Jäsenyhdistyksiämme ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, koiratoimintaa harjoittavat harrastusyhdistykset, valtakunnalliset rotuyhdistykset, lajiliitot, koiratoimintaa toteuttavat yhdistykset ja metsästysseurat.

Jäsenyhdistyksen edut

Kennelliiton alaisena jäsenyhdistyksenä yhdistyksellä on mahdollisuus muun muassa järjestää Kennelliiton virallisia kokeita ja näyttelyitä.

Luottamustehtävien haltijat voivat Kennelliiton jäseninä Omakoira-palvelun kautta hoitaa yhdistyksen asioita. Omakoira-palvelussa voi muun muassa tehdä toimintailmoituksen ja hakea kokeita sekä näyttelyitä.

Kennelliiton jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan oman edustajansa kolmen vuoden välein kokoontuvaan yleiskokoukseen edustamaan yhdistystä.

Yhdistysten tiedot ajan tasalle Omakoiran kautta

Jäsenyhdistykset voivat ylläpitää sähköisesti omien yhdistystensä yhteystietoja sekä luottamustehtäviä suoraan Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Yhteystiedot ja luottamustehtävät kannattaa päivittää heti, kun niissä tapahtuu muutoksia. Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa edellisen vuoden jäsenmäärän Omakoirassa. Jos palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi toimintailmoituksen tehdä alla olevilla lomakkeilla.

Lue lisää Omakoira-palvelusta

Kennelliiton jäsenyhdistysten tulee vuosittain toimittaa toimintailmoitus kennelpiiriinsä 31.3. mennessä.

The form can be filled and saved
Toimintailmoitus
Tällä lomakkeella Kennelliiton jäsenyhdistys ilmoittaa toimihenkilöidensä tiedot vuosittain kennelpiirille tai Kennelliittoon. Kennelpiirien jäsenyhdistykset toimittavat lomakkeen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä omalle kennelpiirilleen. Rotujärjestöt ja kennelpiirit toimittavat lomakkeen vuosittain maaliskuun loppuun mennesä Kennelliittoon.
Updated 12.3.2021
Toimintailmoitus
Tällä lomakkeella Kennelliiton jäsenyhdistys ilmoittaa toimihenkilöidensä tiedot vuosittain kennelpiirille tai Kennelliittoon. Kennelpiirien jäsenyhdistykset toimittavat lomakkeen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä omalle kennelpiirilleen. Rotujärjestöt ja kennelpiirit toimittavat lomakkeen vuosittain maaliskuun loppuun mennesä Kennelliittoon.
Updated
Rapport om verksamhet
Updated

Lisätietoja: 
jäsenasiat
09 8873 0244  yhdistykset@kennelliitto.fi