Kennelklubben registrerar kullen, om dess uppfödare är stadigvarande bosatt i Finland och kullens föräldrar uppfyller registreringskraven. Hundregistrets prefix är FI och ER. Dessutom finns ett register för hundar som inte får användas för avel, dess prefix är EJ. Blandrasiga hundar kan anmälas till Kennelklubbens id-märkningsregister.

Valpkullsanmälan och uppfödaren

Kullen registreras utifrån en valpkullsanmälan som görs av uppfödaren. Valpkullsanmälan ska göras inom fyra månader efter att valparna fötts. Hela kullen ska registerföras samtidigt. Valpkullsanmälan omfattar även ett parningsbevis som ägaren till kullens fader styrker med sin underskrift. Uppfödaren är vanligtvis ägare till kullens moder, men ägaren kan även ge sin uppfödningsrätt till en annan person. Valpägaren kan inte själv anmäla sin valp för registrering.

Uppfödaren ska ha fyllt 18 år. Som uppfödare kan registreras högst tre personer. Om flera ägare har angetts som ägare till valpkullens föräldrar, behövs allas godkännande för registrering av valpkullen. Det lönar sig redan i förväg att säkerställa att både tikens och hanens ägaruppgifter är à jour i Kennelklubbens register, så att registreringen av valpkullen inte fördröjs på grund av de ägaranmälningar som krävs.

En uppfödare kan registrera sin valpkull elektroniskt på Omakoira-medlemstjänsten. Det lönar sig att använda den digitala tjänsten för registrering, eftersom registreringsprocessen går då snabbare. För att dessutom kunna registrera sin valpkull till nedsatt pris krävs bland annat att valpkullsanmälan görs på Omakoira.

Valpkullsanmälan kan också göras på papper med den blankett som finns i nedre kanten av denna sida. Blanketten fylls i och skickas till Kennelklubben per post.

Förutsättningar för registrering

Valpens båda föräldrar ska vara registrerade. En tik som importerats ska registreras i Kennelklubbens register senast i samband med att dess valpar registreras. Om valpkullens fader är en importerad hanhund eller är i utländsk ägo men har lånats för avelsbruk i Finland, ska den registreras till Finland senast 12 månader efter den första valpkullens födsel. En utländsk hanhund ska vara registrerad i ett av FCI erkänt register och uppfödaren ska i samband med valpkullsanmälan lämna in för valpkullsregistreringen nödvändiga dokument.

Båda föräldrar samt valparna ska vara id-märkta. Id-märkningar görs av veterinärer samt av Kennelklubben auktoriserade id-märkare.

Kullens fader ska ha friska testiklar. Information om att hanen har normala testiklar sparas automatiskt då den premieras på en officiell utställning eller blir godkänd i Kennelklubbens avelsgranskning av exteriör. Till valpkullsanmälan fogas veterinärens testikelintyg, om det i avelsdatasystemet inte finns information från tidigare om att hanen har normala testiklar.

Högst fem valpkullar kan tas på en tik. Tiden mellan valpningarna ska vara minst 10 månader, men kortare intervall tillåts en gång för en tik som är yngre än 8 år utan att dispens behövs. Därefter ska mellanrummet till nästa valpning dock vara minst 12 månader. Till valpkullsanmälan av en valpkull som fötts av en över 8 år gammal tik måste bifogas ett veterinärintyg som utfärdats före parningen, där det sägs att tiken är frisk och i god kondition och att valpningen inte innebär risk för tikens hälsa.

Villkor som gäller alla raser, PEVISA-program och andra rasspecifika specialvillkor

Kennelklubben har registreringsvillkor för alla raser. Syftet med dessa villkor är att fastställa gränserna i hälsofrågor. Villkoren är följande:

 • Om kullens föräldrar, eller en av föräldrarna har fått det sämsta resultatet i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar, kan valparna endast registreras i EJ-registret. Dessa undersökningar är höft- och armbågsledsröntgen, patellaluxationsundersökning samt spondylosröntgen.
 • Avkommor till föräldrar som är för nära släkt kan endast registreras i EJ-registret (fadern/modern i kombination med avkomman eller hela syskon i inbördes kombination, då är valparnas inavelsgrad alltid minst 25 %).
 • Två merlefärgade hundar får inte paras sinsemellan.
 • Två stubbsvansade hundar (stubbsvans som orsakats av en T-box-mutation) får inte paras sinsemellan. Uppgift om stubbsvanshet hos valpar som fötts som naturligt stubbsvansade (T-box-mutation) införs i registret utifrån ett veterinärintyg som utfärdats vid en ålder under 10 dygn eller utifrån resultatet av ett gentest. Kennelklubben godkänner resultat från laboratorierna Genoscoper Oy (kan beställas som en del av testpaketerna MyDogDNA PASS och  MyDogDNA LITE), Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy.

Dessutom finns det över hundra rasspecifika PEVISA-program och andra rasspecifika specialvillkor som utgör villkor för registrering av valpar. Resultaten från alla hälsoundersökningar som krävs för registrering ska ha utfärdats innan betäckning och ska vara giltiga. Läs mer om kraven för din ras.

  Registreringsavgifter

  För registreringen av valpar faktureras en avgift. Avgiften påverkas av medlem­skapet i Kennelklubben och rasföreningen, eventuellt kennelnamn och uppfödar­förbindelse. Registreringsavgifterna anges i prislistan.

   Bestämmelser och instruktioner gällande vaplkullens registrering

  Blanketter för registrering av valpkullen

   

  Andra instruktioner gällande valpning och registrering

  Bekanta dig med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. På Uppfödarengs grundkurs får du instruktioner gällande uppfödning. Den egna rasens specialklubb eller rasförening ger rådgivning gällande avel.