Koirien terveyden ja hyvinvoinnin sekä koiraharrastusmahdollisuuksien edistämiseksi teemme monipuolista yhteistyötä järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja erilaisten muiden toimijoiden kanssa.

Eläinsuojeluyhteistyö

Teemme yhteistyötä viranomaisten ja eläinalan eri toimijoiden kanssa koirien hyvinvoinnin edistämiseksi. Perustimme vuonna 2012 eläinsuojeluryhmän koordinoimaan yhteistoiminnalla eläinsuojelulain uudistamista ja yleisiä eläinsuojeluasioita sekä järjestämään yhteisiä kampanjoita. Kennelliiton lisäksi ryhmässä ovat mukana Animalia ry, eduskunnan eläinsuojeluryhmä, Ruokavirasto, Eläinten Hyvinvointikeskus EHK, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys HESY ry, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunta, Suomen Eläinlääkäriliitto ry sekä Suomen Kissaliitto ry.

Vuodesta 2005 lähtien olemme säännöllisesti kampanjoineet eläinsuojelutahojen ja viranomaisten kanssa pentutehtailua ja koirien salakuljetusta vastaan.

Hyötykoiratoiminta

Koirilla on suomalaisessa yhteiskunnassa monia tärkeitä tehtäviä sekä yksilöiden että yleisen turvallisuuden kannalta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sekä virkakoiratahojen että henkilökohtaisten hyötykoiratahojen kanssa. Perustimme vuonna 2005 hyötykoiratoimikunnan, jonka sateenvarjon alla koordinoidaan jäsenten yhteistoimintaa ja näkyvyyttä sekä järjestetään yhteisiä koulutus- ja neuvottelutapahtumia.

Toimikunnassa ovat mukana Kennelliiton lisäksi Axxel Brusaby (avustajakoirien koulutus), Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry (RESSU-toiminta), Hypokoira ry, Invalidiliitto ry (avustajakoirat), Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, Näkövammaisten keskusliitto ry (Opaskoirakoulu), Poliisikoiralaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos, Suomen Kuulo- ja tukikoirat ry, Suomen Palvelukoiraliitto ry, Tullin koirakoulu sekä Kennelliiton kaverikoiratoiminta.

Lue lisää hyötykoiratoiminnasta.

Kaverikoira- ja lukukoiratoiminta

Kaveri- ja lukukoirat ovat Kennelliiton omaa hyötykoiratoimintaa, jossa koirat tuovat iloa ja tukea laajalle joukolle suomalaisia päiväkoti-ikäisistä vanhuksiin. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien ja eri yhteisöjen kanssa.

Kennelliiton kaverikoiratoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 2001. Kaverikoiratoiminta tavoittaa yli 50 000 ihmistä päiväkodeissa, kouluissa, vammaisten hoitolaitoksissa ja vanhusten palvelutaloissa. Tällä hetkellä kaverikoiria on noin 1650. Kennelliiton kouluttamia vapaaehtoisia kaverikoiranohjaajia on noin 1450.

Lue lisää kaverikoiratoiminnasta.

Kennelliiton lukukoiratoiminta kirjastoissa käynnistyi vuonna 2017. Toiminnalle on valtava kysyntä. Uusia lukukoiria ja vapaaehtoisia lukukoiranohjaajia koulutetaan koko ajan lisää. Tällä hetkellä lukukoiria on vajaa sata.

Lue lisää lukukoiratoiminnasta.

Nuorisotoiminta

Haluamme lisätä nuorten kiinnostusta koiranpitoon ja koiran kanssa harrastamiseen. Koiraharrastus voi myös toimia nuorelle ponnahduslautana koiratoimintaan liittyvään urapolkuun.

Järjestämme yhdessä kennelpiirien kanssa monipuolista toimintaa alle 18-vuotiaille nuorille eri puolilla Suomea. Nuori voi tutustua koiraharrastukseen esimerkiksi lajiesittelypäivillä ja koiran arkitottelevaisuuskoulutuksissa. Nuorisotoiminnan kouluttajat ja muut vapaaehtoiset vetävät myös yhteislenkkejä ja järjestävät erilaisia vapaamuotoista yhdessäoloa.

Moni kennelpiiri järjestää nuorten kesäleirejä yhteistyössä kunnallisten nuorisopalveluiden tai oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä leiritoiminnassa tehdään myös Metsästäjäliiton ja paikallisten metsästysseurojen kanssa. Kennelliitto järjestää kesäisin nuorten suurleirin.

Lue lisää Kennelliiton nuorisotoiminnasta.

Riistanhoidollinen yhteistyö

Teemme riistanhoidollista yhteistyötä Suomen Riistakeskuksen, Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Metsästysjäljestäjät ry:n ja poliisin kanssa. Kennelliiton edustaja on mukana riistanhoitoyhdistysten ylläpitämässä Suurriistavirka-apu (SRVA) -organisaatiossa, joka välittää poliisille virka-apua suurriistakonflikteissa.

Lue lisää suurriistavirka-aputoiminnasta.

Tutkimusyhteistyö

Edistämme koiran terveyden ja hyvinvoinnin tutkimista. Perustimme vuonna 2009 yhdessä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa koirien terveystutkimusta tukevan rahaston. Sen tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti kliinistä potilas- ja geenitutkimusta. Koirien terveystutkimus parantaa koirien hyvinvoinnin edellytyksiä, mutta on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: koirien sairaudet ovat pitkälti samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan soveltaa usein lajista toiseen. Koirien terveystutkimusrahasto lukeutuu Helsingin yliopiston rahastoihin ja sen peruspääoma muodostuu rahastoon lahjoitetuista varoista.

Lue lisää koirien terveystutkimusrahastosta.

Solmimme syyskuussa 2018 tutkimusyhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston kanssa. Sopimuksen tarkoitus on kehittää koirien terveyteen liittyvää tieteellistä tutkimusyhteistyötä ja selvittää tutkimuksen tuloksista saatavien johtopäätösten vaikutuksia koirien jalostukseen. Tutkimusyhteistyössä voidaan hyödyntää laajasti Kennelliiton terveystutkimuslausuntoihin liittyvää aineistoa. 

Lue lisää tutkimusyhteistyöstä

Yritysyhteistyö

Teemme yritysyhteistyötä vakiintuneiden yhteistyökumppanien kanssa. Meillä on voimassaolevat yhteistyösopimukset Agria Eläinvakuutuksen, Prime Pet Premium Oy:n ja Mars Finland Oy:n kanssa.