Kennelliitto käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen perusteella annettujen lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten vaatimalla tavalla.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on eri organisaatioissa kerätty, ja miten niitä käytetään.

Kennelliitto ylläpitää rekisteriä jäsenistään. Tämän lisäksi kaikkien Kennelliiton rekisterissä olevien koiranomistajien ja koirankasvattajien tiedot löytyvät koirarekisteristä. Henkilö voi itse päättää, haluaako hän tietonsa näkyville kaikille avoimeen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Kennelliiton tietosuojaseloste löytyy täältä.