Toimikunnan tehtävänä on käsitellä toimikunnan toimialaan kuuluvia asioita ja aloitteita, valmistella niitä hallituksen käsiteltäväksi, päättää toimikunnalle delegoiduista asioista sekä suunnitella ja järjestää käytännön nuorisotoimintaa. 

Suomen Kennelliiton nuorisotoiminta alkoi jo 1970-luvun loppupuolella, jolloin toiminnasta vastasi nuorisotyöryhmä. Vuonna 2006 perustettiin nuorisotoimikunta, joka on Kennelliiton hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Kennelliiton nuorisotoimikunta 2020                                                          

Vesa Lehtonen, puheenjohtaja
Tytti Lintenhofer
Anu Lintula
Piritta Pärssinen
Katri Schadewitz

Hilde Fredriksson

Nuorisotoimikunnan esittelijä-sihteerinä toimii nuorisokoordinaattori Laura Jousi, puh. 09 8873 0245, laura.jousi@kennelliitto.fi.

Downloadable file
Nuorisotoimikunnan toimiohje
Nuorisotoimikunnan toimiohje. Nuorisotoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Voimassa 1.6.2020 alkaen.
Päivitetty 18.5.2020
Nuorisotoimikunnan toimiohje
Nuorisotoimikunnan toimiohje. Nuorisotoimikunta on hallituksen alainen valmisteleva asiantuntijaelin, jolla on toimivalta tämän toimiohjeen mukaisissa asioissa. Voimassa 1.6.2020 alkaen.
Päivitetty