Eettinen lautakunta käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpito- ja sääntörikkomusasiat. Asioiden käsittelyä varten valtuusto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan eettisen lautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Vuosina 2024–2026 he ovat:

puheenjohtaja OTK Nina Pärssinen
Reino Korpela
Harri Lehkonen
Johanna Pekkanen
OTK Simo Pietiläinen
OTK Tuula Sario
Tapio Toivola

Eettiselle lautakunnalle tulevat ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi kasvattajien toimintaa koirien rekisteröinnin ja luovutuksen yhteydessä, mutta myös muun muassa näyttelyjä, kokeita ja kilpailuja, tuomareita ja eläinsuojelurikoksia tai -rikkomuksia koskevia tapauksia käsitellään eettisessä lautakunnassa. 

The form can be filled and saved
Eettisen lautakunnan ohjesääntö
Eettisen lautakunnan ohjesääntöön on kirjattu Kennelliiton valtuuston linjaukset eettisen lautakunnan työskentelyyn sekä lautakunnan antamiin seuraamuksiin. Ohjesääntö tuli voimaan 1.1.2021.
Updated 4.1.2021
Eettisen lautakunnan ohjesääntö
Eettisen lautakunnan ohjesääntöön on kirjattu Kennelliiton valtuuston linjaukset eettisen lautakunnan työskentelyyn sekä lautakunnan antamiin seuraamuksiin. Ohjesääntö tuli voimaan 1.1.2021.
Updated