Styrelse och fullmäktige

Post till Kennelklubbens styrelse skickas till adressen Kamrersvägen 8, 02770 Esbo.

Esa Kukkonen studio2
Esa Kukkonen
Styrelseledamot, ordförande för prov- och tävlingskommittén
044 364 2271
Fullmäktige