DogWellNet kerää tiedot yhden sivuston alle

DogWellNet-logo

DogWellNetin tavoitteena on helpottaa tiedon, taidon, kokemuksen ja resurssien jakamista eri maiden kennelliittojen, eläinlääkäriorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien välillä. Periaatteena on, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, jos joku on sen jo tehnyt. Tässä Suomella ja muilla Pohjoismailla on keskeinen rooli, koska olemme tunnustettuja kärkimaita terveysjalostuksessa ja koirien hyvinvoinnin edistämisessä.

DogWellNetiin tuotetaan uutta tietoa ja yhteenvetoja koirien jalostukseen liittyvistä tutkimustuloksista. Kunnianhimoinen tavoite on kerätä sivustolle rotukohtaisia terveysohjelmia ja helpottaa jalostustavoitteiden priorisointia tutkimustiedon sekä rodun harrastajien keräämän terveystiedon avulla.

Sivustolla on myös blogeja ja keskustelufoorumeja. Kennelliitolla on sivustolla oma englanninkielinen blogi, jossa kerrotaan suomalaisesta koiranjalostuksesta.

Rotujärjestö tai -yhdistys, tule mukaan näyttämään mallia ja tuottamaan sisältöä

Kennelliiton alaiset rotujärjestöt ja -yhdistykset ovat tervetulleita mukaan tuottamaan rotunsa terveyteen ja jalostukseen liittyvää aineistoa DogWellNetiin. Tarkoituksena on kertoa, mitä kaikkea Suomessa on tehty koiranjalostuksen eteen. Esimerkkejä sivustolle toivotuista englanninkielisistä materiaaleista ovat tutkimusprojektit, jalostusohjelmat (JTO ja PEVISA), terveystietokannat ja maailmalla kiinnostusta herättäneet roturisteytysprojektit. Jakamalla tietoa voimme innostaa muita esimerkillämme. Näin helpotamme myös omaa koirien terveyteen ja hyvinvointiin tähtäävää työtämme. Voimme myös itse saada hyviä vinkkejä muilta. Tutkimukset, terveystilastot, projektit, kyselyt, koulutustilaisuudet - lyhytkin raportti mistä tahansa hyväksi koetusta asiasta on tervetullut.

Sivustolla on myös foorumeja, joihin voi pystyttää rotukohtaisia keskusteluita. Foorumilla on helppo vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia rodun terveydestä ja jalostuksesta.

Myös muut sidosryhmät ovat tervetulleita mukaan. Jos edustat esimerkiksi eläinten hyvinvointiorganisaatiota tai tutkijaryhmää, tai yrityksesi on kiinnostunut koirien hyvinvoinnin edistämisestä, voit ottaa suoraan yhteyttä Brenda Bonnettiin ja keskustella yhteistyömahdollisuuksista.

Yhteyttä voi ottaa myös Kennelliiton kautta:

Hanna Kaasalainen
Jalostussihteeri
jalostusposti@kennelliitto.fi

Tietoa Suomesta

Suomen Kennelliitto on tuottanut DogWellnetiin tietoa esimerkiksi

•    Kennelliiton jalostusstrategiasta sekä yleisestä jalostuksen tavoiteohjelmasta, joka koskee kaikkia rotuja
•    Edistymisestä lonkkanivelen kasvuhäiriön vastustamisessa
•    Tutkimuksista, joissa Kennelliitto on ollut mukana tai joissa on käytetty Kennelliiton aineistoja; viimeisin koskien mäyräkoirien välilevytyrää
•    Kennelliiton hyväksymistä roturisteytyksistä
•    Jalostuksen tavoiteohjelmista. (Kennelliiton JTO-mallirunko on käännetty englanniksi DogWellNetiä varten, ja rotujärjestöt ja -yhdistykset kääntävät osia omista tavoiteohjelmistaan)

DogWellNetin taustalla: International Partnership For Dogs

DogWellNetin taustalla on vuonna 2014 perustettu International Partnership For Dogs (IPFD), jonka tavoitteena on koirien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen. IPFD on Ruotsiin rekisteröity, voittoa tavoittelematon organisaatio. IPFD toimii kaikkien maailman koirien hyväksi eikä ole rajoittunut rotukoiriin.

IPFD:n toiminnan ja rakenteen on tarkoitus olla mahdollisimman avointa, laajaa ja läpinäkyvää. Tällä hetkellä jäseninä on useita kansallisia kennelliittoja: Suomen Kennelliiton lisäksi Ruotsi, Norja, Saksa, Ranska, Englanti, Irlanti sekä myös American Kennel Club. Lisäksi mukana ovat Orthopedic Foundation for Animals (OFA) ja Agria Pet Insurance -Ruotsin Kennelliiton rahasto.

Kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI on toiminut työn alkuunpanijana rahoittamalla IPFD:n perustamista, ja tammikuussa 2015 FCI liittyi myös IPFD:n jäseneksi. FCI:n myötä mukana ovat välillisesti myös sen 87 kennelliittojäsentä eri puolilta maailmaa. Kaikki jäsenet ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet siihen, että IPDF ja DogWellNet ovat puolueeton ja ei-poliittinen yhteistyöalusta, jonka ainoana tavoitteena on koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

IPFD:n hallituksen puheenjohtaja on Ruotsin Kennelliiton puheenjohtaja Pekka Olson. Hallituksen jäseninä ovat Caroline Kisko Englannista, Eddie Dziuk Yhdysvalloista, Peter Friedrich Saksasta, Jean-Pierre Genevois Ranskasta, Patricia Olson Yhdysvalloista sekä Kennelliiton hallituksen jäsen ja jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio Suomesta. Kanadalainen Brenda Bonnett työskentelee toiminnanjohtajana ja ruotsalainen Ulf Uddman talouspäällikkönä. Brenda Bonnettilla on laaja kokemus koirarotujen terveysasioista: hän on muun muassa analysoinut koirarotujen sairastavuus- ja kuolleisuusaineistoja yhteistyössä Agria eläinvakuutusten kanssa, ja ollut mukana myös Agrian rotuprofiilien kehittämisessä.

Lue Brenda Bonnettin Dog Health Workshopissa helmikuussa 2015 pitämä esitys IPFD:sta ja DogWellNetistä täältä.

DogWellNet

Lisätietoja
Hanna Kaasalainen
Jalostussihteeri
jalostusposti@kennelliitto.fi