Form header

Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

Downloadable file
Armbågsledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2020.
Uppdaterad
ED-instruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi.
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot.
Uppdaterad
Arrangering av gångtest för brakycefaliska hundraser
Uppdaterad
Organisation of a walk test for brachycephalic breeds
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana
yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiv om arrangemang av avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjesteämisohje
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitisjioille. Siinä todetaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiv om arrangemang av avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskap
Direktiv om arrangemang av distriktsmästerskapsprov i kenneldistrikt. Gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje
Ohjeessa selvitetään piirimestaruuskokeiden järjestämiseen ja osallistumisoikeuteen liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskap
Direktiv om arrangemang av distriktsmästerskapsprov i kenneldistrikt. Gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende med momentbeskrivningar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende med momentbeskrivningar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om kennelkonsulter
Direktiv om val, utbildning och auktorisering av kennelkonsulter i kenneldistrikt.
Uppdaterad 19.2.2020
Kennelliiton kennelneuvojaohje
Ohje sisältää kuvauksen kennelneuvojan toiminnan tarkoituksesta, kennelneuvojan asemasta sekä kennelneuvojan valinnasta, koulutuksesta ja pätevöitymisestä. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om kennelkonsulter
Direktiv om val, utbildning och auktorisering av kennelkonsulter i kenneldistrikt.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer som tjänstgör på avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer som tjänstgör på avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet
Nämä ohjeet täydentävät koiranäyttelysääntöjä. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv för anordnande av utställningar
Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
DNA-instruktion
Instruktion om provtagning för gentester samt registrering av resultat.
Uppdaterad 24.2.2020
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Instruktion om provtagning för gentester samt registrering av resultat.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens direktiv om avelsgranskning av beteende
Allmänna direktiv om arrangemang och genomförande av avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens direktiv om avelsgranskning av beteende
Allmänna direktiv om arrangemang och genomförande av avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Gångtest instruktion
Gäller från 15.12.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kävelytestin tarkemmassa järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ks. https://www.kennelliitto.fi/kavelytestin-jarjestamisohje
Uppdaterad
Gu00e5ngtest instruktion
Gäller från 15.12.2016
Uppdaterad
Guideline for walk tests
<span>Valid as of 15.12.2016</span>
Uppdaterad
Downloadable file
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi. Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi.
Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för ärftliga ögonsjukdomar
Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 20.12.2019
Instruktion för ärftliga ögonsjukdomar
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 17.12.2009.
Uppdaterad
Övriga versioner
Perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisohje
Koirien perinnöllisiä silmäsairauksia tutkitaan ja vastustetaan silmätutkimusten ja DNA-testien avulla. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän silmätutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av ärtliga ögonsjukdomar
Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller fr&aring;n 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller fr&aring;n 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje perinnöllisten sydänsairauksien vastustamiseksi
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurrence of heart disease in dogs and to
support prevention. This guideline will determine how the prevention will be implemented in
practice. Valid from 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad 11.12.2019
Övriga versioner
Roturisteytysohje ja seurantaraportointi
Dokumentissa annetaan ohjeet roturisteytysten suunnitteluun ja risteytyshakemuksen tekoon sekä seurantaraportin laatimiseen. Voimassa 1.1.2020 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion om raskorsningar
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds.
Valid from 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohje sisältää aluekouluttajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kurssin osallistujatietoja hallinnoidaan Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kerrotaan muun muassa, miten osallistujia lisätään kursseille ja miten osallistujien suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad 11.2.2020
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten aluekouluttajat voivat lisätä opiskelijoita Omakoira-palvelun kautta kursseille ja miten kurssilaisten suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohje sisältää aluekouluttajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kurssin osallistujatietoja hallinnoidaan Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kerrotaan muun muassa, miten osallistujia lisätään kursseille ja miten osallistujien suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad
Downloadable file
Läkemedelsförteckning
Riktigivande minimikarenstider efter avslutad behandling för olika läkemedel, homeopatiska läkemedel och olika behandlingar. Listan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 1.2.2019
Lista kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä kielletyistä lääkkeistä ja aineista
Luottelosta löytyy lääkkeiden, luonnonlääkkeiden, homeopaattisten lääkkeiden ja erilaisten toimenpiteiden aiheuttamat
ohjeelliset minimivaroajat hoidon päättymisen jälkeen. Listaa päivitetään tarvittaessa, eikä se ole täydellinen. Lääkelista on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017.
Uppdaterad
Läkemedelsförteckning
Riktigivande minimikarenstider efter avslutad behandling för olika läkemedel, homeopatiska läkemedel och olika behandlingar. Listan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
List of medicinal products and withdrawal periods
Uppdaterad
Downloadable file
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2020
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä.
Uppdaterad
PEVISA_2020_ruotsi
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA-bestämmelser
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad 30.5.2018
Yleinen PEVISA-sääntö
Dokumentti määrittelee PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Uppdaterad
PEVISA-bestämmelser
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad 30.5.2018
PEVISA-instruktion
Uppdaterad
Övriga versioner
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Uppdaterad
PEVISA-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2009
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande fr&aring;n Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitt&eacute; (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande fr&aring;n Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitt&eacute; (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad
Downloadable file
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
Uppdaterad
Required trial results for participation in Working Class
Uppdaterad
Downloadable file
Resereglemente 2020
Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 2.1.2020
Kennelliiton matkustussääntö 2020
Tätä matkustussääntöä sovelletaan Kennelliiton työntekijöihin, Kennelliiton hallituksen ja toimikuntien jäseniin sekä ulkomuoto-, tottelevaisuuskoe-, agility-, luonnetesti- ja ylituomareihin, MH-luonnekuvaajiin, aluekouluttajiin, näyttelyohjaajiin, kennelneuvojiin, pätevöityihin kehätoimitsijoihin sekä muihin Kennelliiton toimeksiannosta matkoja tekeviin henkilöihin. Sääntö on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Resereglemente 2020
Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Travel Regulations 2020
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av förändringar i ryggen 2019
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad 16.1.2020
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selän muutosten röntgenkuvaus- ja luokitusohje
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Rygginstruktion
Instruktion för röntgenundersökning av rygg. Gäller från 1.1.2020
Uppdaterad
Requirments for spinal radiography and grading of spinal changes
Requirements for spinal radiography and grading of spinal changes.
Valid from 1.1.2020
Uppdaterad
Downloadable file
Rygginstruktionens lista 1, Kondrodystrofa raser och övriga raser hos vilka disksjukdom förekommer
Kondrodystrofa raser och övriga raser som nämnts i listan
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy välilevynsairautta.
Uppdaterad
Rygginstruktionens lista 1
Kondrodystrofa raser och övriga raser som nämnts i listan
Uppdaterad
Spinal radiography, list1
List for spinal radiography of chondrodystrophic breeds and other breeds with intervertebral disc disease (IDD)
Uppdaterad
Downloadable file
Syringomyeli-instruktion
<span>Gäller fr.o.m 1.1.2014</span>
Uppdaterad 30.5.2018
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Syringomyeli-instruktion
<span>Gäller fr.o.m 1.1.2014</span>
Uppdaterad
Downloadable file
Tagning av ryggradsbilder
Anvisningar för tagning av ryggbilder
Uppdaterad 30.5.2018
Selkärangan kuvausohjeet
Yksityiskohtaiset ohjeet eläinlääkäreille selkärangan kuvauksen suorittamisesta.
Uppdaterad
Tagning av ryggradsbilder
Anvisningar för tagning av ryggbilder
Uppdaterad
IDD, LTV and spondylosis - instructions for radiography
Intervertebral disc disease (IDD). lumbosacral transitional vertebra (LTV) and spondylosis (SP) - instructions for radiography
Uppdaterad
Downloadable file
Terminlista
Uppdaterad 30.5.2018
Määräaikaisilmoitukset
Ohjeesta löytyy aikataulut, mihin mennessä ja miltä taholta kokeita- ja kilpailuja, kursseja- ja koulutustilaisuuksia, ansiomerkkiesityksiä ja toiminta-avustuksia tulee anoa.
Ohje on voimassa 9.4.2015 alkaen.
Uppdaterad
Terminlista
Uppdaterad
Downloadable file
Luettelo Kennelliiton myöntämistä virallisista koe- ja kilpailutitteleistä
Dokumentti sisältää luettelon niistä titteleistä, mitä koira voi saada kotimaisten rotujen valtakunnallisista otteluista, mestaruus- ja suomenmestaruuskilpailuista, muista valtakunnallisista otteluista sekä maaotteluista ja pohjoismaiden mestaruuskilpailuista.
Uppdaterad
Titlar i prov och tävlingar beviljade av Kennelklubben
Uppdaterad
Downloadable file
Tolkning av bestämmelser om jäv
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ulkomuototuomarien ja harjoitusarvostelijoiden jääviyssääntötulkintaohje
Jääviyssääntötulkinta koskee samassa paikassa peräkkäisenä päivänä järjestettyjä erillisiä näyttelyitä. Ohjeessa kerrotaan, missä tilanteissa ulkomuototuomari tai harjoitusarvostelija on jäävi osallistumaan koiranäyttelyyn omistamallaan koirallaan.
Uppdaterad
Tolkning av bestämmelser om jäv
Uppdaterad
Downloadable file
Vaccinationsbestämmelser
Vaccinationsbestämmelser vid deltagande i evenemang underställda Finska Kennelklubben. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Vaccinationsbestämmelser
Vaccinationsbestämmelser vid deltagande i evenemang underställda Finska Kennelklubben. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations
Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... »