Koiran käyttö erilaisissa harrastuksissa edellyttää, että koira on terve ja sitä voidaan kouluttaa positiivisin koulutusmetodein kyseiseen käyttömuotoon. Omistajan tulee huolehtia, että harjoituksissa tai työskennellessään koira ei joudu liian suureen fyysiseen rasitukseen, ja toisaalta koiralle tulee antaa riittävä määrä lepoa rasituksen jälkeen. Koiran luonne, rotuominaisuudet ja oppiminen vaikuttavat myös koiran henkiseen sietokykyyn tehdä harjoitteita tai työtä. Näin ollen, käyttökoiran omistajan tulee pitää silmällä koiran hyvinvointia tarkkailemalla sen käyttäytymistä. Liiallinen henkinen kuorma voi aiheuttaa koirassa syrjään vetäytymistä tai vaikkapa aggressiivisuutta. On huomioitavaa, että vaikka koira ei rasittuisi itse suorituksesta, saattaa vieraat paikat, ihmiset ja koirat tai vaikkapa kuljetusmatkat aiheuttavat koiralle stressiä. Kaiken harjoittelun tulisi olla nousujohteista, jotta koira pystyy niin fyysisesti kuin psyykkisesti oppimaan ja sopeutumaan annettuihin tehtäviin.