Jäsenyhdistyksiämme ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, rotua harrastavat yhdistykset, valtakunnalliset rotuyhdistykset, lajiliitot, koiratoimintaa toteuttavat yhdistykset ja metsästysseurat.

Jäsenyhdistyksen edut

Kennelliiton alaisena jäsenyhdistyksenä yhdistyksellä on mahdollisuus muun muassa järjestää Kennelliiton virallisia kokeita ja näyttelyitä.

Luottamustehtävien haltijat voivat Kennelliiton jäseninä Omakoira-palvelun kautta hoitaa yhdistyksen asioita. Omakoira-palvelussa voi muun muassa tehdä toimintailmoituksen ja hakea kokeita sekä näyttelyitä.

Kennelliiton jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan oman edustajansa kolmen vuoden välein kokoontuvaan yleiskokoukseen edustamaan yhdistystä.

Yhdistysten tiedot ajan tasalle Omakoiran kautta

Jäsenyhdistykset voivat ylläpitää sähköisesti omien yhdistystensä yhteystietoja sekä luottamustehtäviä suoraan Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Yhteystiedot ja luottamustehtävät kannattaa päivittää heti, kun niissä tapahtuu muutoksia. Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa edellisen vuoden jäsenmäärän Omakoirassa. Jos palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi toimintailmoituksen tehdä alla olevilla lomakkeilla.

Lue lisää Omakoira-palvelusta

Kennelliiton jäsenyhdistysten tulee vuosittain toimittaa toimintailmoitus kennelpiiriinsä 31.3. mennessä.

kennelpiirit

Hakeminen jäsenyhdistykseksi

Kennelliiton jäsenyys vaatii aina kennelpiirin jäsenyyden ja jäsenyhdistyshakemuksen. Hakemus toimitetaan yhdistyksen kotipaikkakunnan kennelpiiriin. Kennelpiiri toimittaa hakemuksen Kennelliittoon, missä Kennelliiton hallitus käsittelee jäsenyhdistyshakemuksen.

Liittoon kuuluu yli sata rotujärjestöä ja rotua harrastavaa yhdistystä sekä satoja rotuyhdistyksiä, koirakerhoja ja metsästysyhdistyksiä.

Kennelpiirit

Kennelpiirien yhteystiedot

Hakeminen rotua harrastavaksi yhdistykseksi tai rotujärjestöksi

Oheisissa lomakkeissa on vaatimukset ja ohjesäännöt koskien rotuyhdistyksen hakemista rotua harrastavaksi yhdistykseksi ja rotua harrastavan yhdistyksen hakemista rotujärjestöksi.

Lisätietoja: 
Kirsi Nottegar, 09 8873 0225, kirsi.nottegar@kennelliitto.fi