Form header

Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

Downloadable file
Armbågsledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta
Uppdaterad
ED-instruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi.
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv samt instruktion för anordnande av hundutställningar2019
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för anordnande av hundutställningar 2019
Uppdaterad 15.1.2019
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet 2019
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för anordnande av hundutställningar 2019
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktion för
anordnande av hundutställningar 2019
Uppdaterad
Downloadable file
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi. Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Höftledsdysplasiinstruktion
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi.
Gäller från1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Selkäohje 2019
Kennelliiton hallituksen 7.2.2013 hyväksymä, voimassa 1.6.2013 alkaen. Päivitetty hallituksen kokouksessa 22.8.2013, 28.8.2014 ja 16.8.2018.
Uppdaterad
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion om raskorsningar
Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Uppdaterad
Övriga versioner
Downloadable file
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Voimassa 1.6.2015 alkaen, päivitykset 1.1.2016 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
Valid from 1.6.2015. Updated points approved by the Board on 27.11.2015 and entered into force on 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... »