Eettinen lautakunta käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpito- ja sääntörikkomusasiat. Asioiden käsittelyä varten valtuusto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan eettisen lautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Vuosina 2018–2020 he ovat:

puheenjohtaja Heikki Vihanta, OTK, varatuomari
Eeva Ahola, OTM, varatuomari
Martti Mannersuo
Leena Parviainen
Johanna Peltokangas, OTM, varatuomari
Lauri Rostedt
Marjukka Silolahti, OTK, varatuomari

Eettiselle lautakunnalle tulevat ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi kasvattajien toimintaa koirien rekisteröinnin ja luovutuksen yhteydessä, mutta myös muun muassa näyttelyjä, kokeita ja kilpailuja, tuomareita ja eläinsuojelurikoksia tai -rikkomuksia koskevia tapauksia käsitellään eettisessä lautakunnassa.