Kennelklubben registrerar kullen, om dess uppfödare är stadigvarande bosatt i Finland och kullens föräldrar uppfyller registreringskraven. Hundregistrets prefix är FI och ER. Dessutom finns ett register för hundar som inte får användas för avel, dess prefix är EJ. Blandrasiga hundar kan anmälas till Kennelklubbens id-märkningsregister.

Valpkullsanmälan och uppfödaren

Kullen registreras utifrån en valpkullsanmälan som görs av uppfödaren. Valpkullsanmälan ska göras inom fyra månader efter att valparna fötts. Hela kullen ska registerföras samtidigt. Valpkullsanmälan omfattar även ett parningsbevis som ägaren till kullens fader styrker med sin underskrift. Uppfödaren är vanligtvis ägare till kullens moder, men ägaren kan även ge sin uppfödningsrätt till en annan person. Valpägaren kan inte själv anmäla sin valp för registrering.

Uppfödaren ska ha fyllt 18 år. Som uppfödare kan registreras högst tre personer. Om flera ägare har angetts som ägare till valpkullens föräldrar, behövs allas godkännande för registrering av valpkullen. Det lönar sig redan i förväg att säkerställa att både tikens och hanens ägaruppgifter är à jour i Kennelklubbens register, så att registreringen av valpkullen inte fördröjs på grund av de ägaranmälningar som krävs.

En uppfödare kan registrera sin valpkull elektroniskt på Omakoira-medlemstjänsten. Det lönar sig att använda den digitala tjänsten för registrering, eftersom registreringsprocessen går då snabbare. För att dessutom kunna registrera sin valpkull till nedsatt pris krävs bland annat att valpkullsanmälan görs på Omakoira.

Valpkullsanmälan kan också göras på papper med den blankett som finns i nedre kanten av denna sida. Blanketten fylls i och skickas till Kennelklubben per post.

När du registrerar din valpkull till Kennelklubbens OmaKoira-tjänst, kan du teckna en gratis livförsäkring för valpkullen. 

 

Förutsättningar för registrering

Valpens båda föräldrar ska vara registrerade. En tik som importerats ska registreras i Kennelklubbens register senast i samband med att dess valpar registreras. Om valpkullens fader är en importerad hanhund eller är i utländsk ägo men har lånats för avelsbruk i Finland, ska den registreras till Finland senast 12 månader efter den första valpkullens födsel om hanen används i avel i Finland efter detta. En utländsk hanhund ska vara registrerad i ett av FCI erkänt register och uppfödaren ska i samband med valpkullsanmälan lämna in för valpkullsregistreringen nödvändiga dokument.

Båda föräldrar samt valparna ska vara id-märkta. Id-märkningar görs av veterinärer samt av Kennelklubben auktoriserade id-märkare.

Kullens fader ska ha friska testiklar. Information om att hanen har normala testiklar sparas automatiskt då den premieras på en officiell utställning eller blir godkänd i Kennelklubbens avelsgranskning av exteriör. Till valpkullsanmälan fogas veterinärens testikelintyg, om det i avelsdatasystemet inte finns information från tidigare om att hanen har normala testiklar.

Högst fem valpkullar kan tas på en tik. Tiden mellan valpningarna ska vara minst 10 månader, men kortare intervall tillåts en gång för en tik som är yngre än 8 år utan att dispens behövs. Därefter ska mellanrummet till nästa valpning dock vara minst 12 månader. Till valpkullsanmälan av en valpkull som fötts av en över 8 år gammal tik måste bifogas ett veterinärintyg som utfärdats före parningen, där det sägs att tiken är frisk och i god kondition och att valpningen inte innebär risk för tikens hälsa.

Villkor som gäller alla raser

Kennelklubben har registreringsvillkor för alla raser. Syftet med dessa villkor är att fastställa gränserna i hälsofrågor. Villkoren är följande:

 • Om kullens föräldrar, eller en av föräldrarna har fått det sämsta resultatet i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar, kan valparna endast registreras i EJ-registret. Dessa undersökningar är höft- och armbågsledsröntgen, patellaluxationsundersökning samt spondylosröntgen.
 • Avkommor till föräldrar som är för nära släkt kan endast registreras i EJ-registret (fadern/modern i kombination med avkomman eller hela syskon i inbördes kombination, då är valparnas inavelsgrad alltid minst 25 %).
 • Två merlefärgade hundar får inte paras sinsemellan.
 • Två stubbsvansade hundar (stubbsvans som orsakats av en T-box-mutation) får inte paras sinsemellan. Uppgift om stubbsvanshet hos valpar som fötts som naturligt stubbsvansade (T-box-mutation) införs i registret utifrån ett veterinärintyg som utfärdats vid en ålder under 10 dygn eller utifrån resultatet av ett gentest. Kennelklubben godkänner resultat från laboratorierna Genoscoper Oy (kan beställas som en del av testpaketet MyDogDNA), Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy.

PEVISA-program

Dessutom finns det över hundra rasspecifika PEVISA-program och andra rasspecifika specialvillkor som utgör villkor för registrering av valpar. Resultaten från alla hälsoundersökningar som krävs för registrering ska ha utfärdats innan betäckning och ska vara giltiga. Läs mer om kraven för din ras.

  Registreringsavgifter

  För registreringen av valpar faktureras en avgift. Avgiften påverkas av medlem­skapet i Kennelklubben och rasföreningen, eventuellt kennelnamn och uppfödar­förbindelse. Registreringsavgifterna anges i prislistan.

  Handledning gällande valpning och uppfödning

  Bekanta dig med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. På Uppfödarengs grundkurs får du instruktioner gällande uppfödning. Den egna rasens specialklubb eller rasförening ger rådgivning gällande avel.

  Bestämmelser och instruktioner gällande vaplkullens registrering

  The form can be filled and saved
  Uppfödarförbindelse
  Träder i kraft 1.1.2022.
  Uppdaterad 30.5.2018
  Kasvattajasitoumus
  Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
  Uppdaterad
  Uppfödarförbindelse
  Träder i kraft 1.1.2022.
  Uppdaterad
  Downloadable file
  Grundregler för hundägare och -innehavare
  Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
  Uppdaterad 30.5.2018
  Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
  Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
  Uppdaterad
  Grundregler för hundägare och -innehavare
  Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
  Uppdaterad
  Downloadable file
  Kennelklubbens registreringsbestämmelser
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
  Uppdaterad 21.12.2022
  Kennelklubbens registreringsbestämmelser
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2022.
  Uppdaterad
  Övriga versioner
  Kennelliiton koirarekisteriohje 2023
  Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
  Uppdaterad
  Kennelklubbens registreringsbestämmelser
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
  Uppdaterad
  Downloadable file
  PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
  Uppdaterad
  PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot 2023
  Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 26.1.2023.
  Uppdaterad
  PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
  Uppdaterad

  Blanketter för registrering av valpkullen

  The form can be filled and saved
  Valpkullsanmälan
  I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
  Uppdaterad 30.5.2018
  Pentueilmoitus
  Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Lomake on päivitetty päivitetty 27.1.2017. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
  Uppdaterad
  Valpkullsanmälan
  I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
  Uppdaterad
  Litter registration application
  Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
  Uppdaterad
  The form can be filled and saved
  Registrering av importerad hund
  Uppdaterad 11.4.2022.
  Uppdaterad 11.4.2022
  Tuontikoiran rekisteröinti
  Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
  Uppdaterad
  Registrering av importerad hund
  Uppdaterad 11.4.2022.
  Uppdaterad