Kurssin tavoite

• Yleisen koiratietouden lisääminen mm. koiran terveydestä, perinnöllisyydestä sekä jalostuksen perusteista
• Perustiedon jakaminen aloittelevalle koirankasvattajalle
• Koirankasvatukseen liittyvän tiedon antaminen myös urosten omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille
• Kennelnimen anomisen mahdollistaminen
• Valmiuksien antaminen kasvattajan jatkokurssille osallistumiseen

Kurssiohjelman painopisteet

• Koiran luonne, rakenne ja terveys sekä näiden merkitys kasvatuksessa
• Perinnöllisyyden perusteet ja merkitys kasvatustoiminnassa
• Synnytys ja pentueen hoito
• Kasvatukseen liittyvät säännöt ja määräykset

Miten kurssille ilmoittaudutaan

Kursseista ilmoitetaan Kennelliiton tapahtumakalenterissa,  kennelpiirien nettisivuilla sekä lisäksi Koiramme-lehdessä.
Kurssin toteutuksesta vastaa kennelpiirin aluekouluttaja. Osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli osallistujamäärä on rajoitettu.

Löydät aluekouluttajien yhteystiedot täältä.

Lisätietoa kurssista

Osallistujille toimitetaan sähköpostitse kurssiaikataulu noin viikkoa ennen tapahtumaa. Kurssimateriaali on ladattavissa ja tulostettavissa tämän sivun alareunassa. Jos haluat, voit tilata valmiiksi tulostetun materiaalin Showlinkin verkkokaupasta. Kasvattajan käsikirja jaetaan osallistujille kurssipaikalla.

Kasvattajan peruskurssilla on lopputentti, jonka läpäisseille lähetetään kurssitodistus.
Jos kurssitodistus on kadonnut, kysy ensin sen piirin aluekouluttajalta todistusta, missä olet alkuperäisen kurssin käynyt.

Alla kasvattajan peruskurssin materiaali suomeksi ja ruotsiksi. Kurssimateriaalia ei saa julkaista kaupallisessa tarkoituksessa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilman Suomen Kennelliiton lupaa.