Pohjoismaisen Kennelunioni PKU:n laatimissa Rotukohtaisissa ohjeissa liioiteltujen piirteiden huomioimisesta koiran ulkomuodon arvostelussa eli RKO-ohjeissa kiinnitetään huomiota erityisesti koirien liioiteltuihin piirteisiin sekä perusrakennetta ja terveyttä heikentäviin rotukohtaisiin riskikohtiin. Ohjeiden mukaan ulkomuototuomareiden ei tule palkita koiranäyttelyissä korkeasti koiria, joilla on liioiteltuja rotupiirteitä. Näin he voivat vaikuttaa positiivisesti koirien terveyteen ja rodunjalostuksen suuntaan.

Koiran tulee liikkua ja hengittää normaalisti

RKO-ohjeet perustuvat laajaan yhteistyöhön ulkomuototuomareiden, rotujärjestöjen ja eläinlääkäreiden välillä sekä eläinvakuutuksia myöntävien yhtiöiden tilastoihin.

RKO-ohjeissa listattiin alun perin 39 rotua, jotka vaativat tuomarilta erityistä huomiota mahdollisten liioiteltujen piirteiden vuoksi. Tällä hetkellä tarkkailtavia rotuja on 41. Mukana on muun muassa lyhytkalloisia rotuja, kääpiörotuja, erittäin suurikokoisia
molossirotuja sekä rotuja, joissa esiintyy liioiteltuja muutoksia luuston pituuskasvussa.

Rodun arvostelun jälkeen tuomari kirjoittaa havainnoistaan raportin, joka toimitetaan myös rotujärjestöille. Raporttien avulla seurataan rotujen tilannetta ja päivitetään rotukohtaisia ohjeita. Tuomarit voivat kirjoittaa raportteja myös muista kuin ohjeissa mainituista roduista. Tällöin rotuja voidaan ottaa tarkkailtavaksi ja tarvittaessa lisätä niitä rotukohtaisiin ohjeisiin.

RKO-ohjeiden mukaan kaikkien koirien tulee pystyä hengittämään hyvin. Niillä ei saa olla ongelmia silmissä, purennassa tai hampaissa, ihossa ja turkissa, liikkeissä tai käyttäytymisessä. Koira ei saa olla ylipainoinen. Koiraa ei myöskään saa esittää liioitellulla tavalla. 

Rotukohtaiset liioitellut piirteet voivat liittyä esimerkiksi koiran rakenteeseen, käyttäytymiseen, liikkeisiin, silmiin, korviin, ihon poimuisuuteen tai turkin määrään. Vakava liioiteltu piirre on lyhytkuonoisten koirien hengitys- ja lämmönsäätelyongelmat.

RKO-ohjeet otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2015

Ruotsin Kennelliitto SKK pani alulle ohjeisiin liittyvän työn, ja ruotsalainen RKO-dokumentti otettiin käyttöön koiranäyttelyissä vuonna 2009. Vuonna 2012 Pohjoismainen Kennelunioni päätti tehdä yleisen, pohjoismaisen RKO-asiakirjan, joka perustui SKK:n listoihin, käytäntöihin ja kokemukseen, samoin kuin muiden pohjoismaisten kennelliittojen tekemiin tutkimuksiin. PKU:n ohjeiden ensimmäinen laitos valmistui maaliskuussa 2014. 

Suomessa RKO-ohjeet otettiin käyttöön kesäkuusta 2015 alkaen. RKO-raportit tehdään kansainvälisissä näyttelyissä sekä tarkkailtavina olevien rotujen erikoisnäyttelyissä. RKO-raportit toimitetaan Kennelliitolle, jossa niistä tehdään yhteenvedot. Raportit toimitetaan edelleen rotujärjestöille ja -yhdistyksille hyödynnettäviksi eri rotujen kehittämisessä.

Liitteet:

Downloadable file
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Updated 11.9.2018
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Updated
Särskilda Rassspecifika Domaranvisningar
Updated
Breed Specific Instructions BSI
Updated
Downloadable file
Ulkomuototuomarin raportointilomake (RKO), liioitellut piirteet
Ulkomuototuomarit käyttävät tätä lomaketta tarkkailun kohteena olevien liioiteltujen piirteiden raportoinnissa. Ks. Säännöt ja ohjeet: Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO).
Updated 28.8.2018
Ulkomuototuomarin raportointilomake (RKO), liioitellut piirteet
Ulkomuototuomarit käyttävät tätä lomaketta tarkkailun kohteena olevien liioiteltujen piirteiden raportoinnissa. Ks. Säännöt ja ohjeet: Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO).
Updated
Report form for show judges of observations of areas of risk in BSI-listed breeds
Show judges use this form to report on their observations regarding exaggerated characteristics in pedigree dogs. Please also see Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs (BSI) under Rules and Instructions.
Updated

Lisätietoja

Paula Rekiranta 
Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä ja sihteeri
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0219