Våra medlemsföreningar är kenneldistrikt, specialklubbar, rasföreningar, riksomfattande rasklubbar, grenförbund, övriga hundföreningar samt jaktföreningar.

Förmåner för medlemsföreningar

En medlemsförening som är underställd Finska Kennelklubben har möjlighet att bland annat arrangera Kennelklubbens officiella prov och utställningar.

Personer som innehar förtroendeposter kan som Kennelklubbens medlemmar sköta föreningens ärenden via Omakoira-tjänsten. På Omakoira-tjänsten kan föreningen bland annat göra verksamhetsanmälan och ansöka om tillstånd för arrangemang av prov och utställningar.

Kennelklubbens medlemsförening har rätt att befullmäktiga en representant till Kennelklubbens allmänna möte, som sammanträder var tredje år.

Föreningens uppgifter kan uppdateras via Omakoira

En medlemsförening kan uppdatera sina kontaktuppgifter och förtroendeuppdrag inom föreningen via Kennelklubbens Omakoira-tjänst. Det lönar sig att uppdatera dessa uppgifter genast då de ändras. Dessutom kan föreningen meddela sitt medlemsantal från föregående år via Omakoira. Om det inte är möjligt att använda tjänsten, kan verksamhetsanmälan också göras med blanketterna nedan.

Mer information om Omakoira finns här.

Kennelklubbens medlemsföreningar ska senast 31.3 varje år skicka verksamhetsanmälan till sitt kenneldistrikt.

The form can be filled and saved
Rapport om verksamhet
Uppdaterad 30.5.2018
Toimintailmoitus
Tällä lomakkeella Kennelliiton jäsenyhdistys ilmoittaa toimihenkilöidensä tiedot vuosittain kennelpiirille tai Kennelliittoon. Kennelpiirien jäsenyhdistykset toimittavat lomakkeen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä omalle kennelpiirilleen. Rotujärjestöt ja kennelpiirit toimittavat lomakkeen vuosittain maaliskuun loppuun mennesä Kennelliittoon.
Uppdaterad
Rapport om verksamhet
Uppdaterad

 

För mera information: 
Medlemsärenden,
yhdistykset@kennelliitto.fi