Palkinto myönnetään ansiokkaasta kasvattajatyöstä. Kasvattajalla on oltava kennelnimi ja hänen toimintansa kenneltyössä on oltava kasvattajasitoumuksen mukaista, moitteetonta ja esimerkillistä. Kasvattajan ansiot määräytyvät hänen kasvattamiensa koirien ja niiden saavuttamien käyttökoe- ja näyttelytulosten perusteella palkintoon liittyvän pisteytysjärjestelmän mukaisesti. Pisteet lasketaan kymmenen pentueen saavutuksista.

Palkinto myönnetään ansioituneelle kasvattajalle

Lauri Vuolasvirta -palkintoa voi anoa kasvattaja, joka on ollut yhtäjaksoisesti viimeiset kymmenen vuotta Kennelliiton jäsenenä, ja on palkinnon anomishetkellä sekä Kennelliiton jäsen että sen rotujärjestön jäsen, jonka alaista rotua hakemus koskee. Anomukseen liitetään rotujärjestön ja mahdollisen rotua harrastavan yhdistyksen lausunnot. Jos rotujärjestö tai -yhdistys ei puolla anomusta, pitää perustelut kirjata lausuntoon.

Vuolasvirta-palkinnon saamisen edellytyksenä on myös kennelneuvontakäynti. Se tehdään tarkistettujen sääntöjen mukaan kaikkien kennelnimen haltijoiden luona. Anomukseen liitettävä raportti kennelneuvontakäynnistä ei saa olla vuotta vanhempi.

Palkintoa voi anoa kerrallaan vain yhdelle rodulle. Rotumuunnoksille, joilla on yhteinen FCI:n rotumääritelmä, voi anoa palkintoa jokaiselle muunnokselle erikseen. Tällöin samaa pentuetta ei voi käyttää useamman rotumuunnoksen palkintoon, vaikka pentueesta olisi siirretty koiria toiseen muunnokseen.

Palkintoa voi anoa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä

Vuolasvirta-palkintoanomukset toimitetaan Kennelliittoon vuosittain 30.4. mennessä joko sähköisesti (vuolasvirta@kennelliitto.fi) tai postitse.

Myönnetyt palkinnot luovutetaan vuosittain Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa ennen näyttelyiden loppukilpailuja.

Palkintoja jaettu vuodesta 1979 lähtien

Palkinnot jaetaan vuosittain merkittävän kenneltapahtuman yhteydessä. Ensimmäisen kerran palkinnot jaettiin vuonna 1979.

Tiedot vuosina 1979-2023 Lauri Vuolasvirta -palkinnon saaneista kasvattajista löytyvät täältä:

 

Vuolasvirta-palkintoja koskevat tiedustelut

Vuolasvirta-palkintoihin liittyvät tiedustelut voi tehdä osoitteeseen: vuolasvirta@kennelliitto.fi

 

Downloadable file
Vuolasvirta-palkinnon anomislomake
Tällä lomakkeella anotaan ansioituneille koirakasvattajille myönnettävää Lauri Vuolasvirta -palkintoa. Allekirjoitetun anomuksen liitteenä tulee on kennelneuvojan käyntiraportti, joka ei saa olla palkinnon anomishetkellä vuotta vanhempi. Liitteeksi tulee myös liittää rodun rotujärjestön lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa. Mikäli anottavalla rodulla on rotua harrastava yhdistys, tulee anomuksen liitteeksi toimittaa myös ko. yhdistyksen lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa.
Updated 19.3.2024
Vuolasvirta-palkinnon anomislomake
Tällä lomakkeella anotaan ansioituneille koirakasvattajille myönnettävää Lauri Vuolasvirta -palkintoa. Allekirjoitetun anomuksen liitteenä tulee on kennelneuvojan käyntiraportti, joka ei saa olla palkinnon anomishetkellä vuotta vanhempi. Liitteeksi tulee myös liittää rodun rotujärjestön lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa. Mikäli anottavalla rodulla on rotua harrastava yhdistys, tulee anomuksen liitteeksi toimittaa myös ko. yhdistyksen lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa.
Updated
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Updated
Downloadable file
Lauri Vuolasvirta -palkintosääntö 1.5.2019 -
Ansioituneille kasvattajille vuosittain myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt. Voimassa 1.5.2019 alkaen.
Updated 10.12.2018
Lauri Vuolasvirta-palkintosääntö 1.5.2019-
Ansioituneille kasvattajille vuosittain myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt. Voimassa 1.5.2019 alkaen.
Updated
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Updated