölle toiminta ja taloustiedot avataan Kennelliiton vuosikertomuksessa.

Vaikuttaminen

Kennelliitto pyrkii 130 vuoden kokemuksella, vahvalla omavalvontajärjestelmällä ja vaikuttavalla viestinnällä tukemaan sitä, että Suomessa elää terveitä ja yhteiskuntakelpoisia koiria. 

Laajan ja monipuolisen toimintakenttämme keskiössä ovat lähes 150 000 henkilöjäsentämme sekä yli 2000 jäsenyhdistystämme. Alueellisesti ja paikallisesti Kennelliittoa edustavat 19 kennelpiiriä sekä erilaiset yhdistykset, joiden tärkeitä yhteistyökumppaneita erityisesti koiraharrastusten edistämisessä ovat kunnat.  Olemme vahva ja tunnustettu koira-alan vaikuttaja ja suunnannäyttäjä myös kansainvälisesti.

Alan luotettuna asiantuntijana sekä koiranomistajien, koirankasvattajien sekä koirien, koiranomistajien, koiraharrastajien ja kasvattajien edunvalvojana vaikutamme aktiivisesti koiria koskevaan lainsäädäntöön ja julkiseen keskusteluun:

  • Tuotamme ja jaamme koiria koskevaa asiantuntevaa tietoa.
  • Käymme jatkuvaa vuoropuhelua muiden järjestöjen, poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, median, mielipidevaikuttajien, tutkijoiden, yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tutustu yhteistyökumppanuuksiimme.
  • Laadimme lausuntoja ja kannanottoja.
  • Esittelemme meille tärkeitä poliittisia tavoitteita. Tutustu Kennelliiton europarlamenttivaalien 2024 tavoitteisiin.
  • Osallistumme erilaisten valtakunnallisten työryhmien ja kokoonpanojen työhön.
  • Tuomme julkisuudessa esille koirien, koiranomistajien ja koirankasvattajien näkökulman.
  • Viestimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti sosiaalisen median kanavissa.

Vuoden 2024 teema Kennelliiton toiminnassa on Terve ja hyvinvoiva koira.