Koira saattaa esimerkiksi avata ja sulkea ovia ja laatikoita, sytyttää ja sammuttaa valoja, tilata hissin, poimia esineitä lattialta sekä siirtää ja noutaa tavaroita, kantaa kodintavaroita kuten pikku ostoksia ja roskapussia, avustaa pukeutumisessa ja riisuuntumisessa. Koiralle voidaan myös opettaa muita taitoja käyttäjän tarpeen mukaan. Avustajakoira lisää käyttäjänsä omatoimisuutta ja itsenäisyyttä tuoden elämään iloa, itsevarmuutta ja sosiaalisia kontakteja.

Avustajakoiran on tarkoitus auttaa ja tukea käyttäjäänsä kaikissa ympäristöissä, missä hänkin liikkuu. Koiralla on siis vapaa pääsy esim. ruokakauppoihin, ravintoloihin, sairaaloihin, virastoihin ja harrastustiloihin. Avustajakoirastatuksen saaneet koirat myös matkustavat käyttäjänsä mukana lentokoneen matkustamossa ja tulevat tarvittaessa mukaan pitkillekin ulkomaanmatkoille.

Avustajakoira käyttää aina työssään liiviä, valjaita tai reppua, jossa on avustajakoiratunnus. Kun koira on työasussaan, sitä eivät saa ulkopuoliset henkilöt tai eläimet lähestyä. On tärkeää, että avustajakoiralla on täysi työrauha ja että sen käyttäjä saa avustajansa jakamattoman huomion. Tällöin vältytään vaaratilanteilta ja väärinkäsityksiltä.

Avustajakoiraa haetaan Invalidiliitosta.  Hakuprosessissa arvioidaan yhdessä hakijan kanssa hänen edellytykset hyötyä koirasta ja huolehtia siitä. Olennaista on pohtia myös, millainen koira soveltuu kullekin hakijalle parhaiten. Jokainen koira on käyttäjänsä tarpeita silmällä pitäen räätälöity. Hakijoita on monikymmenkertainen määrä valmistuviin koiriin verrattuna, joten odotusaika voi olla pitkä.

Koulutettu avustajakoira luovutetaan käyttäjälleen maksutta, ja käyttäjä vastaa koiran ylläpitokustannuksista. Koiran omistusoikeus säilyy Invalidiliitolla.

avustajakoiramerkki

Invalidiliitto