Priset beviljas för förtjänstfullt uppfödningsarbete. Uppfödaren ska ha ett kennelnamn, och uppfödarens verksamhet ska vara oklanderligt och exemplariskt i enlighet med uppfödarförbindelsen. Uppfödarens meriter bestäms med hjälp av ett särskilt poängsystem, som utgår från uppfödningarna och prov- och utställningsmeriterna dessa hundar har tagit. Poängen beräknas utifrån tio valpkullars meriter.

Priset beviljas förtjänta uppfödare

Lauri Vuolasvirta-priset kan ansökas av en uppfödare, som har varit medlem i Finska Kennelklubben i minst tio senaste år utan avbrott. Vid tidpunkten för ansökan ska uppfödaren vara medlem i såväl Kennelklubben som i den specialklubb som representerar rasen ansökan gäller. Till ansökan bifogas utlåtanden av specialklubben och eventuella rasföreningen. Om specialklubben eller rasföreningen inte bifaller ansökan, ska detta motiveras i utlåtandet.

För att bli beviljad Vuolasvirta-priset krävs även ett kennelkonsultbesök. Besöket görs hos samtliga innehavare av det aktuella kennelnamnet. Rapporten om kennelkonsultbesöket, som bifogas till ansökan, får inte vara äldre än ett år.

Priset kan ansökas bara för ett ras i taget. Priset kan ansökas skilt för varje rasvariant för rasvarianter med gemensam FCI-rasstandard. Vid sådana fall kan samma valpkull användas bara i en ansökan, även om hundar från valpkullen hade överförts till en annan rasvariant.

Ansökan görs före utgången av april månad

Ansökningar om Vuolasvirta-priset tillställs Finska Kennelklubben årligen senast 30.4, antingen elektroniskt (vuolasvirta@kennelliitto.fi) eller per post.

Beviljade pris delas ut varje år på Koiramessut, som arrangeras på Messukeskus i Helsingfors före hundutställningarnas finaltävlingar.

Priset har delats ut sedan 1979

Priserna delas ut en gång om året, i samband med ett viktigt kennelevenemang. Vuolasvirta-priser delades ut första gången år 1979.

Downloadable file
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Uppdaterad 19.3.2024
Vuolasvirta-palkinnon anomislomake
Tällä lomakkeella anotaan ansioituneille koirakasvattajille myönnettävää Lauri Vuolasvirta -palkintoa. Allekirjoitetun anomuksen liitteenä tulee on kennelneuvojan käyntiraportti, joka ei saa olla palkinnon anomishetkellä vuotta vanhempi. Liitteeksi tulee myös liittää rodun rotujärjestön lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa. Mikäli anottavalla rodulla on rotua harrastava yhdistys, tulee anomuksen liitteeksi toimittaa myös ko. yhdistyksen lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa.
Uppdaterad
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad 13.8.2019
Lauri Vuolasvirta-palkintosääntö 1.5.2019-
Ansioituneille kasvattajille vuosittain myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt. Voimassa 1.5.2019 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset. Gäller från 4.5.2023.
Uppdaterad 13.8.2019
Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä täydentävä ohje 2023
Ansioituneille kasvattajille myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä täydentävä ohje. Ohje on voimassa 4.5.2023 alkaen.
Uppdaterad
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset. Gäller från 4.5.2023.
Uppdaterad