På utställningar har du möjlighet att se ett omfattande urval av individer i olika hundraser. På utställningar kan du också träffa hundägare och uppfödare av olika raser. För den som planerar att skaffa hund lönar det sig att besöka utställningar och skaffa sig ytterligare kunskap om olika hundraser.

Varje hund ges skriftlig kritik på utställningar i Finland

Det grundläggande syftet med hundutställningar är att tjäna hundavel och -uppfödning. Renrasiga, registrerade och id-märkta hundar kan delta på hundutställningar. På utställningen bedömer en exteriördomare hunden och ger den en skriftlig kritik och ett kvalitetspris.

Hanhundar och tikar bedöms separat. Valpar, juniorer, unghundar och vuxna hundar samt championhundar och veteraner bedöms i var sin klass. På utställningar kan också uppvisas uppfödarklasser och på specialutställningar även avelsklasser.

Information om utställningar som arrangeras i Finland publiceras i Finska Kennelklubbens eventkalender samt i tidskriften Koiramme – Våra hundar.

Olika utställningstyper

Med en officiell utställning avses en utställning som har godkänts av Finska Kennelklubben och där man delar ut certifikat. På internationell utställning kan en hund förutom det nationella certifikatet också vinna CACIB dvs. ett internationellt certifikat samt på Nordic Dog Show även Nordic Show certifikat.

När hunden har vunnit tillräckligt många certifikat, kan den erhålla finskt utställningschampionat, nordiskt utställningschampionat eller internationellt utställningschampionat.

Officiella utställningar är:

•    Internationell hundutställning (INT)
•    Nationell hundutställning för alla raser (KR)
•    Nordic Dog Show (NORD)
•    Grupputställning (RN)
•    Specialutställning för en enskild hundras (ER)
 
På internationella och nationella hundutställningar bedöms alltid alla hundraser som är godkända i Finland. En utställning kan vara en endagsutställning, då bedöms alla rasgrupper under samma dag. Utställningar kan också omfatta två eller flera dagar, då fördelas rasgrupperna som bedöms på olika dagar. På grupputställningar finns endast några rasgrupper. Specialutställningar omfattar minst en särskild ras. Om du vill bekanta dig med hundraser på grupp- eller specialutställningar, granska först i Kennelklubbens eventkalender för vilka raser utställningen är avsedd.

Bra ringträning på inofficiella utställningar och evenemang

På inofficiella utställningar delas inte några certifikat. Inofficiella utställningar är:

•    Inofficiell hundutställning – open show
•    Valputställning

Dessutom arrangeras ett stort antal Match Show-evenemang i Finland. Dessa är utmärkta tillfällen för ringträning. Information om dessa evenemang finns på webben bland annat på webbplatser för lokala hundklubbar och på anslagstavlor. Anmälan till dessa evenemang görs sällan på förhand, utan oftast anmäler man sig på plats ca en timme innan Match Show’n ska börja.

Alla hundutställningar i Finland är så kallade drive in-utställningar. Hundar behöver alltså inte befinna sig på utställningsplatsen hela dagen. Hunden ska emellertid komma på plats i god tid innan den egna rasens uppskattade bedömningstid, men hundarna får lämna utställningsplatsen genast efter att bedömningen har avslutats. Tidtabeller för nästan alla hundutställningar finns på webben. Om du har tänkt besöka någon utställning, lönar det sig att kolla på förhand vilken tid olika hundraser bedöms.

Information om hundutställningar, regler, instruktioner och anmälning hittar du på denna webbplats och i tidskriften Koiramme – Våra hundar.

Blanketter på svenska

Regler och instruktioner på svenska