Form header

Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

Downloadable file
Kompletterande direktiv samt instruktion för anordnande av hundutställningar2019
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för anordnande av hundutställningar 2019
Uppdaterad 15.1.2019
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet 2019
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för anordnande av hundutställningar 2019
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för
anordnande av hundutställningar 2019
Uppdaterad
Downloadable file
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
ED-instruction, lista över raser
Lista över raser som ges inte utlåtande om armbågsledsdysplasi
Uppdaterad 17.9.2019
Kyynärohjeen lista
Lista roduista, joille ei anneta kyynärdysplasialausuntoja
Uppdaterad
ED raslista
Lista över raser som ges inte utlåtande om armbågsledsdysplasi
Uppdaterad
Downloadable file
Selkäohje 2019
Kennelliiton hallituksen 7.2.2013 hyväksymä, voimassa 1.6.2013 alkaen. Päivitetty hallituksen kokouksessa 22.8.2013, 28.8.2014 ja 16.8.2018.
Uppdaterad
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2016
PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).
Uppdaterad 30.5.2018
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2016
Vuoden 2016 PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).
Uppdaterad
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2016
PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2017
PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).
Uppdaterad 30.5.2018
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2017
Vuoden 2017 PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).
Uppdaterad
PEVISA och rasspecifika specialvillkor 2017
PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... »