Rekisteröinti alkaa pentueilmoituksella

Pentue rekisteröidään kasvattajan tekemän pentueilmoituksen perusteella. Kasvattaja on yleensä pentujen emän omistaja, mutta omistaja voi myös luovuttaa kasvatusoikeuden toiselle henkilölle.

Pentueilmoitus on tehtävä neljän kuukauden sisällä pentujen syntymästä. Koko pentue on ilmoitettava rekisteriin samanaikaisesti. Pentueilmoitukseen sisältyy myös astutustodistus, jonka pentueen isän omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan.

Kasvattajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja hänellä tulee olla vakituinen asuinpaikka Suomessa. Kasvattajiksi voidaan merkitä enintään kolme henkilöä. Jos pentueen vanhemmille on ilmoitettu useampia omistajia, tarvitaan rekisteröintiin kaikkien omistajien hyväksyntä. Kannattaa varmistaa, että sekä nartun että uroksen omistajatiedot ovat Kennelliiton rekisterissä ajan tasalla jo etukäteen, jotta vaadittavat omistajamuutokset eivät viivytä pentujen rekisteröintiä.

Kasvattaja voi tehdä sähköisen pentuerekisteröinnin Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Sähköisen palvelun käyttö kannattaa, sillä se nopeuttaa rekisteröintiä. Voit myös tulostaa pentueilmoituksen tämän sivun alalaidasta ja toimittaa sen Kennelliittoon postitse.

Rekisteröidessäsi pentueen Kennelliiton Omakoira-palveluun, voit ottaa koko pentueelle ilmaisen Agria Henki Pentu -vakuutuksen. Ks. Agrian pentuvakuutuksen tuoteseloste alta:

 

Rekisteröinnin edellytykset

Pentueen molempien vanhempien tulee olla rekisteröityjä. Jos vanhempana on suomalaisessa omistuksessa oleva tuontikoira, tulee se rekisteröidä Kennelliittoon ennen pentueen rekisteröintiä. Jalostuslainaan tuotu ulkomainen koira tulee rekisteröidä tuontikoirana viimeistään sen jälkeen, kun sen ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen syntymästä on kulunut 12 kuukautta, jos sitä tämän jälkeen käytetään jalostukseen Suomessa. Ulkomaisen koiran on oltava FCI:n tunnustamassa rekisterissä ja kasvattajan tulee lähettää pentueilmoituksen yhteydessä rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat.

Kun pentueen vanhempi on ulkomainen koiran, jota ei aiemmin ole käytetty jalostukseen Suomessa, tulee pentueen rekisteröinnin yhteydessä toimittaa oheiset dokumentit:

 • rekisteritodistuksen kopio
 • tieto tunnistusmerkinnästä
 • koiran omistajatiedot sekä omistajan kirjallinen allekirjoitettu hyväksyntä pentueen rekisteröimisestä (lomake sivun alalaidassa)
 • kopiot mahdollisesti vaadittavista tai tallennettavaksi haluttavista terveystutkimuslausunnosta ja muista todistuksista
 • kivestodistus (urokset)

Ulkomaalaisen koiran tiedot voi lisätä järjestelmään Omakoira-palvelun kautta (Koirat -> Pentueet -> Ulkomainen koira). Tämä tulee tehdä hyvissä ajoin ennen pentueilmoituksen tekemistä.

Kun käytetään keinosiemennystä, vaaditaan edellisten lisäksi myös:

 • todistus sperman omistajuudesta, jos sperman omistaa joku muu, kuin uroksen omistaja
 • spermanottotodistus tai vastaava, josta ilmenee vähintään uroksen virallinen nimi ja rekisterinumero
 • keinosiemennystodistus (siementävä eläinlääkäri toimittaa Kennelliittoon)

Lue lisää:

Molempien vanhempien sekä pentujen tulee olla tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkintöjä tekevät eläinlääkärit sekä Kennelliiton tunnistusmerkitsijät.

Pentueen isän tulee olla tervekiveksinen. Tieto normaaleista kiveksistä tallentuu urokselle automaattisesti sen saadessa palkinnon virallisesta näyttelystä tai suorittaessa Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastuksen. Jos urokselle ei ole aiemmin merkitty jalostustietojärjestelmään tietoa normaaleista kiveksistä, tulee pentue ilmoituksen mukaan liittää eläinlääkärin antama kivestodistus. Pentueen isän tulee olla vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen todistuksen antohetkellä.

Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta ja sen saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä, jos PEVISA-ehdot sen sallivat. Pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, jonka jälkeen narttu asetetaan 12 kuukauden mittaiseen jalostuskieltoon. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus tulee toimittaa Kennelliittoon sähköisesti etukäteen tai pentueilmoituksen liitteenä. Kymmenen vuotta täyttänyttä narttua ei saa astuttaa.

Kaikkia rotuja koskevat ehdot

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

 • Mikäli pentueen vanhemmilla, tai edes toisella vanhemmista, on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, asetetaan pennut pysyvään jalostuskieltoon. Nämä tutkimukset ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus ja lisäksi 1.1.2025 alkaen kyynärnivelen inkongruenssikuvaus ja olkanivelen osteokondroosikuvaus.
 • Liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset asetetaan pysyvään jalostuskieltoon (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %).
 • Kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään, ellei rotukohtaisissa erityisehdoissa toisin määritellä.
 • Kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään. Luonnontöpöhäntäisenä (T-box -mutaatio) syntyneen pennun töpöhäntäisyys merkitään rekisteriin alle 10 vrk:n ikäisenä saadun eläinlääkärin tai Kennelliiton virallisen näytteenottajan todistuksen perusteella tai geenitestituloksen perusteella. Geenitestin voi teettää missä iässä tahansa. Tulokset hyväksytään laboratorioista Genoscoper Oy (tilattavissa osana MyDogDNA -testipakettia), Laboklin  ja Movet Oy.

PEVISA-ohjelmat

Lisäksi pentujen rekisteröinnin ehtona on yli sata rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa ja muita rotukohtaisia erityisehtoja. Kaikki terveystutkimukset ja niihin liittyvät lausunnot on oltava annettuja ja voimassa ennen astutusta. Tutustu oman rotusi vaatimuksiin.

Rekisteröintimaksut

Pentujen rekisteröinnistä peritään maksu, johon vaikuttaa Kennelliiton ja rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen/rotuyhdistyksen jäsenyys, mahdollinen kennelnimi sekä kasvattajasitoumus. Katso rekisteröintimaksut hinnastosta.

Pentueen rekisteröintimaksu nousee porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Lisämaksulla voidaan rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta kasvattajaa kohden. Koiralla voi olla vain yksi lisämaksulla rekisteröity pentue, jos lisämaksu on määräytynyt koiraa koskevasta syystä.

Lisämaksua peritään:

 • jos pentuetta ei ole rekisteröity neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä, mikäli Kennelliitto ei ole myöntänyt lisäaikaa
 • jos narttu on astutettu alle 18 kuukauden ikäisenä
 • jos yli 8-vuotias narttu on astutettu ilman astutushetkellä voimassa olevaa eläinlääkärintodistusta, mutta se on annettu astutuksen jälkeen
 • jos koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon
 • jos PEVISA-ehdot eivät täyty astutushetkellä, mutta täyttyvät pentuetta rekisteröitäessä
 • neljännestä pentueesta alkaen, jos kasvattajalla ei ole FCI:n hyväksymää kennelnimeä
 • jos koira tai pentue rekisteröidään poikkeusluvalla

Koiralle kuitenkin sallitaan useampi lisämaksullinen pentue, jos lisämaksun syynä on astutushetkellä puuttuva tai vanhentunut PEVISA-tutkimus ja PEVISA-ehdot täyttyvät pentuetta rekisteröitäessä.

Opastusta pennutukseen ja kasvatukseen liittyen

Tutustu myös Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan. Kasvattamiseen liittyvää opastusta saat kennelpiirien järjestämillä Kasvattajan peruskursseilla ja jalostukseen liittyvää neuvontaa tarjoavat myös oman rotusi rotujärjestö tai rotuyhdistys.

Pentueen rekisteröintiin liittyvät säännöt ja ohjeet

The form can be filled and saved
Kasvattajasitoumus (täytettävä)
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 31.12.2021
Kasvattajasitoumus (täytettävä)
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Downloadable file
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Updated
Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated
Downloadable file
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.5.2024.
Updated
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 20.5.2024.
Updated
Downloadable file
Tunnistusmerkintäohje
Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. Voimassa 1.8.2022 alkaen.
Updated 26.4.2022
Tunnistusmerkintäohje
Koirien tunnistusmerkintään liittyvät ohjeet ”Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä” ja ”Tunnistusmerkitsijäohje” on yhdistetty uuteen Tunnistusmerkintäohjeeseen. Ohjeet koskevat voimaantulon jälkeen syntyneitä pentueita. Voimassa 1.8.2022 alkaen.
Updated
Downloadable file
Keinosiemennystä koskevat määräykset ja ohjeet
Dokumentissa esitetään koirien keinosiemennykseen liittyvät eettiset näkökulmat sekä siementämiseen, sperman keräämiseen ja pentueiden rekisteröintiin liittyvät määräykset ja ehdot. Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Updated 30.5.2018
Keinosiemennystä koskevat määräykset ja ohjeet
Dokumentissa esitetään koirien keinosiemennykseen liittyvät eettiset näkökulmat sekä siementämiseen, sperman keräämiseen ja pentueiden rekisteröintiin liittyvät määräykset ja ehdot. Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Updated
Bestämmelser för och direktiv om artificiell insemination
Updated
Downloadable file
Pentueilmoituksen tekeminen ja pentujen lisääminen Kennelliiton pentulistalle Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten pentueilmoitus eli pentueen tietojen ilmoittaminen rekisteriin tehdään Omakoira-palvelussa. Ilmoitus on tulostettava mukaan, kun pennut viedään tunnistusmerkittäväksi. Pentueilmoituksen yhteydessä kasvattaja voi halutessaan lisätä pennut Kennelliiton pentulistalle ja hakea pennuille ilmaisen Agria pennun henkivakuutuksen. Pentueilmoituksen tekeminen Omakoira-palvelun kautta nopeuttaa pentujen rekisteripapereiden saamista ja säästää rekisteröintikustannuksissa. Sähköisen pentueilmoituksen tekeminen on mahdollista vain Kennelliiton jäsenille. Ohjetta on päivitetty 29.3.2023.
Updated 29.3.2022
Pentueilmoituksen tekeminen ja pentujen lisääminen Kennelliiton pentulistalle Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten pentueilmoitus eli pentueen tietojen ilmoittaminen rekisteriin tehdään Omakoira-palvelussa. Ilmoitus on tulostettava mukaan, kun pennut viedään tunnistusmerkittäväksi.
Pentueilmoituksen yhteydessä kasvattaja voi halutessaan lisätä pennut Kennelliiton pentulistalle ja hakea pennuille ilmaisen Agria pennun henkivakuutuksen. Pentueilmoituksen tekeminen Omakoira-palvelun kautta nopeuttaa pentujen rekisteripapereiden saamista ja säästää rekisteröintikustannuksissa. Sähköisen pentueilmoituksen tekeminen on mahdollista vain Kennelliiton jäsenille. Ohjetta on päivitetty 29.3.2023.
Updated

Pentueen rekisteröintiin liittyvät lomakkeet

Voit valtuuttaa toisen henkilön noutamaan pentueen rekisteritodistuksen puolestasi tällä valtakirjalla.

The form can be filled and saved
Pentueilmoitus
Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Updated 16.10.2023
Pentueilmoitus
Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Updated
Valpkullsanmälan
Updated
Litter registration application
Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
Updated
The form can be filled and saved
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (täytettävä)
Tällä lomakkeella koiran omistaja voi väliaikaisesti luovuttaa omistamansa koiran jalostusoikeuden toiselle henkilölle. Lomake on voimassa 1.4.2021 alkaen.
Updated 5.4.2023
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (täytettävä)
Tällä lomakkeella koiran omistaja voi väliaikaisesti luovuttaa omistamansa koiran jalostusoikeuden toiselle henkilölle. Lomake on voimassa 1.4.2021 alkaen.
Updated
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (ifyllbar)
Formuläret gäller från 1.4.2021.
Updated
Agreement on transfer of breeding rights (fill in)
Updated
The form can be filled and saved
Ilmoitus jalostuskieltoon asettamisesta
Tällä lomakkeella kasvattaja ilmoittaa koiransa jalostuskieltoon. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse osoitteeseen Rekisteröinti PL 20, 79101 Leppävirta. Lomake on päivitetty 4.1.2024.
Updated 15.1.2024
Ilmoitus jalostuskieltoon asettamisesta
Tällä lomakkeella kasvattaja ilmoittaa koiransa jalostuskieltoon. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse osoitteeseen Rekisteröinti PL 20, 79101 Leppävirta. Lomake on päivitetty 4.1.2024.
Updated
Anmälan om beläggande av avelsförbud
Den ifyllda blanketten skickas per e-post till rekisterointi@kennelliitto.fi eller per post till Rekisteröinti PL 20, 79101 Leppävirta. Uppdaterad 4.1.2024.
Updated