Jäsenyhdistyksiämme ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, rotua harrastavat yhdistykset, valtakunnalliset rotuyhdistykset, lajiliitot, koiratoimintaa toteuttavat yhdistykset ja metsästysseurat.

Jäsenyhdistyksen edut

Kennelliiton alaisena jäsenyhdistyksenä yhdistyksellä on mahdollisuus muun muassa järjestää Kennelliiton virallisia kokeita ja näyttelyitä.

Luottamustehtävien haltijat voivat Kennelliiton jäseninä Omakoira-palvelun kautta hoitaa yhdistyksen asioita. Omakoira-palvelussa voi muun muassa tehdä toimintailmoituksen ja hakea kokeita sekä näyttelyitä.

Kennelliiton jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan oman edustajansa kolmen vuoden välein kokoontuvaan yleiskokoukseen edustamaan yhdistystä.

Yhdistysten tiedot ajan tasalle Omakoiran kautta

Jäsenyhdistykset voivat ylläpitää sähköisesti omien yhdistystensä yhteystietoja sekä luottamustehtäviä suoraan Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Yhteystiedot ja luottamustehtävät kannattaa päivittää heti, kun niissä tapahtuu muutoksia. Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa edellisen vuoden jäsenmäärän Omakoirassa. Jos palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi toimintailmoituksen tehdä alla olevilla lomakkeilla.

Lue lisää Omakoira-palvelusta

Kennelliiton jäsenyhdistysten tulee vuosittain toimittaa toimintailmoitus kennelpiiriinsä 31.3. mennessä.

Lisätietoja: 
jäsenasiat
09 8873 0244  yhdistykset@kennelliitto.fi

Yleiskokous 2019

Kennelliiton yleiskokous kokoontuu syksyllä – tärkeä muistutus yhdistyksille

Kennelliiton yleiskokous pidetään sunnuntaina 24.11.2019. Kennelliitto haluaa muistuttaa kennelpiirejä ja rotujärjestöjä ilmoittamaan ajoissa kaudelle 2020–2022 ehdolle asetetuista valtuustoehdokkaista. Tiedot tulee toimittaa Kennelliiton toimistoon viimeistään perjantaihin 1.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Virallinen yleiskokouskutsu julkaistaan Koiramme-lehden numerossa 7-8/2019.

Seuraavat tiedot toimitetaan Kennelliittoon osoitteeseen: yleiskokous@kennelliitto.fi

  • yleiskokoukseen valtuutetun edustajan ja varahenkilön nimi ja jäsennumero

  • valtuustokaudelle 2020–2022 asetetun ehdokkaan ja hänen varajäsenensä nimi- ja osoitetiedot sekä jäsennumero

  • yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2018

  • kokousta varten annettu valtakirja

    Mallit ilmoituksista ovat ladattavissa tältä sivulta: