Mille roduille laji on tarkoitettu?

Linnunhaukkukokeisiin voivat osallistua suomenpystykorvat, pohjanpystykorvat, länsi- ja itäsiperianlaikat, venäläis-eurooppalaiset laikat sekä karjalankarhukoirat. Linnunhaukkukokeeseen osallistuvan koiran on täytettävä Suomen Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset sekä oltava vähintään 9 kuukauden ikäinen.

Linnunhaukkukokeen tarkoitus

Kokeen tarkoituksena on saada jalostusta varten tietoa koiran linnunhaukkuominaisuuksista sekä kehittää koirien käyttöominaisuuksia käytännön metsästyksessä.

Linnunhaukkukokeiden tarkoituksena on myös pitää haukkuvalla lintukoiralla tapahtuva metsäkanalintujen metsästys korkeatasoisena koiraharrastuksena sekä ylläpitää ja kehittää lajin harrastajien yhteistoimintaa.

Valtakunnallisella tasolla parhaimmin linnunhaukkukokeissa menestyneet suomenpystykorvat ja pohjanpystykorvat kilpailevat vuosittain rotunsa suomenmestaruudesta.

Miten kilpaillaan?

Linnunhaukkukokeet ovat yksiluokkaisia kokeita. Kokeessa arvioidaan muun muassa koiran liikkumista maastossa linnun löytämiseksi eli  hakutyöskentelyä sekä koiran tapaa ilmaista löytämänsä lintu, eli koiran haukkutyöskentelyä. Kokeessa hyväksyttyjä riistalintuja ovat metso, teeri ja pyy, joista työskentely jälkimmäisen kanssa voidaan ohjaajan pyynnöstä jättää arvostelematta.

Miten harrastus aloitetaan?

Pentu viedään tutustumaan useasti erilaisiin maastoihin, jolloin pentu oppii liikkumista sekä haju-, kuulo- ja näköaistinsa käyttöä. Alkuun maastossa käynnit on pidettävä niin lyhyinä, ettei pentu pääse väsymään, pennun kasvaessa harjoittelun kestoa voidaan pidentää. Useasti tapahtuvat riistalintujen kohtaamiset ja niistä saadut lintuhaukut kehittävät koiraa linnunhaukkujana.


Katso video kokeesta