Kuvausikä

Kuvaus voidaan suorittaa koiran täytettyä 12 kuukautta.

Kuvauksen suorittaminen

Röntgenkuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten.

Koiran omistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Leikattu koira saa merkinnän operoitu, joka rinnastetaan jalostuskäytössä huonoimman luokan mukaiseen tulokseen.

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä, kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon. Koiralle tulee tilata lähete, jotta kuvat voidaan toimittaa Kennelliittoon. Kuvia arvostelevat eläinlääkärit löytyvät tästä linkistä. Lausunto toimitetaan sähköpostitse lausunnon kirjaamisen jälkeen.  Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen. HUOM! Inkongruenssilausunto annetaan vain tietyille roduille. Cockerspanielit voivat poikeuksellisesti saada sekä kyynärdysplasilausunnon että inkongruenssilausunnon, mutta kyynärdysplasialausunto tai -lähete tulee olla tilattuna ennen inkongruenssilähetteen tilaamista.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu lausunto voi uusintakuvauksen vuoksi muuttua. Koiran kyynärnivelet voidaan uusintakuvata ingruenssilausuntoa varten aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lausuntomaksu maksetaan lähetteen tilaamisen yhteydessä.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa kuvien arviointia Kennelliiton asiantuntijapaneelissa.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu 42 € on (2 x normaalihintainen lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä valitus sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset(at)kennelliitto.fi. Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kennelliiton palvelut – Röntgentutkimukset c/o Showlink Oy, PL 20 79101 Leppävirta.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen kokonaislausunto muuttuu.
Paneelin päätös on lopullinen ja korvaa aiemman lausunnon. Koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta lausuntoa varten.

Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden). Gäller från 1.1.2023.
Updated
Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille voidaan antaa inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja joko ensisijaisena kyynärnivellausuntona tai toissijaisena lausuntona. Lista päivitetty 6.6.2023.
Updated 6.6.2023
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista 1.4.2023
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille voidaan antaa inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja joko ensisijaisena kyynärnivellausuntona tai toissijaisena lausuntona. Lista päivitetty 6.6.2023.
Updated
Lista på raser som ges utlåtanden armbågsledsinkongruens (INC)
I detta dokument har listats de raser som kan erhålla utlåtanden om armbågsledsinkongruens (INC), antingen som det primära armbågsledsutlåtandet eller som ett sekundärt utlåtande. Listan har uppdaterats 6.6.2023.
Updated
List of breeds subject to Guidelines for screening of Elbow Incongruity (INC)
Breeds listed in this document can be screened for Elbow Incongruity (INC), either as the primary screening method or as the secondary screening method. List has been updated on 6.6.2023.
Updated