Linnunhaukkukoe

Kuvaaja: 
Mika Tiihonen

Mikä on linnunhaukkukoe?

Linnunhaukkukoe on metsästyksenomainen koetapahtuma jossa koiran hakua ja työskentelyä riistalinnuilla (metso, teeri ja pyy) arvostellaan maastossa. Kokeen aikana koiran tulee liikkua omatoimisesti maastossa ja löytämistään riistalinnuista koiran pitäisi saada haukkutyöskentelyä. Koe-erän pituus on 4 tuntia. Linnunhaukkukokeissa riistaa ei ammuta.

Mille roduille laji on tarkoitettu

Linnunhaukkukokeisiin voivat osallistua suomen­pystykorvat, pohjanpystykorvat, länsi- ja itäsiperianlaikat, venäläis-eurooppalaiset laikat sekä karjalankarhukoirat.

Linnunhaukkukokeen tarkoitus

Kokeen tarkoituksena on saada jalostusta varten tietoa koiran linnunhaukku ominaisuuksista sekä kehittää koirien käyttöominaisuuksia käytännön metsästyksessä.

Linnunhaukkukokeiden tarkoituksena on myös pitää haukkuvalla lintukoiralla tapahtuva metsäkanalintujen metsästys korkeatasoisena koiraharrastuksena sekä ylläpitää ja kehittää lajin harrastajien yhteistoimintaa.

Valtakunnallisella tasolla parhaimmin linnunhaukkukokeissa menestyneet suomenpystykorvat ja pohjanpystykorvat kilpailevat vuosittain rotunsa suomenmestaruudesta.

Miten kilpaillaan?

Linnunhaukkukokeita järjestetään avoimessa- (AVO) ja voittaja- (VOI) luokissa. Koiran on saavutettava avoimen luokan tulos AVO1 päästäkseen osallistumaan voittaja luokkaan.

Avoimeen luokkaan koira saa osallistua ilman näyttelytulosta, voittaja luokkaan osallistuvan koiran tulee olla palkittu koiranäyttelyssä.

Lisäksi linnunhaukkukokeeseen osallistuvan koiran on täytettävä Suomen Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset sekä oltava vähintään 9 kuukauden ikäinen.

Miten harrastus aloitetaan?

Pentu viedään tutustumaan useasti erilaisiin maastoihin jolloin pentu oppii liikkumista sekä haju-, kuulo- ja näköaistinsa käyttöä. 

Lintukoiran alku

Alkuun maastossa käynnit on pidettävä niin lyhyinä ettei pentu pääse väsy mään,  pennun kasvaessa harjoittelun kestoa voidaan pidentää.

Useasti tapahtuvat riistalintujen kohtaamiset ja niistä saadut lintuhaukut kehittävät koiraa linnunhaukkujana.