Form header

Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

Downloadable file
Armbågsledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2020.
Uppdaterad
ED-instruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi.
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv samt instruktion för anordnande av hundutställningar2019
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för anordnande av hundutställningar 2019
Uppdaterad 15.1.2019
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet 2019
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för anordnande av hundutställningar 2019
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för
anordnande av hundutställningar 2019
Uppdaterad
Downloadable file
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi. Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi.
Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad 11.12.2019
Övriga versioner
Ohje roturisteytyksistä
Ohje roturisteytysten käytännön toteutuksesta ja seurantaraportista. Voimassa 1.1.2020 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion om raskorsningar
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds.
Valid from 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av förändringar i ryggen 2019
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad 16.1.2020
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selkäohje 2020
Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Rygginstruktion
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad
Requirements for spinal radiography and grading of spinal changes
Requirements for spinal radiography and grading of spinal changes
Valid as of 1.1.2020
Uppdaterad
Downloadable file
Vaccinationsbestämmelser
Vaccinationsbestämmelser vid deltagande i evenemang underställda Finska Kennelklubben. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa alkaen 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccinationsbestämmelser
Vaccinationsbestämmelser vid deltagande i evenemang underställda Finska Kennelklubben. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations
Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... »