Kuvausikä

Kuvaus voidaan suorittaa koiran täytettyä 12 kuukautta.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Koiran omistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Leikattu koira saa merkinnän operoitu, joka rinnastetaan jalostuskäytössä huonoimman luokan mukaiseen tulokseen.

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä, kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon. Koiralle tulee tilata lähete, jotta kuvat voidaan toimittaa Kennelliittoon. Kuvia arvostelevat eläinlääkärit löytyvät tästä linkistä. Lausunto toimitetaan sähköpostitse lausunnon kirjaamisen jälkeen.  Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen. HUOM! Inkongruenssilausunto annetaan vain tietyille roduille. Cockerspanielit voivat poikeuksellisesti saada sekä kyynärdysplasilausunnon että inkongruenssilausunnon, mutta kyynärdysplasialausunto tai -lähete tulee olla tilattuna ennen inkongruenssilähetteen tilaamista.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen vuoksi muuttua. Koiran kyynärnivelet voidaan uusintakuvata ingruenssilausuntoa varten aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lausuntomaksu maksetaan lähetteen tilaamisen yhteydessä.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Kennelliiton asiantuntijapaneelissa.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu 42 € on (2 x normaalihintainen lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä valitus sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset(at)kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kennelliiton palvelut – Röntgentutkimukset c/o Showlink Oy, PL 20 79101 Leppävirta.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen kokonaislausunto muuttuu.
Paneelin päätös on lopullinen ja korvaa aiemman lausunnon. Koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta lausuntoa varten.

Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty 23.6.2022
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2022 alkaen. (päivitetty rotulista 1.7.2022 alkaen)
Päivitetty
Muut versiot
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden). Gäller från 1.1.2023.
Päivitetty
Guidelines for radiographic screening and grading of elbow joint incongruity in short-limbed and chondrodystrophic breeds (Elbow Incongruity Guidelines)
Hereditary elbow incongruity in chondrodystrophic and other short-limbed and certain small breeds is subject to radiographic screening and elbow joints are graded in collect data for breeding purposes. Valid from 1. January 2022 (updated with breed list from 1. July 2022)
Päivitetty
Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja. Lista voimassa 1.4.2023 alkaen.
Päivitetty 16.3.2023
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista 1.4.2023
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja. Lista voimassa 1.4.2023 alkaen.
Päivitetty
Lista på raser som ges utlåtanden armbågsledsinkongruens (INC)
Raser som anges i denna lista kan endast erhålla armbågsledsutlåtanden som getts enligt direktiv om röntgenundersökning av armbågsledsinkongruens (INC). Gäller från 1.4.2023.
Päivitetty
List of breeds subject to Guidelines for screening of Elbow Incongruity (INC)
Breeds listed in this document are screened for Elbow Incongruity (INC) only, instead of regular Elbow Dysplasia (ED) screening. List valid as of 1.4.2023.
Päivitetty
Downloadable file
Kyynärnivelten ED- ja INC-kuvausten rotulista
Rodut, jotka voivat 1.7.2022 alkaen saada kyynärdysplasialausunnon (ED) lisäksi kyynärnivelten inkongrenssilausunnon (INC) .
Päivitetty 2.9.2022
Kyynärnivelten ED- ja INC-kuvausten rotulista
Rodut, jotka voivat 1.7.2022 alkaen saada kyynärdysplasialausunnon (ED) lisäksi kyynärnivelten inkongrenssilausunnon (INC) .
Päivitetty
ED- och INC-raser
Lista över de raser som fr.o.m. 1.7.2022 kan få utlåtande om inkongruens (INC) utöver armbågsdysplasutlåtande (ED)
Päivitetty
Breed list of Elbow screening
List of breeds which as from 1. July 2022 in addition of screening for Elbow Dysplasia (in accordance with instructions of International Elbow Working Group guideline, can be screened also for Elbow Incongruity (INC):
Päivitetty