Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Prov och tävlingar för alla raser
 • Kompis- och läshundsverksamhet
 • Att skaffa hund
 • Hundavel
 • Hunduppfödning
 • Hundutställningar
 • Hundens hälsa
 • Jaktprov
 • Rasspecifika prov och tävlingar
 • Ungdomsverksamhet
 • Kommittéer samt personer i förtroendeuppdrag
 • Instruktioner för Omakoira-tjänsten
 • Andra regler och direktiv/blanketter
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För ungdomar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Alla regler och instruktioner i alfabetisk ordning

Downloadable file
Eläinlääkäriohje sydänlausunnon tallentamiseen Omakoira-palvelussa
Eläinlääkäri tai klinikan hoitaja voi tallentaa sydäntutkimuslausunnon koiran tietoihin Omakoira-palvelun kautta. Sydänlausunnon voi tehdä eläinlääkäri, jolla on auskultaatio- tai ultraäänieläinlääkärin pätevyys. Auskultaatioeläinlääkäri voi tehdä vain auskultaatiotutkimuksen. Lisätietoja saa osoitteesta omakoira@kennelliitto.fi. Ohje on päivitetty 3.1.2022 .
Uppdaterad
Registrering av hjärtutlåtanden i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 7.1.2020
Kennelnimisääntö
Kennelnimisäännössä määritellään kasvattajan kennelnimen saantiehdot, kennelnimen muoto, kennelnimen hakeminen, voimassaolo ja muutokset kennelnimissä. Sääntö on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Allmänna regler och beslut som gäller prov och tävlingar inom Kennelklubben
I detta dokument finns enskilda beslut som gäller prov, tävlingar och tester.
Uppdaterad 30.7.2019
Kennelliiton kokeita ja kilpailuita koskevat yleiset säännöt ja päätökset
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston ja hallituksen päättämät linjaukset kokeita, kilpailuja ja testejä koskevista päätöksiä. Viimeisin päätös dokumenttiin on kirjattu valtuustossa 28.5.2023.
Uppdaterad
Allmänna regler och beslut som gäller prov och tävlingar inom Kennelklubben
I detta dokument finns enskilda beslut som gäller prov, tävlingar och tester.
Uppdaterad
Downloadable file
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Uppdaterad
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Uppdaterad
Downloadable file
Koetulosten tallentaminen sähköisesti Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten koetulokset voidaan tallentaa reaaliaikaisesti Omakoira-palvelun kautta. Sähköisesti tallennetuista kokeista ei tarvitse enää toimittaa koeasiakirjoja koepöytäkirjan tarkastajalle. Kokeet, joiden tulokset voidaan tallentaa Omakoira-palvelun kautta ovat: KAER, KVK, LUT, MEJÄ, MÄAJ (paitsi kokokauden koe), NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, REK, REKÄ, SPA, SPME, SPME-vesit, SPME-V, VEPE, VERI, WACH ja WACH-M.
Uppdaterad
Anvisningar för digital registrering av provresultat
Uppdaterad
Downloadable file
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi koiranäyttelyissä 1.8.2020 alkaen
Tämä ohjeistus on annettu näyttelynjärjestäjille koronapandemian ehkäisemikseksi Kennelliiton alaisissa näyttelyissä. Ohjeet ovat voimassa 1.8.2020 alkaen ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.
Uppdaterad
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad
Downloadable file
BOAS-direktiv
BOAS-testet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. Direktiven redogörs till exempel rätten att delta och resultaten av testet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
BOAS-ohje
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan mm. osallistumisoikeudesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om gradering av luftvägssyndrom hos kortnosade hundraser (BOAS-direktiv)
BOAS-testet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. Direktiven redogörs till exempel rätten att delta och resultaten av testet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Guidelines for grading Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS Guidelines)
The BOAS test is intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The instruction explains, for example, the right to participate and the results of the test. The instruction is valid as of 1 January 2023. Valid as of 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Uppdaterad
Beställning och betalning av digital förhandsremiss till hälsoundersökningar via Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Maksaminen, maksujen tarkastelu ja kuittien tulostaminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa neuvotaan, kuinka maksat Omakoira-palvelussa Kennelliiton avoimia maksuja, tarkastelet maksettuja maksuja tai tulostat kuitteja jo maksetuista laskuista.
Ohje on päivitetty 27.12.2021.
Uppdaterad
Betalning, granskning av betalningar och utskrivning av kvitton i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser hos vilka disksjukdom förekommer. Uppdaterad 19.3.2024.
Uppdaterad 19.10.2022
Selkärangan kuvausohjeen lista 1
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajaiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta. Päivitetty 19.3.2024.
Uppdaterad
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser hos vilka disksjukdom förekommer. Uppdaterad 19.3.2024.
Uppdaterad
Appendix 1 to Instructions for spinal radiography
Chondrodystrophic breeds and other breeds in which Intervertebral Disc Disease occurs (radiographs must also be taken for grading of IDD). Updated 19.3.2024.
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Uppdaterad
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad
Appendix 2 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of so-called screw-tailed breeds.
Uppdaterad
Downloadable file
Ohje ansiomerkeistä, huomionosoituksista, kunniaviireistä ja muistoesineistä 2021
Dokumentti sisältää ohjeet ansiomerkkien, huomionosoitusten, kunniaviirien ja muistoesineiden anomiseen. Voimassa 6.5.2021 alkaen. Anomislomake löytyy täältä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ansiomerkin-ja-kunniaviirin-anomuslomake
Uppdaterad
DIREKTIV OM FÖRTJÄNSTTECKEN, UPPVAKTNINGAR, HEDERSSTANDAR OCH MINNESFÖREMÅL
Uppdaterad
Downloadable file
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för exteriördomare och domarelever om tolkningen av bestämmelserna om jäv
Tolkningen om jäv gäller för separata utställningar, som arrangeras på samma ställe på varandra följande dagar. I direktiven redogörs för i hurudana situationer en exteriördomare eller en domarelev är jävig att delta i hundutställningen med en hund hen äger.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ulkomuototuomarien ja harjoitusarvostelijoiden jääviyssääntötulkintaohje
Jääviyssääntötulkinta koskee samassa paikassa peräkkäisenä päivänä järjestettyjä erillisiä näyttelyitä. Ohjeessa kerrotaan, missä tilanteissa ulkomuototuomari tai harjoitusarvostelija on jäävi osallistumaan koiranäyttelyyn omistamallaan koirallaan.
Uppdaterad
Direktiv för exteriördomare och domarelever om tolkningen av bestämmelserna om jäv
Tolkningen om jäv gäller för separata utställningar, som arrangeras på samma ställe på varandra följande dagar. I direktiven redogörs för i hurudana situationer en exteriördomare eller en domarelev är jävig att delta i hundutställningen med en hund hen äger.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om anordnande av BOAS-tester
Direktiven informerar särskilt veterinärer och testarrangörer mer detaljerat om testplatsen och testförloppet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän testin järjestämisohje (BOAS-testin järjestämisohje)
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om anordnande av luftvägssyndromtester för kortnosade hundraser (Direktiv om anordnande av BOAS-tester)
Direktiven informerar särskilt veterinärer och testarrangörer mer detaljerat om testplatsen och testförloppet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Guidelines for organising walk tests
The guidelines will inform especially veterinarians and test organisers in more detail about the test location and the course of the test. Valid as of 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning. Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitsijoille. Siinä kerrotaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om anordnande av avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven redogörs även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov
I direktiven redogörs för frågor som gäller arrangemang av och rätten att delta i distriktsmästerskapsprov. Direktiven gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje
Ohjeessa selvitetään piirimestaruuskokeiden järjestämiseen ja osallistumisoikeuteen liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov
I direktiven redogörs för frågor som gäller arrangemang av och rätten att delta i distriktsmästerskapsprov. Direktiven gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om auktorisering av ringfunktionärer
I direktiven redogörs för de krav som ställs för att bli en auktoriserad ringfunktionär. Direktiven gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 28.11.2019
Kehätoimitsijoiden pätevöitymisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitä edellytyksiä kehätoimitsijaksi pätevöitymiselle on. Ohje on voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om auktorisering av ringfunktionärer
I direktiven redogörs för de krav som ställs för att bli en auktoriserad ringfunktionär. Direktiven gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten. Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tarkastusten järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset sekä määritellään tulokset.
Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa granskningar. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs bl.a. för anteckningen av resultaten.
Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om begränsningar i prov beviljade av kenneldistrikt/Kennelklubben
I direktiven redogörs för grunderna för begränsningar i prov av olika slag. Direktiven gäller från 1.1.1996.
Uppdaterad 30.7.2019
Ohje rajoituksista kokeissa ja kilpailuissa
Dokumentissa on kerrottu kuinka kokeita ja kilpailuja saa rajoittaa. Ohje on voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om begränsningar i prov beviljade av kenneldistrikt/Kennelklubben
I direktiven redogörs för grunderna för begränsningar i prov av olika slag. Direktiven gäller från 1.1.1996.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om tagning och analys av dopingprov
Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad 18.2.2021
Ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 21.11.2020. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om tagning och analys av dopingprov
Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad
Guidelines for collection and analysis of doping samples
Approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 21.11.2020.
Valid as of 1.1.2021.
This document is a translation. In cases of doubt, the Finnish version will prevail.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om tidsfrister för ansökningar som görs hos Kennelklubben
I direktiven redogörs för tidsfrister som gäller vid ansökningar om tillstånd att arrangera prov, tävlingar, kurser och utbildningar, ansökningar om verksamhetsbidrag och nomineringar till förtjänsttecken. Direktiven gäller från 9.4.2015.
Uppdaterad 30.5.2018
Määräaikaisilmoitukset
Ohjeesta löytyy aikataulut, mihin mennessä ja miltä taholta kokeita- ja kilpailuja, kursseja- ja koulutustilaisuuksia ja toiminta-avustuksia tulee anoa.
Ohje on voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om tidsfrister för ansökningar som görs hos Kennelklubben
I direktiven redogörs för tidsfrister som gäller vid ansökningar om tillstånd att arrangera prov, tävlingar, kurser och utbildningar, ansökningar om verksamhetsbidrag och nomineringar till förtjänsttecken. Direktiven gäller från 9.4.2015.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning och auktorisering av provfunktionärer
I direktiven redogörs för de olika skeden i provfunktionärsutbildningen. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 2.1.2020
Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohje
Ohjeessa kuvataan koetoimitsijan koulutuspolku.
Ohje on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning och auktorisering av provfunktionärer
I direktiven redogörs för de olika skeden i provfunktionärsutbildningen. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning, auktorisering och verksamhet av pris- och överdomare
I dokumentet redogörs för kraven som ställs på pris- och överdomare samt deras utbildning och auktorisering. Uppdaterade direktiv gäller från 19.1.2019
Uppdaterad 19.7.2019
Palkinto- ja ylituomareiden koulutus ja pätevöintiohje
Dokumentissa kerrotaan palkinto- ja ylituomareiden yleiset koulutuksen ja pätevöinnin ehdot. Lisäksi määritelty emeritus ja emerita ylituomareiden myöntämis perusteet. Päivitetty ohje on voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning, auktorisering och verksamhet av pris- och överdomare
I dokumentet redogörs för kraven som ställs på pris- och överdomare samt deras utbildning och auktorisering. Uppdaterade direktiv gäller från 19.1.2019
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv för hur man officiellt överklagar bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning. Direktiven gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad 23.7.2019
Ohje Kennelliiton muutoksenhakumenettelystä
Toimintaohje kokeen, kilpailun, luonnetestin tai näyttelyn tuomaroinnista tehtävän virallisen valituksen tekemistä varten. Ohje on voimassa 1.1.2007 alkaen.
Uppdaterad
Ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv för hur man officiellt överklagar bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning. Direktiven gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 2.2.2022
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet
Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2021 päivitetyt näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022. Ohjeet tarjoavat lisätietoja näyttelyasettajille ja näyttelyiden järjestäjille.
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
FCI:n kansainväliset jalostussäännöt
Kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n jalostussäännöt, joita kaikkien FCI:n jäsenmaiden kennelliittojen ja kasvattajien tulee noudattaa. Säännöt on hyväksytty vuonna 1979 ja FCI:n hallitus on tarkistanut niitä marraskuussa 2022.
Uppdaterad
FCI:n kansainväliset jalostussäännöt
Kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n jalostussäännöt, joita kaikkien FCI:n jäsenmaiden kennelliittojen ja kasvattajien tulee noudattaa. Säännöt on hyväksytty vuonna 1979 ja FCI:n hallitus on tarkistanut niitä marraskuussa 2022.
Uppdaterad
FCI:n kansainväliset jalostussäännöt
Kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n jalostussäännöt, joita kaikkien FCI:n jäsenmaiden kennelliittojen ja kasvattajien tulee noudattaa. Säännöt on hyväksytty vuonna 1979 ja FCI:n hallitus on tarkistanut niitä marraskuussa 2022.
Uppdaterad
International Breeding Rules of the FCI
The International Breeding Regulations of the Fédération Cynologique Internationale (FCI) are binding on all member countries and contract partners. The rules were approved by the FCI General Assembly in 1979. The parts in bold and italic characters were approved by the FCI General Committee in Madrid, November 2022.
Uppdaterad
Downloadable file
FCI:n ohjeistus rotumuunnosten sekä eri rotujen risteytyksistä
Kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n ohjeistus siitä, miten eri koirarotuja ja rotumuunnoksia voi risteyttää. Ohjeistus on päivitetty viimeksi 21.9.2023
Uppdaterad
FCI:n ohjeistus rotumuunnosten sekä eri rotujen risteytyksistä
Uppdaterad
FCI General and Breed-specific Guidelines
The FCI encourages crosses between breed varieties when it is considered necessary to increase the gene pool with the aim of improving dog health: it is not beneficial for health in dog breeding to have too small populations. Last update from the guidelines is from September 9th 2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 2.2.2023.
Uppdaterad 15.3.2023
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana
yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 2.2.2023 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 2.2.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Päivitetty ohjeistus kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestämisestä 6.8.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestäjille koronaviruspandemian ehkäisemiseksi Kennelliiton alaisissa tapahtumissa. Ohje kumoaa 8.7.2020 annetun ohjeen. Tämä ohje on voimassa 6.8.2020 alkaen ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
Downloadable file
Förteckning över officiella titlar i prov och tävlingar som beviljas av Kennelklubben
Dokumentet innehåller en förteckning över titlar som kan uppnås på riksmatcher för inhemska hundraser, mästerskapstävlingar och finska mästerskapstävlingar, övriga riksmatcher samt landskamper och nordiska mästerskapstävlingar.
Uppdaterad 30.7.2019
Luettelo Kennelliiton myöntämistä virallisista koe- ja kilpailutitteleistä
Dokumentti sisältää luettelon niistä titteleistä, jotka koira voi saada kotimaisten rotujen valtakunnallisista otteluista, mestaruus- ja suomenmestaruuskilpailuista, muista valtakunnallisista otteluista sekä maaotteluista ja pohjoismaiden mestaruuskilpailuista.
Uppdaterad
Förteckning över officiella titlar i prov och tävlingar som beviljas av Kennelklubben
Dokumentet innehåller en förteckning över titlar som kan uppnås på riksmatcher för inhemska hundraser, mästerskapstävlingar och finska mästerskapstävlingar, övriga riksmatcher samt landskamper och nordiska mästerskapstävlingar.
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Uroksen omistajan hyväksyntä pentueelle Omakoira-palvelussa
Pentujen rekisteröinti aloitetaan tekemällä pentueilmoitus. Sen voi tehdä joko lomakkeella tai Omakoira-palvelussa. Jos kasvattaja on tehnyt pentueilmoitusken Omakoira-palvelussa, uroksen omistajalle lähtee automaattisesti sähköposti, jossa hän voi käydä hyväksymässä pentueen. Uroksen omistajan tulee olla Kennelliiton jäsen, jotta hän pääsee hyväksymään pentueen Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on tehty 26.3.2020.
Uppdaterad
Hanhundägarens godkännande till en valpkull i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Hundutställningsregler
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2022–31.12.2026.
Uppdaterad 2.2.2022
Koiranäyttelysäännöt 2022
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston hyväksymät koirannäyttelysäännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2022-31.12.2026 välisen ajan.
Uppdaterad
Hundutställningsregler 2022
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2022–31.12.2026.
Uppdaterad
Dog Show Regulations 2022
This document contains rules for dog shows and is approved by the Finnish Kennel Club’s Council. Valid from 1.1.2022 to 31.12.2026.
Uppdaterad
Downloadable file
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad 16.11.2021
Neuvontakirje vihaisen koiran omistajalle
Neuvontakirje lähetetään omistajalle, kun jonkin tapahtuman yhteydessä koiran vihaisesta käyttäytymisestä on tehty ilmoitus Kennelliittoon. Kirjeen tarkoitus on opastaa omistajaa ja muistuttaa häntä vastuustaan, jotta vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa.
Uppdaterad
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad
Downloadable file
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
I detta dokument finns anvisningar för veterinärer för insändning av uppgifter om en sjuk hund i syfte att registrera inofficiella hälsoresultat.
Uppdaterad 26.4.2022
Epävirallinen terveyslausunto sairaalla koiralle
Koirien perinnöllisten sairauksien estämiseksi eläinlääkärit voivat tallentaa Kennelliiton tietokantaan myös epäviralliseksi merkittyjä tutkimustuloksia sekä lähettää röntgen-, TT- ja MRI-kuvia epävirallista lausuntoa varten. Tässä ohjessa kerrotaan, millä edellytyksillä sairas koira voi saada epävirallisen terveyslausunnon, mille tutkimuksille ja miten ilmoitus tehdään. Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Uppdaterad
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
I detta dokument finns anvisningar för veterinärer för insändning av uppgifter om en sjuk hund i syfte att registrera inofficiella hälsoresultat.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Uppdaterad
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 7.10.2021 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande. Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande.
Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurence of heart disease in dogs and to support prevention This guideline will determine how the prevention will be implement in practice.
Valid 1.1.2021
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden). Gäller från 1.1.2023.
Uppdaterad 30.12.2022
Kyynärnivelen inkongruenssin ohje
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden). Gäller från 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Osteokondros i bogleden hos hund undersöks med hjälp av röntgen/CT-undersökning och hundars bogleder graderas i syfte att samla in avelsdata. Gäller fr.o.m. 1.1.2024.
Uppdaterad
Olkanivelen osteokondroosiohje
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för osteokondros i bogleden
Osteokondros i bogleden hos hund undersöks med hjälp av röntgen/CT-undersökning och hundars bogleder graderas i syfte att samla in avelsdata. Gäller fr.o.m. 1.1.2024.
Uppdaterad
Guidelines for screening and grading of shoulder osteochondrosis
Shoulder osteochondrosis is subject to radiographic/CT screening and shoulder joints are graded to collect data for breeding purposes. Effective from 1 January 2024.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad 13.6.2022
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selkärangan röntgentutkmuksen kuvausohjeet eläinlääkärille
Eläinlääkäreille tarkoitettu dokumentti, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten koiran selkäranka kuvataan, jotta siitä voidaan antaa Kennelliiton virallinen terveystutkimuslausunto. Päivitetty 30.1.2024.
Uppdaterad
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad
Instructions for spinal radiography
Detailed instructions for veterinarians on how to perform spinal radiography for grading in accordance with the Finnish Kennel Club's protocol.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad 5.6.2019
Yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Dokumentissa kerrotaan, millä perusteilla näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa toimivat toimi- ja luottamushenkilöt ovat tehtävään jääviä. Sääntö on voimassa 1.1.2008 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv för ansökan om föreningsmedlemskap
I dokumentet finns instruktioner till föreningar om medlemsansökan i Finska Kennelklubben. Direktiven gäller från 2.2.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ohje jäsenyhdistyshakemusta varten
Ohjeissa kerrotaan, miten yhdistys voi hakea Kennelliiton jäsenyyttä. Ohje on voimassa 2.2.2012 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv för ansökan om föreningsmedlemskap
I dokumentet finns instruktioner till föreningar om medlemsansökan i Finska Kennelklubben. Direktiven gäller från 2.2.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 19.2.2020
Kennelneuvojaohje
Kennelliiton hallituksen vahvistama kennelneuvojaohje. Ohje voimassa alkaen 1.7.2023.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv om ändring av tidpunkt för eller inhibering av prov eller tävling
I direktiven redogörs för hur och på vilka grunder tidpunkten för ett prov eller en tävling kan ändras, eller på vilka grunder ett prov eller en tävling kan ställas in. Direktiven gäller från 1.1.1999.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje kokeiden siirrosta ja peruutuksesta
Dokumentissa kerrotaan millä perusteella koe tai kilpailu voidaan tai tulee siirtää tai peruuttaa. Ohje on voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om ändring av tidpunkt för eller inhibering av prov eller tävling
I direktiven redogörs för hur och på vilka grunder tidpunkten för ett prov eller en tävling kan ändras, eller på vilka grunder ett prov eller en tävling kan ställas in. Direktiven gäller från 1.1.1999.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens resereglemente 2023
Detta resereglemente tillämpas på anställda i Finska Kennelklubben, på Finska Kennelklubbens styrelse- och kommittéledamöter samt på exteriör-, lydnads-, agility-, mentaltest- och överdomare, MH-beskrivare, distriktsutbildare, utställningsinstruktörer, kennelkonsulter, behöriga ringsekreterare samt övriga personer som gör en resa på uppdrag av Finska Kennelklubben. Reglementet gäller från 1.1.2023.
Uppdaterad 21.12.2022
Kennelliiton matkustussääntö 2024
Tätä matkustussääntöä sovelletaan Kennelliiton työntekijöihin, Kennelliiton hallituksen ja toimikuntien jäseniin sekä ulkomuoto-, tottelevaisuuskoe-, agility-, luonnetesti- ja ylituomareihin, MH-luonnekuvaajiin, aluekouluttajiin, näyttelyohjaajiin, kennelneuvojiin, pätevöityihin kehätoimitsijoihin sekä muihin Kennelliiton toimeksiannosta matkoja tekeviin henkilöihin. Sääntö on voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens resereglemente 2023
Detta resereglemente tillämpas på anställda i Finska Kennelklubben, på Finska Kennelklubbens styrelse- och kommittéledamöter samt på exteriör-, lydnads-, agility-, mentaltest- och överdomare, MH-beskrivare, distriktsutbildare, utställningsinstruktörer, kennelkonsulter, behöriga ringsekreterare samt övriga personer som gör en resa på uppdrag av Finska Kennelklubben. Reglementet gäller från 1.1.2023.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Travel Regulations 2023
The amounts paid for judges officiating at trials, competitions, or dog shows in Finland, to reimburse for their accommodation and travelling expenses, are specified in this document. Valid as of 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad 28.4.2023
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller till 31.5.2023.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.6.2023 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.6.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset. Gäller från 4.5.2023.
Uppdaterad 13.8.2019
Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä täydentävä ohje 2023
Ansioituneille kasvattajille myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä täydentävä ohje. Ohje on voimassa 4.5.2023 alkaen.
Uppdaterad
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset. Gäller från 4.5.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohje sisältää aluekouluttajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kurssin osallistujatietoja hallinnoidaan Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kerrotaan muun muassa, miten osallistujia lisätään kursseille ja miten osallistujien suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad 11.2.2020
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten aluekouluttajat voivat lisätä opiskelijoita Omakoira-palvelun kautta kursseille ja miten kurssilaisten suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohje sisältää aluekouluttajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kurssin osallistujatietoja hallinnoidaan Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kerrotaan muun muassa, miten osallistujia lisätään kursseille ja miten osallistujien suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista av godkända idealprofiler (på finska)
Lista över godkända idealprofiler för avelsgranskning av beteende och exteriör. Uppdaterade 25.4.2024
Uppdaterad
Lista hyväksytyistä ihanneprofiileista
Lista käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksen hyväksytyistä ihanneprofiileista.
Päivitetty 25.4.2024.
Uppdaterad
Lista över godkända idealprofiler
Lista över godkända idealprofiler för avelsgranskning av beteende och exteriör. Uppdaterade 25.4.2024
Uppdaterad
Downloadable file
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad 30.5.2018
Listaus FCI:n käyttökoiraroduista (näyttelysäännön liite 3)
Dokumentti sisältää luettelon niistä roduista, jotka kansainvälinen koiranjalostusunioni FCI on listannut käyttökoiraroduiksi.
Uppdaterad
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista på raser som ges utlåtanden armbågsledsinkongruens (INC)
I detta dokument har listats de raser som kan erhålla utlåtanden om armbågsledsinkongruens (INC), antingen som det primära armbågsledsutlåtandet eller som ett sekundärt utlåtande. Listan har uppdaterats 6.6.2023.
Uppdaterad 6.6.2023
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista 1.4.2023
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille voidaan antaa inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja joko ensisijaisena kyynärnivellausuntona tai toissijaisena lausuntona. Lista päivitetty 6.6.2023.
Uppdaterad
Lista på raser som ges utlåtanden armbågsledsinkongruens (INC)
I detta dokument har listats de raser som kan erhålla utlåtanden om armbågsledsinkongruens (INC), antingen som det primära armbågsledsutlåtandet eller som ett sekundärt utlåtande. Listan har uppdaterats 6.6.2023.
Uppdaterad
List of breeds subject to Guidelines for screening of Elbow Incongruity (INC)
Breeds listed in this document can be screened for Elbow Incongruity (INC), either as the primary screening method or as the secondary screening method. List has been updated on 6.6.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Uppdaterad 18.2.2022
Luettelo Suomen kunnista, Kennelpiireistä ja lohkoista
Dokumentti sisältää luettelon Suomen kunnista sekä tiedon siitä, mihin kennelpiiriin tai lohkoon kukin kunta kuuluu.
Uppdaterad
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Uppdaterad
Downloadable file
Läkemedelsdirektiv
Läkemedelsdirektiv och karenstider har godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse 8.10.2020. Granskad av styrelsen på mötet 24.11.2023. Detta dokument är en översättning, vid oklara fall gäller den finska versionen.
Uppdaterad 15.12.2023
Kennelliiton ohje lääkeaineista ja niiden varoajoista (Lääkeohje)
Lääkeohjeessa annetut dopingvaroajat ovat velvoittavia minimivaroaikoja lääkityksen päättymisen (= lääkkeen viimeinen annosteluajankohta) ja koiraharrastustapahtuman välillä. Lääkitylle koiralle on tärkeä tarjota riittävän pitkä lepojakso sairaudesta toipumiseen ja vain terveet koirat voivat osallistua koiraharrastustapahtumiin. Minimivaroaikaa voi olla tarpeen pidentää, esimerkiksi jos lääkitys on jatkunut pitkään tai lääkettä on annettu poikkeuksellisen suurella annoksella. Lääkeohje ja dopingvaroajat on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 8.10.2020. Tarkistettu hallituksen kokouksessa 24.11.2023.
Uppdaterad
Läkemedelsdirektiv och karenstider
Läkemedelsdirektiv och karenstider har godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse 8.10.2020. Granskad av styrelsen på mötet 24.11.2023.
Detta dokument är en översättning, vid oklara fall gäller den finska versionen.
Uppdaterad
Medication guidelines and withdrawal periods
Medication Guidelines and withdrawal periods have been approved by the Board of the Finnish Kennel Club on
8.10.2020.
Reviewed by the Board on 24.11.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Modellstadgar för kenneldistrikt
Modellstadgar för kenneldistrikt är gjord för kenneldistrikten att använda som modell för sina egna regler. Kennelklubbens fullmäktige har godkänt reglerna den 22.11.2020.
Uppdaterad 12.1.2021
Kennelpiirin mallisäännöt
Kennelpiirien mallisäännöt on tehty kennelpiirien käyttöön niiden omien sääntöjen mallipohjaksi. Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 29.5.2022.
Uppdaterad
Modellstadgar för kenneldistrikt
Modellstadgar för kenneldistrikt är gjord för kenneldistrikten att använda som modell för sina egna regler. Kennelklubbens fullmäktige har godkänt reglerna den 22.11.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad
Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Ohje polvilumpioluksaation tutkimisesta ja luokituksesta (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
REGLER OCH DIREKTIV FÖR DREVPROV
Uppdaterad 17.4.2024
Ajokokeen (AJOK ja BEAJ) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää ajokokeen säännöt ja ohjeet järjestäjälle, kilpailun osallistujalle sekä palkintotuomarille. Säännöt ja ohjeet ovat voimassa 1.8.2023 alkaen.
Uppdaterad
REGLER OCH DIREKTIV FÖR DREVPROV
Uppdaterad
Rules for Hunting Trials for Hounds and Beagle (AJOK and BEAJ)
This document contains rules and regulations for Hunting Trials for Hounds and is intended for organizers, participants, and field judges. The rules are valid as of 1.8.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Reglemente för grenförbund
I detta dokument beskrivs uppgifterna av ett grenförbund som lyder under Finska Kennelklubben. Vidare redogörs för minimikraven som bör uppfyllas för att en medlemsförening i Kennelklubben ska kunna beviljas grenförbundsstatus. Reglerna har godkänts av Kennelklubbens fullmäktige 27.11.2005.
Uppdaterad 1.8.2019
Lajiliiton ohjesääntö
Dokumentissä kuvataan Kennelliiton alaisen lajiliiton tehtävät ja kerrotaan, millä vähimmäisvaatimuksilla Kennelliiton jäsenyhdistys voi saada lajiliiton stutuksen. Säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2005.
Uppdaterad
Reglemente för grenförbund
I detta dokument beskrivs uppgifterna av ett grenförbund som lyder under Finska Kennelklubben. Vidare redogörs för minimikraven som bör uppfyllas för att en medlemsförening i Kennelklubben ska kunna beviljas grenförbundsstatus. Reglerna har godkänts av Kennelklubbens fullmäktige 27.11.2005.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad 13.8.2019
Lauri Vuolasvirta-palkintosääntö 1.5.2019-
Ansioituneille kasvattajille vuosittain myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt. Voimassa 1.5.2019 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
I detta dokument finns direktiv för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar). Direktiven kompletterar nationella utställningsregler i de nordiska länderna för de utställningars del där hundarna tävlar om Nordic Show certifikat, som berättigar till Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH). Direktiven har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Nord-näyttelyiden ohjeet
Tämä dokumentti sisältää ohjeet pohjoismaisista NORD-näyttelyistä. Ohjeet täydentävät Pohjoismaiden kansallisia näyttelysääntöjä niiden näyttelyiden osalta, joissa jaetaan Pohjoismaiden muotovalion (NORD MVA) arvoon oikeuttavia pohjoismaisia sertifikaatteja (NORD-sertifikaatti). Ohjeet on tehty yhteistyössä Pohjoismaisessa kennelunioni PKU:ssa ja ne ovat voimassa 12.12.2016 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
I detta dokument finns direktiv för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar). Direktiven kompletterar nationella utställningsregler i de nordiska länderna för de utställningars del där hundarna tävlar om Nordic Show certifikat, som berättigar till Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH). Direktiven har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för jaktprov med älghund (HIRV)
I dokumentet finns regler och direktiv för jaktprov med älghund i Finland. Regelverket gäller från och med 1.8.2023.
Uppdaterad 16.4.2020
Hirvenhaukkukokeen (HIRV) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää hirvenhaukkukokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.8.2023 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för jaktprov med älghund (HIRV)
I dokumentet finns regler och direktiv för jaktprov med älghund i Finland. Regelverket gäller från och med 1.8.2023.
Uppdaterad
Rules for Elk Hunting Trials
This document contains rules for Elk Hunting Trials. The rules are valid as of 1.8.2012.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för prov med skällande fågelhund (LINT)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för prov med skällande fågelhundar. Regelverket gäller från och med 1.8.2023.
Uppdaterad 2.5.2019
Linnunhaukkukokeen (LINT) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää linnunhaukkukokeiden säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.8.2023 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för prov med skällande fågelhund (LINT)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för prov med skällande fågelhundar. Regelverket gäller från och med 1.8.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI). Regelverket gäller från och med 1.1.2012.
Uppdaterad 12.7.2018
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen (VAHI) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.1.2012 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI). Regelverket gäller från och med 1.1.2012.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för viltspårprov (MEJÄ)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för viltspårprov. Regelverket gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad 30.5.2018
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet (MEJÄ)
Dokumentti sisältää metsästyskoirien jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.1.2007 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för viltspårprov (MEJÄ)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för viltspårprov. Regelverket gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad
Downloadable file
Sparning av vaccinationsuppgifter i Omakoira-tjänsten
I instruktionen redogörs för hur veterinären sparar hundens vaccinationsuppgifter via Omakoira-tjänsten till Kennelklubbens system. Mera information fås på omakoira@kennelliitto.fi. Instruktionen gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad 30.5.2023
Rokotustietojen tallentaminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa neuvotaan, miten eläinlääkäri tallentaa Omakoira-palvelussa koiran rokotustiedot Kennelliiton järjestelmään. Lisätietoja saa osoitteesta omakoira@kennelliitto.fi. Ohje on voimassa 1.6.2023 alkaen.
Uppdaterad
Sparning av vaccinationsuppgifter i Omakoira-tjänsten
I instruktionen redogörs för hur veterinären sparar hundens vaccinationsuppgifter via Omakoira-tjänsten till Kennelklubbens system. Mera information fås på omakoira@kennelliitto.fi. Instruktionen gäller från 1.6.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten för veterinärer
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad 14.8.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Uppdaterad
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad
Downloadable file
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Uppdaterad
Särskilda Rassspecifika Domaranvisningar
Uppdaterad
Breed Specific Instructions BSI
Uppdaterad
Downloadable file
Omien yhteystietojen ja tietosuoja-asetusten päivittäminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten omia yhteystietoja kuten sähköpostiosoitteita päivitetään Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kuvataan myös, miten voit antaa luvan yhteystietojesi luovuttamiseen mm. Kennelliiton suoramarkkinointiin tai rotujärjestölle. Tietosuoja-asetuksia päivittämällä voit antaa myös luvan siihen, että nimesi ja kotiosoitteesi näkyy Kennelliiton jalostusjärjestelmässä.
Ohje on tehty 27.102019
Uppdaterad
Uppdatering av egna kontaktuppgifter och dataskyddsinställningar i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Koiran jalostusoikeuden luovutus Omakoira-palvelussa
Jalostusoikeuden luovutuksessa omistamasi koiran jalostusoikeus luovutetaan määrätylle kasvattajalle. Jalostusoikeuden luovutus koskee yhtä pentuetta ja se tulisi tehdä ennen astutusta. Jalostusoikeuden luovutuksen voi tehdä Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Överlåtelse av hundens avelsrätt i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »